Matilda Eliasson

Kommunikatör|Communications Officer

  • Tjänstetitel: Kommunikatör
  • Annan titel: Fakultetskommunikation HUV
  • Avdelning: Kommunikationsavdelningen
  • Telefon arbete: 010-142 86 07
  • E-postadress: matilda.eliasson@miun.se
  • Rumsnummer: K438
  • Forskningscentra: ETOUR

Jag är kommunikatör vid Mittuniversitetets kommunikationsavdelning och arbetar som forskningskommunikatör vid forskningscentret ETOUR. Jag ger även kommunikationsstöd till institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism (EJT) samt HUV-fakulteten.