Utbildningsvetenskapliga studier

Rapporter

Boström, L. (2016). Ungdomarnas röster i Mittregionen : Om studieresultat, kompetensflykt och bevekelsegrunder för att flytta eller stanna kvar. Härnösand : Mittuniversitetet (Utbildningsvetenskapliga studier 2016:1).  

Berg, G. , Andersson, F. , Bostedt, G. , Perselli, J. , Sundh, F. & Wrede, C. (2015). Skolans kommunalisering och de professionellas frirum. Härnösand : Mittuniversitetet (Utbildningsvetenskapliga studier 2015:2).  

Perselli, J. (2015). Redovisning av projektet E-lärande vid biblioteket : En något utökad och varsamt reviderad version. (Utbildningsvetenskapliga studier 2015:1).  

Strzelecka, E. & Boström, L. (2014). Lärares strategier i grammatikundervisning i svenska. Härnösand : Mittuniversitetet (Utbildningsvetenskapliga studier 2014:2).  

Norberg, M. (2014). "Det är för att det ska bli lite svårare?" : - Om illustrationer i matematikläroböcker i grundskolans tidiga år och elevers handskande med dessa.. Härnösand : Mittuniversitetet (Utbildningsvetenskapliga studier 2014:1).  

Novak, J. (2013). De styrdas röster : Rektorers berättelser om Skolinspektionens regelbundna tillsyn. Härnösand : Mittuniversitetet (Utbildningsvetenskapliga studier 2013:1).  

Snyder, K. & Cooper, K. (2012). 'What’s going on here'? : A frame analysis of a pilot project to examine why the use of appreciative inquiry, storytelling, and painting is difficult to integrate into the culture of schooling. Härnösand : Mid Sweden University (Utbildningsvetenskapliga studier 2012:3).  

Johansson, I. (2012). Skolinspektörers uppfattningar om sitt arbete : en enkätstudie om inspektion som styrning. Härnösand : Mittuniversitetet (Utbildningsvetenskapliga studier 2012:2).  

Karlsson, H. & Olofsson, A. (2012). Ung företagsamhet i e-länet : Betydelsen av samhällsentreprenörer och utbildningsinsatser för regional utveckling. Härnösand : Mittuniversitetet (Utbildningsvetenskapliga studier 2012:1).  

Augustsson, G. (2011). Kulturell mångfald är inte detsamma som kulturell pluralism : En intervjurapport om lärandemiljöer med både formell och dold inkludering, segregering och exkludering på ett sjukhus och i en bilfabrik. Härnösand : Mittuniversitetet (Utbildningsvetenskapliga studier 2011:2).  

Eriksson, L. & Bostedt, G. (2011). Elevinflytande i spänningsfältet mellan skolans kunskapsuppdrag och demokratiska uppdrag : en studie av fyra skolor. Härnösand : Mittuniversitetet (Utbildningsvetenskapliga studier 2011:1).  

Sandin, L. (2010). Några grundskollärares uppfattningar om kulturell mångfald, värden och kunskap tolkade som ideologi. Härnösand : Mittuniversitetet (Utbildningsvetenskapliga studier 2010:2).  

Augustsson, G. (2010). Konstnärers kompetens uppskattas i arbetslivet : Utvärdering av åtta konstnärers bidrag till meningsfulla reflektioner inom fyra arbetsplatser. Härnösand : Mittuniversitetet (Utbildningsvetenskapliga studier 2010:1).  

Samlingsverk (redaktör)

Olofsson, A. (ed.) (2009). Entreprenörskapsutbildning i skola och samhälle : Formering av en ny pedagogisk identitet?. Härnösand : Mittuniversitetet (Utbildningsvetenskapliga studier 2009:1).