Christina Grandien

Universitetslektor|Senior Lecturer

  • Tjänstetitel: Universitetslektor
  • Akademisk titel: Universitetslektor
  • Avdelning: Institutionen för medie- och kommunikationsvetenskap (MKV)
  • Telefon arbete: 010-142 87 65
  • E-postadress: christina.grandien@miun.se
  • Forskningscentra: DEMICOM

Forskningsområden

Christina Grandien forskar om institutionella och organisatoriska dimensioner av strategisk kommunikation. Hon har genomfört projekt om förändringsprocesser, politisk kommunikation, värdet av kommunikation och professionalisering av kommunikationsyrket.


Publikationer

Artiklar i tidskrifter

Johansson, C. , Grandien, C. & Strandh, K. (2019). Roadmap for a communication maturity index for organizations—Theorizing, analyzing and developing communication value. Public Relations Review, vol. 45: 4    

Falasca, K. , Dymek, M. & Grandien, C. (2019). Social media election campaigning : who is working for whom? A conceptual exploration of digital political labour. Contemporary Social Science, vol. 14: 1, ss. 89-101.  

Grandien, C. (2017). Pulling together and tearing apart : The occupational branding of public relations and the management of tainted work. Public Relations Inquiry, vol. 6: 1, ss. 73-98.  

Falasca, K. & Grandien, C. (2017). Where you lead we will follow : A longitudinal study of strategic political communication and inter-party relations in election campaigning. Journal of Public Affairs, vol. 17: 3  

Grandien, C. & Johansson, C. (2016). Organizing and disorganizing strategic communication : Discursive institutional change in dynamics in two communication departments. International Journal of Strategic Communication, vol. 10: 4, ss. 332-351.    

Strömbäck, J. , Grandien, C. & Falasca Larsson, K. (2013). Do Campaign Strategies and Tactics Matter? : Exploring Party Elite Perceptions of What Matters When Explaining Election Outcomes. Journal of Public Affairs, vol. 13: 1, ss. 41-52.  

Grandien, C. & Johansson, C. (2011). Institutionalization of communication management in organizations – A theoretical framework. Corporate Communications. An International Journal, vol. 17: 2, ss. 209-227.    

Grandien, C. (). Organizational and occupational commitments of communication practitioners : sectorial comparisons of the role of the employing organization. Journal of Communication Management,

Doktorsavhandlingar, sammanläggningar

Grandien, C. (2016). Strategic Communication Found in Translation : Practices, Practitioners and Perceptions. Diss. (Sammanläggning) Sundsvall : Mittuniversitetet, 2016 (Mid Sweden University doctoral thesis : 251)  

Kapitel i böcker, del av antologier

Helgesson, E. & Grandien, C. (2015). On the borderlines of advocacy : Situational professional ethics in the identity construction of public relations consultants. I Communication Ethics in a Connected World: Research in Public Relations and Organisational Communication. Peter Lang Publishing Group. S. 215-233.  

Fagerholm, A. , Grandien, C. & Lozanovski, J. (2009). Centerpartiets valkampanj 2006 : en fallstudie. I Väljarna, Partierna och Medierna : En Studie av Politisk Kommunikation i Valrörelsen 2006. Stockholm : SNS förlag. S. 89-123.

Christina, G. (2008). Kommunikatörernas roll och arbetssätt. I Kommunikation i förändringsprocesser. Malmö : Liber.

Konferensbidrag

Falasca, K. , Dymek, M. & Grandien, C. (2017). Exploring Digital Political Labour : political public relations and the exploitation of social media engagement. Paper presented at the The International Communication Association's 67th Annual Conference, Interventions: Communication Research and Practice. San Diego, USA, 25-29 May 2017

Johansson, C. & Grandien, C. (2016). Communication for sustainable organizing. Paper presented at the VEC Conference and the 10th Annual UCCN Meeting, Mid Sweden University, 12-14 September, 2016, Östersund

Falasca, K. & Grandien, C. (2016). Leaders and followers - a longitudinal study of inter-party relations in election campaigning.. Paper presented at the International Communication Association's 66th Annual Conference, Communication through Power, Fukuoka, Japan - 9-13 June 2016.

Falasca, K. & Grandien, C. (2015). Where you lead we will follow : A longitudinal study of strategic political communication in election campaigning. Paper presented at the International Communication Association's 65th Annual Conference, Communication Across the Life Span, San Juan, Puerto Rico, 21-25 May 2015

Johansson, C. & Grandien, C. (2010). Leading 
change 
or 
living 
change? : Conceptualizing 
institutionalization
 of 
communication 
management 
in 
organizational
 change. Paper presented at the 12th Annual EUPRERA Congress, Communication in a Changing Society: Dynamics, Risks and Uncertainty. University of Jyväskylä, Finland, September 23-24, 2010

Nord, L. , Strömbäck, J. , Grandien, C. & Ottestig, A. T. (2006). When A Natural Disaster Becomes a Political Crisis. A Swedish Case Study. : Paper presented at the annual meeting of the International Communication Association, Dresden International Congress Centre, Dresden, Germany, Jun 16, 2006.

Rapporter

Grandien, C. , Nord, L. & Strömbäck, J. (2005). Efter flodvågskatastrofen. : Svenska folkets åsikter om och förtroende för myndigheter, medier och politiker. Stockholm : Krisberedskapsmyndigheten (KBM:s temaserie 2005:4).