Larsåke Lindström

Spara favorit

Övrigt

Jag är administratör vid Mittuniversitetets humanvetenskapliga fakultet. Mina arbetsområden är:

-administrativ koordinator för forskningscentret Risk and Crisis Research Centre (RCR)

-administrativt stöd till avdelningschefen för SHV

-sekreterare ämneskollegium för Sociologi och Genusvetenskap

-sekreterare forskningskollegium för Sociologi och Genusvetenskap