Kristina Jämtelid

Universitetsadjunkt|Lecturer

  • Tjänstetitel: Universitetsadjunkt
  • Avdelning: Institutionen för medie- och kommunikationsvetenskap (MKV)
  • Telefon arbete: +46 (0)10-1428127
  • E-postadress: kristina.jamtelid@miun.se
  • Ort: Sundsvall
  • Anställd vid ämnet: Medie- och kommunikationsvetenskap

Bakgrund

Communication specialist på Sandvik 2008-2020
Universitetslektor på Stockholms universitet 1998-2008

Publikationer

Konferensbidrag

Johansson, C. & Jämtelid, K. (2021). Collaborating on crisis communication to manage the COVID‐19 crisis. I Accelerating the progress towards the 2030 SDGs in times of crisis. Östersund : . S. 1475-