Larsåke Lindström

Fakultetshandläggare|Faculty Administrative Officer

  • Tjänstetitel: Fakultetshandläggare
  • Avdelning: Fakulteten för humanvetenskap (HUV)
  • E-postadress: larsake.lindstrom@miun.se
  • Rumsnummer: P3210
  • Forskningscentra: Risk and Crisis Research Centre

Övrigt

Jag är handläggare vid den humanvetenskapliga fakulteten. Mina arbetsområden är: -administrativ koordinator för forskningscentret Risk and Crisis Research Centre (RCR) -administrativ koordinator för Forum för Genusvetenskap (FGV) -administrativt ledningsstöd HSV -sekreterare ämneskollegium för sociologi och genusvetenskap samt statsvetenskap -sekreterare forskningskollegium för sociologi och genusvetenskap samt statsvetenskap

Extra kontaktinformation

RCR hemsida

Publikationer

Kapitel i böcker, del av antologier

Karlsson, L. & Lindström, L. (2017). Professioner i akademin och akademins professioner. I Mitt, ditt och vårt universitet : Att förstå något gemensamt. Sundsvall/Östersund : Mid Sweden University.