Märit Christensson

Fakultetshandläggare|Faculty Officer

  • Tjänstetitel: Fakultetshandläggare
  • Avdelning: Fakulteten för humanvetenskap (HUV)
  • Telefon arbete: 010-1428203
  • E-postadress: marit.christensson@miun.se
  • Besöksadress: Kunskapens väg 4
  • Rumsnummer: K435
  • Ort: Östersund
  • Forskningscentra: ETOUR

Jag arbetar med administrativt stöd för MISTRA Sport & Outdoors, HUV-kansliet och ETOUR samt med ledningsstöd för EJT.

Forskningsprojekt

Pågående

Mistra Sport & Outdoors