David Kronlid

Docent|Associate Professor

  • Tjänstetitel: Docent
  • Akademisk titel: Docent
  • Annan titel: Docent i etik vid UPPSALA UNIVERSITET. Tidigare adjungerad professor vid University of Sunshine Coast, AUS.
  • Ansvarsområde: Studierektor för forskarutbildningen vid UTV
  • Telefon arbete: +46 (0)10-1428865
  • E-postadress: david.kronlid@miun.se
  • Besöksadress: Campus Sundsvall
  • Rumsnummer: Ej Angivet
  • Ort: Sundsvall

Under många år deltog jag i och ansvarade för SIDA-finansierad fortbildning i utbildning för hållbar utveckling med fokus på lärare och universitetsanställda i södra Afrika, Kina och Indien.

Jag har tillsammans med kollegorna Thao Do och Martin Mickelsson vid UU, i samarbete med Environmental Learning and Research Centre vid Rhodes university i Sydafrika utvecklat processverktyget Re-Solve för att skala upp och sprida sociala innovationer.

Bakgrund

Jag har tidigare arbetat på UPPSALA UNIVERSITET som forskarassistent, adjunkt, doktorand, forskare, och lektor i didaktik. Jag har även varit mentor för universitetslärare i Sverige och internationellt. Under en tid fungerade jag som EU-expert för Horizonprogrammen inom mitt område och som Etikexpert för Horizon. Jag har även suttit i det regionala forskningsetiska rådet i Uppsala i två mandatperioder.

Forskningsområden

De områden jag fokuserat på i min forskning ligger alla inom ramen för humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning om hållbar utveckling:

1. Etik och miljöetik
2. Ekofeminism
3. Klimatdidaktik
4. Klimaträttvisa med fokus på the Capabilities Approach
5. Mobilitet och meningsskapande
6. Skolans värdegrund

Publikationer i urval:

Raikes, J., Smith, T. F., Powell, N., Thomsen, D. C., Friman, E., Kronlid, D., & Sidle, R. (2021). Crisis management: Regional approaches to geopolitical crises and natural hazards. Geographical Research, 1– 11. https://doi.org/10.1111/1745-5871.12503

Nygren, T., Kronlid, D., Larsson, E., Novak, J., Bentrovato, D., Wasserman, J., Welply, O., Anamika, Gaat, M. 2020. Global Citizenship Education for global citizenship? Student Views on Learning About, Through and For Human Rights, Peace and Sustainable Development in England, India, New Zealand, South Africa, and Sweden. Journal of Social Science Education, Vol. 19, No. 4, 63-97. DOI 10.4119/jsse-3464

Anders Melin & David O. Kronlid: Energy Scenarios and Justice Towards Future Humans. Etikk i praksis-Nordic Journal of Applied Ethics, 2019, 13(1), pp. 39–54

Martin Mickelsson, David O. Kronlid & Heila Lotz-Sisitka: Consider the unexpected: scaling ESD as a matter of learning, Environmental Education Research, Online 2018-01-24. DOI: 10.1080/13504622.2018.1429572.

Hanna Hofverberg & David O. Kronlid. ”Human-material relationships in environmental and sustainability education – an empirical study of a school embroidery project”. 2017. Environmental Education Research, 19.1 (Routledge): 1–14.

Heila Lotz-Sisitka, Tich Pesanayi, Million Belay, Thomas Macintyre, Deepika Joon , Martha Chaves, Arjen Wals, David Kronlid, Duc Tuan Tran, Gibson Mphepo. 2016. ”Co-Designing Research on Transgressive Learning in Times of Climate Change”, Current Opinion in Environmental Sustainability, 20: 50–55.

David Kronlid. Climate Change Adaptation and Human Capabilities. Justice and Ethics in Research and Policy. 2014. New York: Palgrave MacMillan.

Kronlid, David O. (Red.), Klimatdidaktik - att undervisa för framtiden. 2010. Liber, Stockholm.

David Kronlid. Miljöetik i praktiken. 8 fall ur Svensk miljö- och utvecklingshistoria, 2005. Studentlitteratur, Stockholm.


