Märit Christensson

Spara favorit

Övrigt

Jag arbetar med administrativt stöd vid HUV-kansliet för: ETOUR, Avdelningschefen för TUG, Ämnes- och Forskarkollegiet för TUG, Ämneskollegiet för FHV samt Forskarkollegiet för HLV