Lars-Åke Mikaelsson

Universitetslektor|Senior Lecturer

Publikationer

Artiklar i tidskrifter

Mikaelsson, L. & Jonasson, J. (2021). Sustainable built environment in Mid Sweden : Case study based models for sustainable building and construction processes. AIMS Environmental Science, vol. 8: 1, ss. 47-59.    

Mikaelsson, L. Å. & Larsson, J. (2017). Integrated Planning For Sustainable Building Production : An Evolution Over Three Decades. Journal of Civil Engineering and Management, vol. 23: 2, ss. 319-326.    

Kapitel i böcker, del av antologier

Mikaelsson, L. (2022). Hållbart träbyggande : tradition och förnyelse. I Skogens värden : forskares reflektioner. Sundsvall : Mittuniversitetet. S. 150-151.

Mikaelsson, L. , Lorentzen, L. & Thandapani, C. (2017). Växters betydelse för en hållbar inomhusmiljö. I Hållbarhetens många ansikten : samtal, forskning och fantasier. Sundsvall : Mid Sweden University (Genusstudier vid Mittuniversitetet). S. 55-62.  

Konferensbidrag

Jonasson, J. , Mikaelsson, L. & Persson, U. (2020). Knowledge management of sustainable construction processes. I IOP Conference Series : Earth and Environmental Science.    

Mikaelsson, L. , Hermansson, F. , Jonasson, J. , Danielski, I. & Lindström, S. (2020). Sustainable building engineering by blended learning. I IOP Conference Series : Earth and Environmental Science.    

Jonasson, J. , Danielski, I. , Mikaelsson, L. & Fröling, M. (2016). Plannig To Build Sustainable? -The Case Of Storsjö Strand. I Proceedings of: Linnaeus ECO-TECH 2016.  

Jonasson, J. , Danielski, I. , Mikaelsson, L. Å. & Fröling, M. (2014). Approach For Sustainable Processes For The Built Environment In Triple Helix Cooperation : The Case Of Storsjö Strand In Östersund. I proceedings of: Linnaeus ECO-TECH 2014, Kalmar, Sweden, November 24-26, 2014.  

Rapporter

Mikaelsson, L. , Carlman, I. , Fröling, M. , Jonsson, A. , Danielski, I. , Grönlund, E. , Jonasson, J. , van den Brink, P. & et al. (2015). Hållbara utvecklingsprocesser. Projektrapport 2015-03-31. Mittuniversitetet/Tillväxtverket  

Sidan uppdaterades 2024-02-23