Eva Dannetun

Prorektor |Vice-chancellor

  • Tjänstetitel: Prorektor
  • Akademisk titel: Universitetslektor
  • Annan titel: Lektor i medicinsk vetenskap
  • Ansvarsområde: Prorektor för utbildning
  • Avdelning: Rektors kansli (REK)
  • Telefon arbete: 010-142 85 43
  • E-postadress: eva.dannetun@miun.se
  • Ort: Sundsvall
  • Anställd vid ämnet: Omvårdnad

Jag är prorektor med ansvar för utbildningsfrågor.