Anna Mårtensson

Proprefekt|Deputy Head of Department

Bakgrund

Jag har tidigare arbetat med kvalitetsfrågor inom privata näringslivet främst telecom, och inom kommunal verksamhet. Det har rört sig om bland annat processkartläggningar och processledning, claims hantering, förbättringsgrupper, kvalitetsuppföljningar och utredningar. Sedan 2010 arbetar jag vid Mittuniversitetet.

Forskningsområden

Quality Management, Long-Term Thinking, Organizational Culture, Sustainable Development

Forskning

I min doktorsavhandling så studerade jag långsiktigt tänkande ur perspektivet ledare i organisationer som arbetar med kvalitetsutveckling.

Undervisning

Undervisar inom Kvalitetsteknik på grundläggande nivå och inom Kvalitetsledning på avancerad nivå.

Publikationer

Artiklar i tidskrifter

Mårtensson, A. , Snyder, K. , Ingelsson, P. & Bäckström, I. (2023). Understanding long-term thinking as a management strategy to support sustainable quality development : Perspectives from education. The TQM Journal, vol. 35: 9, ss. 352-368.  

Mårtensson, A. , Ingelsson, P. & Bäckström, I. (2020). Co-creation as a success factor in the development of constructive customer-focused dialogues. Quality Innovation Prosperity, vol. 24: 2, ss. 153-169.    

Carnerud, D. , Mårtensson, A. , Ahlin, K. & Persson Slumpi, T. (2020). On the inclusion of sustainability and digitalisation in quality management–an overview from past to present. Total Quality Management and Business Excellence,    

Mårtensson, A. , Snyder, K. & Ingelsson, P. (2019). Interlinking Lean and Sustainability : How ready are leaders?. The TQM Journal, vol. 31: 2, ss. 136-149.  

Ingelsson, P. & Mårtensson, A. (2014). Measuring the importance and practices of Lean values. The TQM Journal, vol. 26: 5, ss. 463-474.  

Doktorsavhandlingar

Mårtensson, A. (2022). Make the Future a Part of Today : Awaken Long-term Thinking in Quality Management Practices. Diss. (Sammanläggning) Sundsvall : Mid Sweden University, 2022 (Mid Sweden University doctoral thesis : 379)  

Kapitel i böcker, del av antologier

Mårtensson, A. & Snyder, K. M. (2023). Approaching system thinking in schools by linking quality and sustainability: : moving from theory to practice. I Systems Thinking for Sustainable Schooling : A Mindshift for Educators to Lead and Achieve Quality Schools. Rowman & Littlefield Publishers (School Leadership). S. 90-105.

Konferensbidrag

Mårtensson, A. & Snyder, K. (2023). Utmaningar och möjligheter vid förändring av styrmodeller i offentlig sektorn som eftersträvar en hållbar verksamhet. Paper presented at the NEON Conference 2023

Ingelsson, P. , Bäckström, I. , Mårtensson, A. & Snyder, K. (2022). Assessing quality culture over time. I The 25th Excellence in Services International Conference, 2022.

Mårtensson, A. & Snyder, K. (2022). Developing organizational systems that link quality managment and sustainability : moving from theory to practice. I Proceedings M2D2022 : 9th International Conference on Mechanics and Materials in Design.. S. 935--956.  

Ingelsson, P. , Bäckström, I. , Mårtensson, A. & Snyder, K. (2022). Developing quality in preschools – collecting baseline data through a strength based approach. I Proceedings M2D2022 : 9th International Conference on mechanics and materials in design.. S. 927--934.  

Mårtensson, A. (2020). Students' learning about social sustainability by exploring customer values. Paper presented at the The 2nd international Education With Sustainability Conference, Östersund, 13 August, 2020

Mårtensson, A. , Ingelsson, P. & Bäckström, I. (2019). Co-creation - making it happen. I 22nd QMOD conference : ON QUALITY AND SERVICE SCIENCES ICQSS 2019, 13-15 OCTOBER.

Mårtensson, A. & Ingelsson, P. (2018). Measuring Sustainability through values : Developing and Testing of Statements in a Questionnaire. I 21st QMOD-ICQSS Conference.. S. 1065--1072.

Mårtensson, A. , Ingelsson, P. & Öberg, L. (2014). Can Lean values contribute to Sustainable Development. I 17th Qmod-ICQSS : Part 2: INDEX and FULLPAPERS.  

Mårtensson, A. & Ingelsson, P. (2013). Managers basic assumptions when applying Lean. I 16th QMOD-ICQSS Proceedings : Quality Management and Organizational Development Conference [being] International Conference Quality and Service Sciences.. S. 1206--1215.  

Licentiatavhandlingar

Mårtensson, A. (2017). Insights in Lean values: Exploring links to sustainable development. Lic.-avh. (Sammanläggning) Sundsvall : Mid Sweden University, 2017 (Mid Sweden University licentiate thesis : 135)  

Rapporter

Ingelsson, P. , Mårtensson, A. , Uitto, E. , Bäckström, I. & Snyder, K. (2023). Slutrapport för projektet Kvalitet i förskolan : Ett samverkansprojekt mellan Östersunds kommun och Mittuniversitetet. Mittuniversitetet  

Bäckström, I. , Ingelsson, P. & Mårtensson, A. (2019). Slutrapport ”Resultatstyrning för medborgarnytta” : Ett samverkansprojekt mellan Sundsvalls kommun och Kvalitetsteknik vid Mittuniversitetet. Mid Sweden University  

Bäckström, I. , Ingelsson, P. , Löfstedt, U. , Mårtensson, A. & Öberg, L. (2014). Projekt Kundanpassad teknikinformation – KATI : Kvalitetsarbete inom teknikinformation – Goda exempel och utvecklingsbehov.  

Ahlin, K. , Bäckström, I. , Ingelsson, P. , Löfstedt, U. , Mårtensson, A. , Åslund, A. & Öberg, L. (2014). Projekt Kundanpassad teknikinformation – KATI : Slutrapport – med fokus på förslag på arbetssätt och metoder.  

Sidan uppdaterades 2023-12-19