Kajsa Falasca

Prefekt |Administrative Head of Department

  • Tjänstetitel: Prefekt
  • Akademisk titel: Universitetslektor
  • Annan titel: Assistant Professor in Media and Communication Science
  • Avdelning: Institutionen för medie- och kommunikationsvetenskap (MKV)
  • Telefon arbete: 010-142 84 08
  • Mobiltelefon arbete: 0705 705 333
  • E-postadress: kajsa.falasca@miun.se
  • Rumsnummer: J310
  • Forskningscentra: DEMICOM
  • Ämnen: Journalistik, Medie- och kommunikationsvetenskap

PhD i medie- och kommunikationsvetenskap vid forskningscentret DEMICOM. Kajsa forskar om strategisk politisk kommunikation i det moderna medielandskapet. Hon är dessutom en väletablerad expert och anlitas flitigt av olika medier för att kommentera politisk kommunikation.

Forskningsområden

Kajsas forskning fokuserar på utvecklingen av strategisk politisk kommunikation i det moderna medielandskapet, som tex hur valkampanjer bedrivs med nya strategier i sociala medier.
I sin forskning har hon även studerat mediernas rapportering om politik samt mediernas effekter och inflytande i opinionsbildning.

Undervisning

Kajsa är ansvarig för Master by Research programmet inom medie- och kommunikationsvetenskap, ett masterprogram som är forskningsförberedande.
Hon undervisar även på Journalistprogrammet och Kom PR-programmet med fokus på strategisk politisk kommunikation , vetenskaplig metod och vetenskapliga uppsatser.

Extra kontaktinformation

 
Mer om Kajsa Falasca: www.kajsafalasca.se

Publikationer

Artiklar i tidskrifter

Falasca, K. & Helgesson, E. (2020). Revolving around roles : Public affairs practitioners as democratic enablers or as hired guns. Public Relations Review,  

Bolin, N. & Falasca, K. (2019). Reaching the Voter : Exploring Swedish Political Parties’ Assessment of Different Communication Channels in Three National Election Campaigns, 2010–2018. Statsvetenskaplig Tidskrift, vol. 121: 3, ss. 347-365.  

Falasca, K. , Dymek, M. & Grandien, C. (2019). Social media election campaigning : who is working for whom? A conceptual exploration of digital political labour. Contemporary Social Science, vol. 14: 1, ss. 89-101.  

Falasca, K. (2018). Not minimal but more difficult to measure : A panel study of media effects. OBS - Observatorio, vol. 12: 3, ss. 48-65.    

Strömbäck, J. , Falasca, K. & Kruikemeier, S. (2018). The Mix of Media Use Matters : Investigating the Effects of Individual News Repertoires on Offline and Online Political Participation. Political Communication, vol. 35: 3, ss. 413-432.  

Helgesson, E. & Falasca, K. (2017). The construction of an elusive concept : Framing the controversial role and practice of lobbying in Swedish media. Public Relations Inquiry, vol. 6: 3, ss. 275-291.    

Falasca, K. & Grandien, C. (2017). Where you lead we will follow : A longitudinal study of strategic political communication and inter-party relations in election campaigning. Journal of Public Affairs, vol. 17: 3  

Falasca, K. (2014). Framing the Financial Crisis : An unexpected interaction between the government and the press. OBS - Observatorio, vol. 8: 1, ss. 1-21.    

Falasca, K. (2014). Political news journalism : Mediatization across three news reporting contexts. European Journal of Communication, vol. 29: 5, ss. 583-597.    

Shehata, A. & Falasca, K. (2014). Priming effects during the financial crisis : accessibility and applicability mechanisms behind government approval. European Political Science Review, vol. 6: 4, ss. 597-620.    

Strömbäck, J. , Grandien, C. & Falasca Larsson, K. (2013). Do Campaign Strategies and Tactics Matter? : Exploring Party Elite Perceptions of What Matters When Explaining Election Outcomes. Journal of Public Affairs, vol. 13: 1, ss. 41-52.  

Doktorsavhandlingar, sammanläggningar

Falasca, K. (2015). Context matters. Interactions between news media, political actors and citizens in elections and crises. Diss. (Sammanläggning) Sundsvall : Mid Sweden University, 2015 (Mid Sweden University doctoral thesis : 221)  

Kapitel i böcker, del av antologier

Nord, L. , Falasca, K. , Grusell, M. & Bolin, N. (2019). Introduction : More like 28 national elections than one European election. I Euroflections : Leading academics on the Europran elections 2019. Mid Sweden University, DEMICOM (DEMICOM rapport). S. 9-11.  

Falasca, K. (2019). Trends and challenges in the field of political communication. I Thule: Kungl. Skytteanska Samfundets Årsbok 2019. Umeå : Kungl. Skytteanska Samfundet.

Nord, L. , Grusell, M. , Bolin, N. & Falasca, K. (2018). Ingenting är längre som förut.... I Snabbtänkt : Reflektioner från valet 2018 av ledande forskare. Sundsvall : Mid Sweden University, DEMICOM. S. 10-12.    

Falasca, K. (2018). Nya mediedieter när vertikala och horisontella medier möts. I Snabbtänkt : Reflektioner från valet 2018 av ledande forskare. Sundsvall : Mid Sweden University, DEMICOM. S. 103-104.  

Falasca, K. (2017). Trump bemästrade medielogiken hela vägen till Vita huset. I När makten står på spel : journalistik i valrörelser. Stockholm : Institutet för mediestudier. S. 152-167.    

