Lars Evertsson

Professor|Professor

  • Tjänstetitel: Professor
  • Avdelning: Institutionen för psykologi och socialt arbete (PSO)
  • Telefon arbete: +46 (0)10-1427833
  • E-postadress: lars.evertsson@miun.se
  • Ort: Östersund
  • Anställd vid ämnet: Socialt arbete

Publikationer

Artiklar i tidskrifter

Jansson, P. , Evertsson, L. & Perlinski, M. (2021). Skolkurator sökes - skolhuvudmäns beskrivning i platsannonser av skolkuratorns uppdrag, arbetsuppgifter, organisation, kvalifikationer och färdigheter. Socialvetenskaplig tidskrift, vol. 28: 3, ss. 289-312.  

Kapitel i böcker, del av antologier

Evertsson, L. & Nyman, C. (2021). Money in Couples : The Organisation of Finances and the Symbolic Use of Money. I The Palgrave Handbook of Family Sociology in Europe. Palgrave Macmillan. S. 279-300.  

Konferensbidrag

Perlinski, M. , Jansson, P. & Evertsson, L. (2022). Swedish school counselors − on Swedish school counselors' professional practice, educational background and working life history. Paper presented at the Nationell paperkonferens i socialt arbete, NaPSa 2022. Växjö, Sverige,Mars 22-24, 2022.

Sidan uppdaterades 2022-11-18