David Kronlid

Lektor, biträdande|Lektor, biträdande

  • Tjänstetitel: Lektor, biträdande
  • Akademisk titel: Docent
  • Annan titel: Docent i etik vid UPPSALA UNIVERSITET. Adjungerad professor vid University of Sunshine Coast, AUS.
  • Avdelning: Institutionen för utbildningsvetenskap (UTV)
  • Telefon arbete: +46 (0)10-1428865
  • E-postadress: david.kronlid@miun.se
  • Anställd vid ämnet: Pedagogik

Under många år deltog jag i och ansvarade för SIDA-finansierad fortbildning i utbildning för hållbar utveckling med fokus på lärare och universitetsanställda i södra Afrika, Kina och Indien.

Jag har tillsammans med kollegorna Thao Do och Martin Mickelsson vid UU, i samarbete med Environmental Learning and Research Centre vid Rhodes university i Sydafrika utvecklat processverktyget Re-Solve för att skala upp och sprida sociala innovationer.

Bakgrund

Jag har tidigare arbetat på UPPSALA UNIVERSITET som forskarassistent, adjunkt, doktorand, forskare, och lektor i didaktik. Jag har även varit mentor för universitetslärare i Sverige och internationellt.

Forskningsområden

De områden jag fokuserat på i min forskning ligger alla inom ramen för humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning om hållbar utveckling:

1. Etik och miljöetik
2. Ekofeminism
3. Klimatdidaktik
4. Klimaträttvisa med fokus på the Capabilities Approach
5. Mobilitet och meningsskapande
6. Skolans värdegrund

Forskning

2017-19. Wicked problems and educative spaces for urban sustainability Transition. FORMAS. D-no: 2016-00992.
SEK 2 960 000.

2015. Co-author: Transgressive Social Learning for Social-Ecological Sustainability in Times of Climate Change. International Social Science Council (ISSC). Transformative Knowledge Networks 2015. 2015-2018.
Seed grant tracking no. T2S_PP_339. 900 000 EUR.

2014-16. Principle author: Application to SIDA for funding for SWEDESD, Faculty of Educational Sciences, UU. ”Projektansökan för SWEDESD”, Sida, 30 000 000 SEK.

2014-17. Co-applicant: Energy and Justice – An Ethical Analysis of Swedish Energy Politics, Based on the Capability Approach. Main Applicant: Dr. Anders Melin, Malmö University. Swedish research council VR, code: 2013-15039-100889-59,
approx. 6 800 000 SEK.

2014-17. Main applicant: Teaching and Learning Practical Embodied Knowledge, Swedish research council VR, code: 2013-44892-102117-35, 8 145 000 SEK.

2008-11. Main applicant: Climate Capabili&es – an Ethical Analysis of Anthropogenic Climate Change. FORMAS, 2 180 000 SEK.

2005-07. Co-applicant: Encounters with Nature and Environmental Moral Learning - a Multidisciplinary study of Educational Practices for Sustainable Development in the Perspectives of Environmental Education, Ethics and History, VR, 4 200 000 SEK.

Undervisning

Jag har undervisat på samtliga nivåer och även bedrivit fortbildning i samverkan med andra samhällsaktörer. En stor del av min karriär har jag planerat och genomfört tvärvetenskaplig högre utbildning. Jag har mångårig erfarenhet av handledning på alla nivåer och har handlett fem doktorander och tre licenciander till disputation som huvudhandledare och biträdande handledare. Jag lägger stor vikt vid att den akademiska upplevelsen ska präglas av tydliga och höga formella krav samt tillit.

Sidan uppdaterades 2022-11-18