Falasca, K. & Nord, L. (2013). Structures, Strategies and Spin : Government Communication in Sweden. I Government Communication : Cases and Challenges. Bloomsbury Academic. S. 27-44.

Konferensbidrag

Falasca, K. & Nounkeu Tatchou, C. (2020). European Parliament election 2019, one of the world’s largest democratic elections, and the threat of fake news : How does legacy media deal with it?. Paper presented at the ECREA-the 8th European Communication Conference to be held in Braga, Portugal, October 2-5, 2020.

Falasca, K. (2019). Changes in election campaign strategies. Paper presented at the The International Association for Media and Communication Research - IAMCR 2019, July 7-11, Madrid, Spain

Nord, L. & Falasca, K. (2019). Just in time : Comparing party professionalization in different EU campaign contexts in Sweden 2009-2019. Paper presented at the 2019 European Elections: Banalization or creativity of political communication?, Nice, France, 1-2 July, 2019

Falasca, K. (2018). Political news coverage : A longitudinal perspective of mediatization of politics. Paper presented at the ECREA, 7th European Communication Conference. Lugano, Switzerland, October 31-November 3, 2018.

Falasca, K. & Helgesson, E. (2018). Revolving around the role of public affairs in the political process. Paper presented at the The International Communication Association's 87th Annual Conference, 2018 Post Conference, Lobbying and Democracy: The Voice of Communication. Prague, Czech Republic, 24-28 May 2018.

Strömbäck, J. , Falasca, K. & Kruikemeier, S. (2017). A Healthy News Diet? Investigating the Effects of Individual News Diets on Political Participation Offline and Online. Paper presented at the The International Communication Association's 67th Annual Conference, Interventions: Communication Research and Practice. San Diego, USA 25-29 May 2017

Falasca, K. , Dymek, M. & Grandien, C. (2017). Exploring Digital Political Labour : political public relations and the exploitation of social media engagement. Paper presented at the The International Communication Association's 67th Annual Conference, Interventions: Communication Research and Practice. San Diego, USA, 25-29 May 2017

Falasca, K. (2017). Strategic Political Communication in Social Media. Paper presented at the IAMCR- International Association for Media and Communication Research. “Transforming Culture, Politics & Communication: New media, new territories, new discourses”. 2017, Cartagena, Colombia.

Falasca, K. & Grandien, C. (2016). Leaders and followers - a longitudinal study of inter-party relations in election campaigning.. Paper presented at the International Communication Association's 66th Annual Conference, Communication through Power, Fukuoka, Japan - 9-13 June 2016.

Falasca, K. (2016). Minimal or just difficult to measure? A panel study of agenda-setting effects at the individual level.. Paper presented at the International Communication Association's 66th Annual Conference, Communication through Power, Fukuoka, Japan - 9-13 June 2016.

Falasca, K. (2015). Non-significant or difficult to measure? A panel study of agenda-setting effects in the contemporary media environment. Paper presented at the European Communication Research and Education Association, ECREA, Political communication Conference. 27-28 August 2015 in Odense, Denmark at the Centre for Journalism, Dept. of Political Science, University of Southern Denmark

Falasca, K. & Grandien, C. (2015). Where you lead we will follow : A longitudinal study of strategic political communication in election campaigning. Paper presented at the International Communication Association's 65th Annual Conference, Communication Across the Life Span, San Juan, Puerto Rico, 21-25 May 2015

Falasca, K. & Nord, L. (2014). Challenges for Government communication in Sweden. Paper presented at the ICA, International Communication Association's 64th Annual Conference. 22-26 May 2014, Seattle

Falasca, K. (2014). Political news journalism : Media interventionism across three news reporting contexts. Paper presented at the ICA, International Communication Association's 64th Annual Conference.

Falasca, K. (2013). Framing the Financial Crisis : An unexpected interaction between the government and the press. Paper presented at the ICA - International Communication Association Annual conference Challenging Communication Research, London, UK 17-21 June 2013

Falasca, K. & Shehata, A. (2013). Priming Effects During the Financial Crisis : Accessibility and applicability mechanisms behind government approval. Paper presented at the ICA - International Communication Association Annual conference Challenging Communication Research, London, UK - 17-21 June 2013

Falasca, K. (2012). Framing the financial crisis : An analysis of political actors and journalists influence over news media content and the frame building process. Paper presented at the IAMCR-International Association for Media and Communication Research

Samlingsverk (redaktör)

Bolin, N. (ed.) , Falasca, K. (ed.) , Grusell, M. (ed.) & Nord, L. (ed.) (2019). Euroflections : Leading academics on the European Elections 2019. Sundsvall : Mid Sweden University, Demicom (DEMICOM rapport 40).  

Nord, L. (ed.) , Grusell, M. (ed.) , Bolin, N. (ed.) & Falasca, K. (ed.) (2018). Snabbtänkt : Reflektioner från valet 2018 av ledande forskare. Sundsvall : Mid Sweden University, DEMICOM    

Övrigt

Bolin, N. , Falasca, K. , Grusell, M. & Nord, L. (2019). EU-valet var mest av allt 28 nationella val (Dagens Nyheter).  

Bolin, N. , Falasca, K. , Grusell, M. & Nord, L. (2019). What happened in the European Elections? 70 academics share their reflections (The Big Q).  

Bolin, N. , Falasca, K. , Grusell, M. & Nord, L. (2018). De partier som tänker nytt kommer att vinna valet 2022 (DN debatt).