Heléne Dahlqvist

Universitetslektor|Lecturer

  • Tjänstetitel: Universitetslektor
  • Akademisk titel: Filosofie Doktor
  • Annan titel: Programansvarig Folkhälsovetenskapliga programmet
  • Avdelning: Institutionen för hälsovetenskaper (HOV)
  • Telefon arbete: +46 (0)10-1428502
  • E-postadress: helene.dahlqvist@miun.se
  • Rumsnummer: D209b
  • Ort: Sundsvall
  • Forskningscentra: Forum för Genusvetenskap
  • Anställd vid ämnet: Folkhälsovetenskap

Forskningsområden

Jag intresserar mig för vad som driver ojämlikhet i psykisk hälsa bland ungdomar och hur sexuella trakasserier, kränkningar, hot, hat och våld i skolan och på sociala medier bidrar till denna ojämlikhet.

Forskning

Under mars 2019- mars 2020 pågår en studie kring hot och kränkningar på sociala medier med fokusgruppsintervjuer på fritidsgårdar.

Undervisning

Folkhälsovetenskap, grund- och avancerad nivå.

Övrigt

Knuten till Forum för Genusvetenskap, FGV, Mittuniversitetet Jag är med i ett projekt som tagit fram en app mot härskartekniker. Appen heter Power up och finns tillgänglig på Google Play (kommer i App Store), och arbetet går att följa på Facebook: www.facebook.com/appmotharskartekniker

Publikationer

Artiklar i tidskrifter

Dahlqvist, H. , Svensson, Å. & Gillander Gådin, K. (2022). Co-occurrence of online and offline bullying and sexual harassment among youth in Sweden : Implications for studies on victimization and health - a short communication. International Journal of Circumpolar Health, vol. 81: 1  

Dalal, K. , Yasmin, M. , Dahlqvist, H. & Klein, G. O. (2022). Do electronic and economic empowerment protect women from intimate partner violence (IPV) in India?. BMC Women's Health, vol. 22: 1  

Jong, M. C. , Mulder, E. , Kristoffersen E, A. , Stub, T. , Dahlqvist, H. , Viitasara, E. , Lown, E. A. , Schats, W. & et al. (2022). Protocol of a mixed-method randomised controlled pilot study evaluating a wilderness programme for adolescent and young adult cancer survivors : the WAYA study. BMJ Open, vol. 12  

Warne, M. , Dahlqvist, H. & Tjulin, Å. (2021). “Att våga bry sig och vara med i det samhälle vi lever i, det är större än att följa lagen.” : Detaljhandlares perspektiv på tillgänglighetsbegränsning av tobak.. Socialmedicinsk Tidskrift, vol. 98: 4, ss. 681-693.  

Zetterström Dahlqvist, H. & Gillander Gådin, K. (2018). Online Sexual Victimisation in Youth : Predictors and Cross-Sectional Associations with Depressive Symptoms. European Journal of Public Health, vol. 28: 6, ss. 1018-1023.  

Zetterström Dahlqvist, H. , Landstedt, E. , Almqvist, Y. B. & Gillander Gådin, K. (2017). A non-randomised pragmatic trial of a school-based group cognitive-behavioural programme for preventing depression in girls. International Journal of Circumpolar Health, vol. 76: 1    

Zetterström Dahlqvist, H. , Landstedt, E. , Young, R. & Gillander Gådin, K. (2016). Dimensions of Peer Sexual Harassment Victimization and Depressive Symptoms in Adolescence : A Longitudinal Cross-Lagged Study in a Swedish Sample. Journal of Youth and Adolescence, vol. 45: 5, ss. 858-873.    

Zetterström Dahlqvist, H. , Landstedt, E. & Gillander Gådin, K. (2015). What students do schools allocate to a cognitive-behavioural intervention? : Characteristics of adolescent participants in Northern Sweden. International Journal of Circumpolar Health, vol. 74, ss. 29805    

Zetterström Dahlqvist, H. , Landstedt, E. & Gillander Gådin, K. (2012). Depressive symptoms and the associations with individual, psychosocial, and structural determinants in Swedish adolescents. Health, vol. 4: 10, ss. 881-889.      

