Lars Evertsson

Professor|Professor

  • Tjänstetitel: Professor
  • Avdelning: Institutionen för psykologi och socialt arbete (PSO)
  • Telefon arbete: +46 (0)10-1427833
  • E-postadress: lars.evertsson@miun.se
  • Ort: Östersund
  • Anställd vid ämnet: Socialt arbete

Publikationer

Kapitel i böcker, del av antologier

Evertsson, L. & Nyman, C. (2021). Money in Couples : The Organisation of Finances and the Symbolic Use of Money. I The Palgrave Handbook of Family Sociology in Europe. Palgrave Macmillan. S. 279-300.