Larsåke Lindström

Fakultetshandläggare|Faculty Administrative Officer

  • Tjänstetitel: Fakultetshandläggare
  • Avdelning: HUV Fakultetskansli (HUV Kansli)
  • Telefon arbete: +46 (0)10-1428916
  • E-postadress: larsake.lindstrom@miun.se
  • Rumsnummer: P2624
  • Ort: Östersund
  • Forskningscentra: Risk and Crisis Research Centre, Nationellt vintersportcentrum

Bakgrund

Filosofie kandidatexamen med engelska som huvudämne.

Övrigt

Jag är handläggare för forskning vid den humanvetenskapliga fakulteten.  Övriga arbetsområden är:

-ledningsstöd instiutionen för humaniora och samhällsvetenskap (HSV)
-ledningsstöd Nationellt Vintersportcentrum (NVC)
-ledningsstöd Risk and Crisis Research Centre (RCR)

-sekreterare i forskar- och ämneskollegium för sociologi och genusvetenskap
-sekreterare i forskar- och ämneskollegium för statsvetenskap och samhällskunskap.

Extra kontaktinformation

NVC hemsida

RCR hemsida

Publikationer

Kapitel i böcker, del av antologier

Karlsson, L. & Lindström, L. (2017). Professioner i akademin och akademins professioner. I Mitt, ditt och vårt universitet : Att förstå något gemensamt. Sundsvall/Östersund : Mid Sweden University.    

Sidan uppdaterades 2023-05-31