Heléne Dahlqvist

Universitetslektor|Lecturer

  • Tjänstetitel: Universitetslektor
  • Akademisk titel: Filosofie Doktor
  • Annan titel: Programansvarig Folkhälsovetenskapliga programmet
  • Avdelning: Institutionen för hälsovetenskaper (HOV)
  • Telefon arbete: +46 (0)10-1428502
  • E-postadress: helene.dahlqvist@miun.se
  • Rumsnummer: D209b
  • Ort: Sundsvall
  • Forskningscentra: Forum för Genusvetenskap
  • Anställd vid ämnet: Folkhälsovetenskap

Forskningsområden

Jag intresserar mig för vad som driver ojämlikhet i psykisk hälsa bland ungdomar och hur sexuella trakasserier, kränkningar, hot, hat och våld i skolan och på sociala medier bidrar till denna ojämlikhet.

Forskning

Under mars 2019- mars 2020 pågår en studie kring hot och kränkningar på sociala medier med fokusgruppsintervjuer på fritidsgårdar.

Undervisning

Folkhälsovetenskap, grund- och avancerad nivå.

Övrigt

Knuten till Forum för Genusvetenskap, FGV, Mittuniversitetet Jag är med i ett projekt som tagit fram en app mot härskartekniker. Appen heter Power up och finns tillgänglig på Google Play (kommer i App Store), och arbetet går att följa på Facebook: www.facebook.com/appmotharskartekniker

Publikationer

Artiklar i tidskrifter

Dahlqvist, H. , Svensson, Å. & Gillander Gådin, K. (2022). Co-occurrence of online and offline bullying and sexual harassment among youth in Sweden : Implications for studies on victimization and health - a short communication. International Journal of Circumpolar Health, vol. 81: 1  

Dalal, K. , Yasmin, M. , Dahlqvist, H. & Klein, G. O. (2022). Do electronic and economic empowerment protect women from intimate partner violence (IPV) in India?. BMC Women's Health, vol. 22: 1  

Jong, M. C. , Mulder, E. , Kristoffersen E, A. , Stub, T. , Dahlqvist, H. , Viitasara, E. , Lown, E. A. , Schats, W. & et al. (2022). Protocol of a mixed-method randomised controlled pilot study evaluating a wilderness programme for adolescent and young adult cancer survivors : the WAYA study. BMJ Open, vol. 12  

Warne, M. , Dahlqvist, H. & Tjulin, Å. (2021). “Att våga bry sig och vara med i det samhälle vi lever i, det är större än att följa lagen.” : Detaljhandlares perspektiv på tillgänglighetsbegränsning av tobak.. Socialmedicinsk Tidskrift, vol. 98: 4, ss. 681-693.  

Zetterström Dahlqvist, H. & Gillander Gådin, K. (2018). Online Sexual Victimisation in Youth : Predictors and Cross-Sectional Associations with Depressive Symptoms. European Journal of Public Health, vol. 28: 6, ss. 1018-1023.  

Zetterström Dahlqvist, H. , Landstedt, E. , Almqvist, Y. B. & Gillander Gådin, K. (2017). A non-randomised pragmatic trial of a school-based group cognitive-behavioural programme for preventing depression in girls. International Journal of Circumpolar Health, vol. 76: 1    

Zetterström Dahlqvist, H. , Landstedt, E. , Young, R. & Gillander Gådin, K. (2016). Dimensions of Peer Sexual Harassment Victimization and Depressive Symptoms in Adolescence : A Longitudinal Cross-Lagged Study in a Swedish Sample. Journal of Youth and Adolescence, vol. 45: 5, ss. 858-873.    

Zetterström Dahlqvist, H. , Landstedt, E. & Gillander Gådin, K. (2015). What students do schools allocate to a cognitive-behavioural intervention? : Characteristics of adolescent participants in Northern Sweden. International Journal of Circumpolar Health, vol. 74, ss. 29805    

Zetterström Dahlqvist, H. , Landstedt, E. & Gillander Gådin, K. (2012). Depressive symptoms and the associations with individual, psychosocial, and structural determinants in Swedish adolescents. Health, vol. 4: 10, ss. 881-889.      