Forskning

2017-19. Wicked problems and educative spaces for urban sustainability Transition. FORMAS. D-no: 2016-00992.
SEK 2 960 000.

2015. Co-author: Transgressive Social Learning for Social-Ecological Sustainability in Times of Climate Change. International Social Science Council (ISSC). Transformative Knowledge Networks 2015. 2015-2018.
Seed grant tracking no. T2S_PP_339. 900 000 EUR.

2014-16. Principle author: Application to SIDA for funding for SWEDESD, Faculty of Educational Sciences, UU. ”Projektansökan för SWEDESD”, Sida, 30 000 000 SEK.

2014-17. Co-applicant: Energy and Justice – An Ethical Analysis of Swedish Energy Politics, Based on the Capability Approach. Main Applicant: Dr. Anders Melin, Malmö University. Swedish research council VR, code: 2013-15039-100889-59,
approx. 6 800 000 SEK.

2014-17. Main applicant: Teaching and Learning Practical Embodied Knowledge, Swedish research council VR, code: 2013-44892-102117-35, 8 145 000 SEK.

2008-11. Main applicant: Climate Capabili&es – an Ethical Analysis of Anthropogenic Climate Change. FORMAS, 2 180 000 SEK.

2005-07. Co-applicant: Encounters with Nature and Environmental Moral Learning - a Multidisciplinary study of Educational Practices for Sustainable Development in the Perspectives of Environmental Education, Ethics and History, VR, 4 200 000 SEK.

Undervisning

Jag har undervisat på samtliga nivåer och även bedrivit fortbildning i samverkan med andra samhällsaktörer. En stor del av min karriär har jag planerat och genomfört tvärvetenskaplig högre utbildning. Jag har mångårig erfarenhet av handledning på alla nivåer och har handlett fem doktorander och tre licenciander till disputation som huvudhandledare och biträdande handledare. Jag lägger stor vikt vid att den akademiska upplevelsen ska präglas av tydliga och höga formella krav samt tillit.

Publikationer

Artiklar i tidskrifter

Raikes, J. , Smith, T. F. , Powell, N. , Thomsen, D. C. , Friman, E. , Kronlid, D. & Sidle, R. (2022). Crisis management: Regional approaches to geopolitical crises and natural hazards. Geographical Research, vol. 60: 1, ss. 168-178.  

Nygren, T. , Kronlid, D. , Larsson, E. , Novak, J. , Bentrovato, D. , Wasserman, J. , Welply, O. , Anamika, A. & et al. (2020). Global Citizenship Education for global citizenship? : Students’ views on learning about, through, and for human rights, peace, and sustainable development in England, India, New Zealand, South Africa, and Sweden. Journal of Social Science Education, vol. 19: 4, ss. 63-97.  

Mickelsson, M. , Kronlid, D. & Lotz-Sisitka, H. (2019). Consider the Unexpected : Scaling ESD as a matter of learning. Environmental Education Research, vol. 25: 1, ss. 135-150.  

Melin, A. & Kronlid, D. (2019). Energy Scenarios and Justice Towards Future Humans : An Application of the Capabilities Approach to the Case of Swedish Energy Politics. Etikk i praksis, vol. 13: 1, ss. 39-54.  

Håkansson, M. , Kronlid, D. O. & Östman, L. (2019). Searching for the political dimension in education for sustainable development : Socially critical, social learning and radical democratic approaches. Environmental Education Research, vol. 25: 1, ss. 6-32.  

Hofverberg, H. & Kronlid, D. (2018). Human-material relationships in environmental and sustainability education : an empirical study of a school embroidery project. Environmental Education Research, vol. 24: 7, ss. 955-968.  

Lotz-Sisitka, H. , Wals, A. E. J. , Kronlid, D. & McGarry, D. (2015). Transformative, transgressive social learning : rethinking higher education pedagogy in times of systemic global dysfunction. Current Opinion in Environmental Sustainability, vol. 16, ss. 73-80.  

Kronlid, D. O. & Ohman, J. (2013). An environmental ethical conceptual framework for research on sustainability and environmental education. Environmental Education Research, vol. 19: 1, ss. 21-44.  

