Martin Wallstam

Doktorand|Doctoral Student

  • Tjänstetitel: Doktorand
  • Avdelning: Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism (EJT)
  • Telefon arbete: +46 (0)10-1427913
  • E-postadress: martin.wallstam@miun.se
  • Besöksadress: Kunskapens väg 4
  • Rumsnummer: K432
  • Ort: Östersund
  • Forskningscentra: ETOUR
  • Anställd vid ämnet: Turismvetenskap

Bakgrund

Min högre utbildning består av en kandidatexamen i management av hotell och turism från IHTTI hotellskola i Neuchatel, Schweiz, en vidareutbildning i hållbar utveckling vid CEMUS på Uppsala Universitet samt en masterexamen i kulturgeografi från Mittuniversitetet.

Efter mina studier har jag jobbat på avdelningen för turismvetenskap och geografi samt vid turismforskningscentret ETOUR här på Mittuniversitetet där jag har varit involverad i såväl undervisning som forskning.

Jag är sedan i maj 2016 anställd som forskarstuderande (doktorand) på avdelningen.

Forskningsområden

Mitt forskningsområde är sociologiska och kulturgeografiska aspekter av turism, och inom detta har jag bland annat studerat backpackerturismen som fenomen (Masteruppsats). Efter att i några år ha arbetat med utveckling av Evenemangskompassen fokuserar jag nu på evenemang och evenemangsturism.

Forskning

Min doktorandforskning kommer att utforska användningen av evenemangsportföljer (alla evenemang som äger rum inom ett avgränsat geografiskt område) som verktyg/metod för att stärka social och ekonomisk utveckling på kommunal, regional och en allmän destinationsnivå.

Jag deltar även i Mittuniversitetets undersökning av de två VM-evenemangen som äger rum i Jämtlands län 2019. I denna studie vill vi förstå omfattningen av evenemangens ekonomiska och sociala effekter samt kartlägga hur evenemangens effekter distribueras genom hela regionen.

Publikationer

Artiklar i tidskrifter

Wallstam, M. , Ioannides, D. & Pettersson, R. (2018). Evaluating the social impacts of events : in search of unified indicators for effective policymaking. Journal of Policy Research in Tourism, Leisure and Events, vol. 12: 2, ss. 122-141.    

Brown, S. , Getz, D. , Pettersson, R. & Wallstam, M. (2015). Event evaluation : Definitions, concepts and a state of the art review. International Journal of Event and Festival Management, vol. 6: 2, ss. 135-157.    

Konferensbidrag

Wallstam, M. & Kronenberg, K. (2019). Evenemangseffekter : Lärdomar av två VM. Paper presented at the Almedalsveckan, Almedalen, Visby, 30 juni-7 juli, 2019

Wallstam, M. & Kronenberg, K. (2019). Sports events and regional development : Lessons from a “World Championships Region”. I The Diversity of Leisure : Proceedings of the Australian and New Zealand Association for Leisure Studies (ANZALS) 14th Biennial Conference. Dunedin :

Rapporter

Wallstam, M. , Kronenberg, K. & Pettersson, R. (2019). Socio-Economic Impacts of Major Sports Events : An Analysis of the 2019 Alpine and Biathlon WorldChampionships in Sweden. Östersund : Mid Sweden University (Rapportserien / European Tourism Research Institute 2019:3).  

Nordvall, A. & Wallstam, M. (2016). Utvärdera festivalbesökare och deras upplevelser. Östersund : Mittuniversitetet (Rapportserien / European Tourism Research Institute 2016: 1).