Martin Wallstam

Spara favorit

Bakgrund

Min högre utbildning består av en BA examen i management av hotell och turism från IHTTI hotellskola i Neuchatel, Schweiz, en vidareutbildning i hållbar utveckling på vid CEMUS, Uppsala Universitet samt en MA examen i kulturgeografi från Mittuniversitetet.
Efter mina studier har jag jobbat på avdelningen för turismvetenskap och geografi här på Mittuniversitetet där jag har varit involverad i såväl undervisning som forskning.
Jag är sedan i maj 2016 anställd som forskarstuderande (licentiat) på avdelningen.

Forskningsområden

Mitt forskningsområde är sociologiska och kulturgeografiska aspekter av turism, och inom detta har jag bland annat studerat backpackerturismen som fenomen (Masters uppsats). Efter att i några år ha arbetat med utveckling av Evenemangskompassen fokuserar jag nu på evenemang och evenemangsturism.

Pågående forskning

Min licentiat-forskning kommer att utforska användningen av evenemangsportföljer (alla evenemang som äger rum inom ett avgränsat geografiskt område) som verktyg/metod för att stärka social och ekonomisk utveckling på kommunal, regional och en allmän destinationsnivå.

Publikationer

Artiklar i tidskrifter

Brown, S. , Getz, D. , Pettersson, R. & Wallstam, M. (2015). Event evaluation : Definitions, concepts and a state of the art review. International Journal of Event and Festival Management, vol. 6: 2, ss. 135-157.  

Rapporter

Nordvall, A. & Wallstam, M. (2016). Utvärdera festivalbesökare och deras upplevelser. Östersund : Mittuniversitetet (Rapportserien / European Tourism Research Institute 2016: 1).