Doktorsavhandlingar, sammanläggningar

Zetterström Dahlqvist, H. (2016). Determinants of Depressive Symptoms in Adolescents : The Role of Sexual Harassment and Implications for Preventive Interventions. Diss. (Sammanläggning) Sundsvall : Mid Sweden University, 2016 (Mid Sweden University doctoral thesis : 254)  

Kapitel i böcker, del av antologier

Olofsson, N. , Dahlqvist, H. & Kristiansen, L. P. (2021). Mobbning, trakasserier, sexuella trakasserier och våld. I Stärkande av ungdomars välbefinnande och psykiska hälsa - En framgångsfaktor : Strengthening Adolescent Well-Being IV. HiG.

Reinikainen, L. & Zetterström Dahlqvist, H. (2016). Curating an exhibition in a university setting. : An autoethnographic study of an autoethnographic work. I Academic autoethnographies : Inside teaching in higher education. Rotterdam : Sense Publishers. S. 69-84.  

Zetterström Dahlqvist, H. (2015). Peer sexual harassment and mental health in school: Does targeting individual resilience mean that we are avoiding social change?. I Being Young in a Neoliberal Time : Transnational Perspectives on Challenges and Possibilities for Resistance and Social Change. Sundsvall : Mid Sweden University (Genusstudier vid Mittuniversitetet). S. 65-77.

Konferensbidrag

Dahlqvist, H. (2022). Distans och närhet via en blogg för fördjupat lärande. Att bryta distansstudenters sociala isolering genom insyn i kurskamraters lärande inom ämnet folkhälsovetenskap. Paper presented at the NU2022. Att synliggöra lärande, Stockholm, Sverige, [DIGITAL], Juni 15-17, 2022.

Dahlqvist, H. & Gillander Gådin, K. (2021). Social media and the unsolicited dicpic - constructions of masculinities and femininities among youth. Paper presented at the World Anti Bullying Forum, Stockholm, Sweden, November 1-3, 2021.

Dahlqvist, H. & Gillander Gådin, K. (2020). Swedish teens’ comprehension of sexting and explicit sexual images and consequences for well-being. Paper presented at the 16th World Congress on Public Health 2020 Public health for the future of humanity: analysis, advocacy and action, DIGITAL, Rome, Italy, October 12-16, 2020.

Dahlqvist, H. , Landstedt, E. & Gillander Gådin, K. (2019). Poly-victimization of Bullying, Sexual Harassment and Violence in Youth - A Latent Class Analysis. Paper presented at the World Anti Bullying Forum, Dublin, Ireland, 4-6 June, 2019

Zetterström Dahlqvist, H. , Landstedt, E. & Gillander Gådin, K. (2018). A Latent Class Analysis of Violence Poly-victimization in Youth. Paper presented at the 11th European Public Health Conference. Winds of change: towards new ways of improving public health in Europe, Ljubljana, Slovenia, 28 November - 1 December, 2018

Zetterström Dahlqvist, H. & Gillander Gådin, K. (2018). Online Sexual Victimization in Youth : Predictors of Victimization and Associations with Depressive Symptoms in a Swedish Sample. Paper presented at the SRA-E 2018: Risk & Uncertainty - From Critical Thinking to Practical Impact, Östersund, Sweden, 18-20 June 2018

Zetterström Dahlqvist, H. (2017). Dimensions of peer sexual harassment victimization and depressive symptoms in adolescence : a longitudinal cross-lagged study in a Swedish sample. Paper presented at the World Anti-Bullying Forum 2017, May 7-9, Stockholm, Sweden

Zetterström Dahlqvist, H. (2017). Flickors psykiska ohälsa i skolan. Paper presented at the Kvinnors hälsa - fakta och myter. Ålands Landskapsregering, Mariehamn, 17 November, 2017

Zetterström Dahlqvist, H. , Landstedt, E. , Young, R. & Gillander Gådin, K. (2015). Causal pathways of sexual harassment and depressive symptoms in adolescence. Paper presented at the The 8th European Public Health Conference – from global to local policies, methods and practices, 16-17 october, Milan, Italy  

Rapporter

Gillander Gådin, K. & Dahlqvist, H. (2020). Hot och trakasserier på sociala medier - En fokusgruppstudie på fritidsgårdar i Sundsvalls kommun. Sundsvall : Mid Sweden University  

Sidan uppdaterades 2023-02-16