Doktorsavhandlingar, sammanläggningar

Zetterström Dahlqvist, H. (2016). Determinants of Depressive Symptoms in Adolescents : The Role of Sexual Harassment and Implications for Preventive Interventions. Diss. (Sammanläggning) Sundsvall : Mid Sweden University, 2016 (Mid Sweden University doctoral thesis : 254)  

Kapitel i böcker, del av antologier

Olofsson, N. , Dahlqvist, H. & Kristiansen, L. P. (2021). Mobbning, trakasserier, sexuella trakasserier och våld. I Stärkande av ungdomars välbefinnande och psykiska hälsa - En framgångsfaktor : Strengthening Adolescent Well-Being IV. HiG.

Reinikainen, L. & Zetterström Dahlqvist, H. (2016). Curating an exhibition in a university setting. : An autoethnographic study of an autoethnographic work. I Academic autoethnographies : Inside teaching in higher education. Rotterdam : Sense Publishers. S. 69-84.  

Zetterström Dahlqvist, H. (2015). Peer sexual harassment and mental health in school: Does targeting individual resilience mean that we are avoiding social change?. I Being Young in a Neoliberal Time : Transnational Perspectives on Challenges and Possibilities for Resistance and Social Change. Sundsvall : Mid Sweden University (Genusstudier vid Mittuniversitetet). S. 65-77.

Konferensbidrag

Dahlqvist, H. (2022). Distans och närhet via en blogg för fördjupat lärande. Att bryta distansstudenters sociala isolering genom insyn i kurskamraters lärande inom ämnet folkhälsovetenskap. Paper presented at the NU2022. Att synliggöra lärande, Stockholm, Sverige, [DIGITAL], Juni 15-17, 2022.

Dahlqvist, H. & Gillander Gådin, K. (2022). Mobile phone filmmaking in health promotion. Addressing problematic social media use in Swedish youth.. Paper presented at the European Public Health Conference in Berlin, Germany, November 9th-12th   

Dahlqvist, H. & Gillander Gådin, K. (2021). Social media and the unsolicited dicpic - constructions of masculinities and femininities among youth. Paper presented at the World Anti Bullying Forum, Stockholm, Sweden, November 1-3, 2021.

Dahlqvist, H. & Gillander Gådin, K. (2020). Swedish teens’ comprehension of sexting and explicit sexual images and consequences for well-being. Paper presented at the 16th World Congress on Public Health 2020 Public health for the future of humanity: analysis, advocacy and action, DIGITAL, Rome, Italy, October 12-16, 2020.

Dahlqvist, H. , Landstedt, E. & Gillander Gådin, K. (2019). Poly-victimization of Bullying, Sexual Harassment and Violence in Youth - A Latent Class Analysis. Paper presented at the World Anti Bullying Forum, Dublin, Ireland, 4-6 June, 2019

Zetterström Dahlqvist, H. , Landstedt, E. & Gillander Gådin, K. (2018). A Latent Class Analysis of Violence Poly-victimization in Youth. Paper presented at the 11th European Public Health Conference. Winds of change: towards new ways of improving public health in Europe, Ljubljana, Slovenia, 28 November - 1 December, 2018

Zetterström Dahlqvist, H. & Gillander Gådin, K. (2018). Online Sexual Victimization in Youth : Predictors of Victimization and Associations with Depressive Symptoms in a Swedish Sample. Paper presented at the SRA-E 2018: Risk & Uncertainty - From Critical Thinking to Practical Impact, Östersund, Sweden, 18-20 June 2018

Zetterström Dahlqvist, H. (2017). Dimensions of peer sexual harassment victimization and depressive symptoms in adolescence : a longitudinal cross-lagged study in a Swedish sample. Paper presented at the World Anti-Bullying Forum 2017, May 7-9, Stockholm, Sweden

Zetterström Dahlqvist, H. (2017). Flickors psykiska ohälsa i skolan. Paper presented at the Kvinnors hälsa - fakta och myter. Ålands Landskapsregering, Mariehamn, 17 November, 2017

Zetterström Dahlqvist, H. , Landstedt, E. , Young, R. & Gillander Gådin, K. (2015). Causal pathways of sexual harassment and depressive symptoms in adolescence. Paper presented at the The 8th European Public Health Conference – from global to local policies, methods and practices, 16-17 october, Milan, Italy  

Rapporter

Gillander Gådin, K. & Dahlqvist, H. (2020). Hot och trakasserier på sociala medier - En fokusgruppstudie på fritidsgårdar i Sundsvalls kommun. Sundsvall : Mid Sweden University  

Sidan uppdaterades 2023-02-16