Eva Dannetun

notitle|notitle

  • Tjänstetitel: notitle
  • Annan titel: Prorektor
  • Ämne: Omvårdnad
  • Avdelning: Rektors kansli (REK)
  • Telefon arbete: 010-142 85 43
  • E-postadress: eva.dannetun@miun.se

Jag är prorektor med ansvar för utbildningsfrågor.