Westin, M. , Hellquist, A. , Kronlid, D. O. & Colvin, J. D. (2013). Towards Urban Sustainability : Learning from the Design of a Programme for Multi-stakeholder Collaboration. Southern African Journal of Environmental Education, vol. 29: 1, ss. 39-57.

Kronlid, D. (2008). Etikens bidrag till pragmatiska studier av moraliskt meningsskapande. Utbildning och Demokrati, vol. 17: 3, ss. 139-158.

Almqvist, J. , Kronlid, D. , Quennerstedt, M. , Öhman, J. , Öhman, M. & Östman, L. (2008). Pragmatiska studier av meningsskapande. Utbildning och Demokrati, vol. 17: 3, ss. 11-24.

Böcker

Do, T. , Mickelsson, M. & Kronlid, D. (2021). The Scaling Handbook : How to design and facilitate a scaling process. Uppsala : Uppsala universitet  

Kronlid, D. O. (2014). Climate Change Adaptation and Human Capabilities : Justice and Ethics in Research and Policy. New York : Palgrave Macmillan  

Kronlid, D. O. , Bergmann (redaktör), S. , Jansdotter Samuelsson, M. , Melin, A. , Nynäs, P. & Sjö, S. (2010). Religion som rörelse : Exkursioner i rum, tro och mobilitet. Trondheim : Tapir förlag

Kronlid, D. (2005). Miljöetik i praktiken : åtta fall ur svensk miljö- och utvecklingshistoria. Lund : Studentlitteratur AB

Kapitel i böcker, del av antologier

Kronlid, D. , Sandell, K. , Svennbeck, M. , Öhman, J. & Östman, L. (2015). Inledning. I Naturmötespraktiker och miljömoraliskt lärande. Uppsala University. S. 9-20.

Hansson, P. , Kronlid, D. O. & Östman, L. (2014). Encountering Nature on the Move. A transactional analysis of Jenny Diski's Travelogue Daydreaming and Smoking around America with interruptions.. I Counter Nature(s). Amsterdam & New York : Rodopi (Studies in Environmental Humanities).

Kronlid, D. O. & Grandin, J. (2014). Mobile Adaptation. I Climate Change Adaptation and Human Capabilities : Justice and Ethics in Research and Policy. New York : Palgrave Macmillan. S. 47-74.

Kronlid, D. O. & Österbergh, R. (2011). Crossing Boundaries : An Analytical Look at Cemus Educational Model. I Transcending Boundaries : How CEMUS is Changing How we Teach, Meet and Learn. Uppsala : Centrum för miljö- och utvecklingsstudier (CEMUS), Uppsala centrum för hållbar utveckling, Uppsala universitet & SLU..

Kronlid, D. O. (2010). Att vara i rörelse : Etiska perpektiv på miljö, moral och mobilitet. I Religion som rörelse : Exkursioner i rum, tro och mobilitet. Trondheim : Tapir förlag. S. 153-171.

Kronlid, D. O. & Quennerstedt, M. (2010). Klimatförändrad hälsa : Om hälsobegreppets betydelse för klimathälsoundervisning.. I Klimatdidaktik : Att undervisa för framtiden. Stockholm : Liber. S. 58-80.

Kronlid, D. O. (2010). Klimaträttvisa och praktisk etisk reflektion. I Klimatdidaktik : att undervisa för framtiden. Stockholm : Liber. S. 124-145.

Kronlid, D. O. (2010). Mapping a Moral Landscape of IPCC. I Religion and Dangerous Environmental Change : Transdisciplinary Perspectives on the Ethics of Climate and Sustainability. Berlin, Münster, Zürich, London : LIT Verlag (Studies in religion and the environment).

Kronlid, D. O. (2009). Global climate ethics – what is at stake?. I Climate Challenges - the Safety's off. Stockholm : FORMAS (Formas fokuserar). S. 383-394.

Kronlid, D. & Svennbeck, M. (2008). Conditions for environmental ethical reflection in the subject of religion. I Values and Democracy in Education for Sustainable Development : Contributions from Swedish Research. Malmö : Liber.

Kronlid, D. (2008). Mobility as Capability. I Gendered mobilities. Aldershot : Ashgate.

