Karin Larsson-Hult

Doktorand|Doctoral Student

  • Tjänstetitel: Doktorand
  • Akademisk titel: Doktorand
  • Avdelning: Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap (HSV)
  • Telefon arbete: +46 (0)10-1428432
  • E-postadress: karin.larsson-hult@miun.se
  • Rumsnummer: M304
  • Ort: Sundsvall
  • Forskningscentra: Forum för Genusvetenskap
  • Anställd vid ämnet: Sociologi

Forskningsområden

Min avhandling är en etnografisk fallstudie med fokus på hur policyn om 'en skola för alla' översätts genom ett projekt på en högstadieskola. Jag intresserar mig för vilka värden som normaliseras, materialiseras
och praktiseras genom detta arbete. Dessutom diskuterar jag svenska skolans möjligheter att vara inkluderande i en nyliberal tid.

Vid sidan av avhandlingen är jag med i ett projekt som tagit fram en app mot härskartekniker. Appen heter Power up och finns tillgänglig på Google Play (kommer i App Store), och arbetet går att följa på Facebook: www.facebook.com/appmotharskartekniker

Undervisning

Jag undervisar för närvarande i kursen "Klass, kön, etnicitet" på Samhällsvetarprogrammet.

Tidigare har jag undervisat i "Genus som skapat begrepp", "Genusvetenskap som kunskapsområde", "Feministiska analyser och populärkultur" (Genusvetenskap) samt "Mångfald i förskolan" (Pedagogik C).

Övrigt

Konferensbidrag: Larsson Hult, K. (2017) "Fundamental values in Swedish schools - following the work around" Presented at the 13th Conference of the European Sociological Association in Athens, Greece.

Publikationer

Kapitel i böcker, del av antologier

Larsson Hult, K. , Larsson, E. , Ridzén, L. & Sjöberg, I. (2022). Rum för gemenskap. I Forum för genusvetenskap - en jubilar i vardande : Tillsammans och på eget håll. SUNDSVALL : Mid Sweden University (Genusstudier vid Mittuniversitetet). S. 25-27.

Övrigt

Larsson Hult, K. (2020). Om att bli en skola för alla : Ett värdegrundsarbete i översättning. Bilaga till slutrapport "En skola för alla". Sundsvall.

Sidan uppdaterades 2022-11-18