Kristin Sabel

Doktorand|Doctoral Student

  • Tjänstetitel: Doktorand
  • Akademisk titel: Doktorand
  • Avdelning: Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism (EJT)
  • Telefon arbete: +46 (0)10-1428938
  • E-postadress: kristin.sabel@miun.se
  • Besöksadress: Kunskapens väg 4
  • Rumsnummer: K422
  • Ort: Östersund
  • Anställd vid ämnet: Företagsekonomi

Bakgrund

(M. Sc.) Civ. Ek. med inriktning mot internationellt ledarskap och management.

Forskningsområden

Doktorand i företagsekonomi som forskar inom området kompetensförsörjning i små och medelstora familjeföretag.

Forskning

Interreg Sverige-Norge (Europeiska Regionala Utvecklingsfonden): Robust företagande i kristider (samarbete med Nord Universitet, Norge).

Undervisning

FÖ085G Företagsekonomi (B) Strategisk ledning (7,5 Hp)
FÖ032G Företagsekonomi (A) Marknadsföring (7,5 Hp, Ekonomprogrammet)
FÖ014G Företagsekonomi (C) Företagande i upplevelseekonomin (7,5 Hp)

Publikationer

Konferensbidrag

Sabel, K. (2021). Competence Strategies in Family-owned SMEs : Analysis of Business Prerequisites in Rural Sweden. Paper presented at the IFERA 2021 (International Family Enterprise Research Academy Conference), June 14-25, 2021

Sabel, K. , Dalborg, C. & von Friedrichs, Y. (2021). Crisis Management and Competence Strategies for Resilient Family-owned SMEs. Paper presented at the RENT XXXV (35th Conference on Research in Entrepreneurship and Small Business), Turku, Finland, November 17-19, 2021.

Sabel, K. (2021). Strategic Competence Management and Organizational Values in Family-owned SMEs Operating in the Swedish Context. Paper presented at the Ruralities and Regions in Transition SLU-Nordregio Conference, Stockholm, November 11-12, 2021.

Sabel, K. (2021). The Role of Organizational Resilience in Competence and Resource Strategies : Analysis of Family-owned SMEs. Paper presented at the RENT XXXV (35th Conference on Research in Entrepreneurship and Small Business), Turku, Finland, November 17-19, 2021.

Sabel, K. (2021). Value-based Strategies for Competence and Resources : Processes in Rural Family-owned SMEs. Paper presented at the 16th EIASM Workshop on Family Firm Management Research, [DIGITAL], October 7-21, 2021.

Sabel, K. (2020). Capabilities and Competence Strategies in Rural Family-owned SMEs. Paper presented at the CeFEO Research Seminar Series (JIBS - Centre for Family Entrepreneurship and Ownership), Jönköping, Sverige, November 2, 2020.

Rapporter

Sabel, K. (2019). Strategisk kompetensförsörjning i svenska rurala små och medelstora familjeföretag : En studie genomförd i tillverkningsindustrin samt turismbranschen. Mittuniversitetet