Karin Larsson-Hult

Universitetsadjunkt|Lecturer

Forskningsområden

Disputerade hösten 2023 i sociologi med avhandlingen "En skola för alla, eller? Om diskursiva dilemman i ett (o)möjligt värdegrundsprojekt". Avhandlingen bygger på en etnografisk fallstudie med fokus på hur idén om "en skola för alla" översätts genom ett projekt på en högstadieskola. Jag undersökte olika diskursiva dilemman som uppstod i detta arbete och konstaterar att det är en omöjlighet att vara "för alla". Jag föreslår i stället begreppet "en skola för allas lärande" och en modell med tre dimensioner för att förstå vad som formar skolors möjligheter att vara "för alla". Till min avhandling har jag, tillsammans med konstnären Henric Wallmark, gjort en illustrerad sammanfattning av min studie, som går att läsa via länken nedan.

Är med i ett projekt som tagit fram en app mot härskartekniker. Appen heter Power up och finns tillgänglig på Google Play (kommer i App Store), och arbetet går att följa på Facebook: www.facebook.com/appmotharskartekniker

Forskning

Från januari 2024 deltar jag i det två-åriga projektet "Förutsättningar för elevhälsoteams arbete med elever i behov av särskilt stöd – två skolors organisering i relation till elevers förutsättningar och livssituation".

Undervisning

Undervisar bland annat om normer och genus för förskollärarstudenter samt handleder förskollärar- och lärarstudenter i självständiga arbeten på B- och C-nivå.

Övrigt

Konferensbidrag:

Larsson Hult, K. (2022) "Akademisk gemenskap". Presented at the G22: Att forma en hoppfull framtid i osäkra tider: Genusforskningens utmaningar och möjligheter, Karlstad, Sverige 25-28 oktober, 2022.

Larsson Hult, K. (2021) "Grades Or Wellbeing? Translating Policy On Inclusive Education In Sweden" at the ESA 2021: Sociological Knowledges for Alternative Futures.

Larsson Hult, K. (2017) "Fundamental values in Swedish schools - following the work around". Presented at the 13th Conference of the European Sociological Association, Athens, Greece, 2017.

Övrigt:

Länk till den illustrerade sammanfattningen av min studie

Publikationer

Doktorsavhandlingar

Larsson Hult, K. (2023). En skola för alla, eller? : Om diskursiva dilemman i ett (o)möjligt värdegrundsprojekt. Diss. Sundsvall : Mid Sweden University, 2023 (Mid Sweden University doctoral thesis : 392)  

Kapitel i böcker, del av antologier

Larsson, E. , Larsson Hult, K. , Ridzén, L. & Sjöberg, I. (2023). Finding a unicorn in the woods : The magic of collaborative care and resistance. I Voices from gender studies : Negotiating the terms of academic production, epistemology, and the logics and contents of identity. Routledge.  

Larsson Hult, K. , Larsson, E. , Ridzén, L. & Sjöberg, I. (2022). Rum för gemenskap. I Forum för genusvetenskap - en jubilar i vardande : Tillsammans och på eget håll. SUNDSVALL : Mid Sweden University (Genusstudier vid Mittuniversitetet). S. 25-27.

Övrigt

Larsson Hult, K. (2020). Om att bli en skola för alla : Ett värdegrundsarbete i översättning. Bilaga till slutrapport "En skola för alla". Sundsvall.

Sidan uppdaterades 2023-10-16