RoBust företagande i krisetider - Omställning, økosystemer og digital modenhet inom Turism- og matnæringen | miun.se

RoBust företagande i krisetider ‑ Omställning, økosystemer og digital modenhet inom Turism‑ og matnæringen

Syftet med projektet RoBust är att öka kunskapen om de förutsättningar som råder för företag verksamma inom turism- respektive småskaligt mathantverk. Projektet avser att undersöka hur Corona pandemin har påverkat företag i Sverige och Norge samt att identifiera vilka åtgärder som har vidtagits.

Robust företagande i kristider

Fakta

Projektperiod

210101-221231

Samarbetspartners

  • Mittuniversitetet
  • Nord universitet

Finansiärer

Ny logga interreg 2017 Sverige Norge logo logotyp

Sidan uppdaterades 2023-03-31