Att köpa digitalisering ‑ en analys av hinder för värderealisering

Vi ser just nu stora förhoppningar kopplade till digitaliseringen av offentlig sektor samtidigt som så många som 87,5% av digitaliseringsinitiativen misslyckas. Det här projektet fokuserar därför på upphandlingsprocesser inom Socialtjänsten, - vad händer när vi köper digitala lösningar?

Digital 3d Mostphotos

Finansiärer

Mittuniversitetet

Sidan uppdaterades 2023-03-21