Kronlid, D. O. (2008). What Modes of Moving Do to Me : Reflections about Technogenic Processes of Identification. I Spaces of Mobility : essays on the planning, ethics, engineering and religion of human motion. London : Equinox. S. 125-154.

Rydén, L. , Leal Filho, W. , Skubala, P. & Kronlid, D. (2003). 21. Behaviour and the Environment : Ethics, Education, and Lifestyle. I Environmental Science : Understanding, protecting and managing the environment in the Baltic Sea Region. Uppsala : Baltic University Press. S. 630-661.

Konferensbidrag

Kronlid, D. O. (2013). Moving-and-Mooring in Uncertain Terrains : A Capabilities Approach to Climate Change Ethics. Paper presented at the 2013 AAG annual meeting Los Angeles, US

Cherniak, B. & Kronlid, D. O. (2012). Critiquing the Role of Deliberative Democracy in EE and ESD : The Case for Effective Participation and Pragmatic Deliberation. Paper presented at the Transboundary learning beyond disciplines. Sustainable Development opening up research dialogues

Kronlid, D. O. & Lotz-Sisitka, H. (2012). Learning through Transformative Relations. : QuestioningEducation as Capability in a Climate Change Context. Paper presented at the Transboundary learning beyond disciplines. Sustainable Development opening up research dialogues

Michael, H. & Kronlid, D. O. (2012). Political participation in climate change education. Paper presented at the Transboundary learning beyond disciplines. Sustainable Development opening up research dialogues

Kronlid, D. O. & Molin, L. (2011). Designing children’s environmental moral outlooks through outdoor education. Paper presented at the Transboundary learning beyond disciplines. Sustainable Development opening up research dialogues

Kronlid, D. O. (2010). Moving and Mooring in Climatic Times : A Capability Approach. Paper presented at the ESF Research Conferences ESF-ZiF-Bielefeld Conference Environmental Change and Migration: From Vulnerabilities to Capabilities

Hansson, P. & Kronlid, D. (2005). Interdisciplinary Transgression – The Writing Process. Paper presented at the Transgressing Boundaries in Higher Education and Research for Sustainable Development

Kronlid, D. O. (2005). Mobile humans – an Ecofeminist Perspective on what it means and why that Matters. Paper presented at the The Second Christina Conference on Women Studies - Gender, Religion and Theory in Dialogue, University of Helsinki, Mars 3-5, 2005.

Kronlid, D. (2005). Strukturell miljöorättvisa : en miljöetisk diskussion om Hormoslyrbesprutningens Konsekvenser. Paper presented at the ”Starting Points and Critical Reflections”, Föreningen Vetenskap för hållbar utveckling (VHU), Mälardalens högskola

Kronlid, D. O. (2004). Tvingad till tvärvetenskap. Paper presented at the Tvärvetenskap för miljö och internationellt samarbete - en metodkonferens, tisdag 13 januari, 2004, Kollegiet för utvecklingsstudier vid Uppsala universitet, Centrum för miljö och utvecklingsstudier, Cemus, Uppsala universitet och SLU, Baltic University Programme, Uppsala universitet samt SLU Omvärld, SLU.

Manuskript

Kronlid, D. O. “Climate Capability Discourses. Eller: Samtal om grundläggande klimatförmågor”.

Kronlid, D. O. & Hansson, P. ”Den radikala friluftsrörelsens miljöetiska värdegrund”.

Kronlid, D. O. ”I Ur och Skurs miljöetiska värdegrund”.

Kronlid, D. O. ”Miljöetiska naturmöteanalyser”.

Kronlid, D. O. ”Naturskolans miljöetiska värdegrund”.

Kronlid, D. O. ”Playing at Climate Change".

Proceedings (redaktörsskap)

Kronlid, D. O. (ed.) & Wolf-Watz, D. (ed.) (2005). Populärvetenskaplig antologi om mat och hållbar utveckling. Uppsala : Folkuniversitetet,

Samlingsverk (redaktör)

Kronlid, D. O. (ed.) (2010). Klimatdidaktik : att undervisa för framtiden. Stockholm : Liber

Sidan uppdaterades 2024-02-23