Irina Shaw

Universitets-/Högskolelektor |Lecturer

  • Tjänstetitel: Universitets-/Högskolelektor
  • Avdelning: Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap (HSV)
  • E-postadress: irina.shaw@miun.se
  • Ort: Sundsvall
  • Anställd vid ämnet: Engelska

Publikationer

Doktorsavhandlingar

Frisk, I. (2016). A Linguistic Analysis of Peer-review Critique in Four Modes of Computer-mediated Communication. Diss. Sundsvall : Mid Sweden University, 2016 (Mid Sweden University doctoral thesis : 236)  

Kapitel i böcker, del av antologier

Tyrkkö, J. & Frisk, I. (2020). Crooked Hillary, Lyin' Ted, and Failing New York Times: Nicknames in Donald Trump's Tweets. I Linguistic Inquiries into Donald Trump's Language : From 'Fake News' to 'Tremendous Success'. London : Bloomsbury Academic. S. 109-130.

Sidan uppdaterades 2022-11-18