Eva Dannetun

Prorektor |Pro vice-chancellor

  • Tjänstetitel: Prorektor
  • Akademisk titel: Universitetslektor
  • Annan titel: Lektor i medicinsk vetenskap
  • Ansvarsområde: Prorektor för utbildning
  • Telefon arbete: +46 (0)10-1428543
  • E-postadress: eva.dannetun@miun.se
  • Ort: Sundsvall

Jag är prorektor med ansvar för utbildningsfrågor.

Sidan uppdaterades 2023-09-21