Lisa Brandstedt

Doktorand|Doctoral Student

  • Tjänstetitel: Doktorand
  • Akademisk titel: Doktorand
  • Ansvarsområde: Pedagogik
  • Avdelning: Institutionen för utbildningsvetenskap (UTV)
  • Telefon arbete: +46 (0)10-1428032
  • E-postadress: lisa.brandstedt@miun.se
  • Besöksadress: Utbildningsvetenskapliga institutionen
  • Rumsnummer: D343
  • Ort: Sundsvall
  • Anställd vid ämnet: Pedagogik

Bakgrund

Lärare i svenska och svenska som andraspråk med masterexamen från Stockolms universitet (2014).

Forskningsområden

Fortbildning, kompetensutveckling, livslångt lärande, digital teknologi i relation till utbildning.

Forskning

Olika former av formell fortbildning och kompetensutveckling för lärare

Undervisning

Beteendevetenskapliga programmet

Sidan uppdaterades 2022-09-06