Ulrika Danielsson

Prefekt |Head of Department

Publikationer

Artiklar i tidskrifter

Jansson, B. & Danielsson, U. (2017). The Direct and Indirect Effect of Computer Use on Psychological and Somatic Symptoms Among Boys and Girls in Three Different Age Cohorts. International Journal of School Health, vol. 4: 4, ss. 1-5.    

Danielsson, U. & Domellöf, E. (2005). Den emotionella hjärnan. Svensk Neuropsykologi, : 1-2, ss. 8-23.

Doktorsavhandlingar

Danielsson, U. (2007). Relationships between information communication technology and psychosocial life environment : Students and young urban knowledge workers in the ICT-era. Diss. (Sammanläggning) Sundsvall : Mid Sweden University, 2007 (Mid Sweden University doctoral thesis : 41)

Kapitel i böcker, del av antologier

Danielsson, U. (2014). Är generation Y en samhällsentreprenöriell generation?. I Samhällsentreprenörskap : samverkan för lokal utveckling. Östersund : Mittuniversitetet (Social Science Reports from Mid Sweden University). S. 149-166.

Danielsson, U. & Danielsson Öberg, K. (2010). Psychosocial Life Environment and Life Roles in Interaction with Daily Use of Information Communication Technology Boundaries between Work and Leisure. I Information and Communication Technologies, Society and Human Beings: Theory and Framework. Hershey : IGI Global. S. 266-282.  

Konferensbidrag

Danielsson, U. & Danielsson, K. (2008). Boundaries between work and leisure within psychosocial life environment : –an interdisciplinary literature review.

Danielsson, U. (2007). High school students - Relationship between ICT and psychosocial life environment. I Proceedings at IRIS Information system Research seminar in Scandinavia 30, Tampere, Finland.

Danielsson, U. (2006). Office design : Sundsvall 42.

Danielsson, U. & Persson Slumpi, T. (2006). Towards a deeper understanding of gender barriers in the IT business. I Proceedings of IRIS Information System Research Seminar 29.

Danielsson, U. (2005). Arbetstid - Fritid, var går gränsen? : Sundsvall 42.

Danielsson, K. & Danielsson, U. (2005). Distributed Participatory Design: a case study. I Proceedings of HCI International 2005 (11th International Conference on Human-Computer Interaction).

Danielsson, U. & Danielsson, K. (2005). The interaction between ICT and psychosocial life environment. From young urban knowledge workers to students in school. : Short research article and poster. I Proceedings of Human Computer Interaction International Conference, 22-27 July, las Vegas, USA.

Danielsson, U. (2003). Young urban knowledge workers - Relationship between ICT and psychosocial life environment.. I Proceeding of HCI Human Computer Interaction International 2003 July, Krete, Greece. Vol 3 : HCI International 2003.. S. 941--945.

Danielsson, U. (2002). Young urban knowledge workers - in the IT-business. : IRIS 25.

Danielsson, U. (2000). Youth in Cyberspace. I Proceedings of IRIS Information System Research Seminar 23 : IRIS 23. Trollhättan : . S. 1057--1064.

Danielsson, U. (1999). Learning in networks. I Proceedings of HCI Human Computer Interaction International : Vol 2.. S. 407--411.

Manuskript

Danielsson, U. Young women and barriers to enter IT-professional roles.

Danielsson, U. Young women and barriers to enter IT-professional roles.

Rapporter

Danielsson, U. & Zakrisson, I. (2019). Arbetstidsförkortning sex timmars arbetsdag - en väg till både hälsa och effektivitet? : Resultatrapport. Östersund :  

Danielsson, U. , Lundström, A. & Olofsson, A. (2014). Så skulle en ny skola kunna byggas om den inte fanns..    

Danielsson, U. (2002). Unga IT-människor i storstad : en studie inom projektet "Home of the future". Sundsvall : Mitthögskolan, FSCN (Rapportserie FSCN 2002:11). (FSCN-rapport R-02-34).  

Sidan uppdaterades 2023-09-21