Kristina Jämtelid

Universitetsadjunkt|Lecturer

  • Tjänstetitel: Universitetsadjunkt
  • Avdelning: Institutionen för medie- och kommunikationsvetenskap (MKV)
  • Telefon arbete: 010-1428127
  • E-postadress: kristina.jamtelid@miun.se
  • Ort: Sundsvall
  • Anställd vid ämnet: Medie- och kommunikationsvetenskap

Bakgrund

Communication specialist på Sandvik 2008-2020
Universitetslektor på Stockholms universitet 1998-2008