Matilda Eliasson

Kommunikatör|Communications Officer

  • Tjänstetitel: Kommunikatör
  • Annan titel: Fakultetskommunikation NMT
  • Avdelning: Kommunikationsavdelningen (KOM)
  • Telefon arbete: 010-1428607
  • E-postadress: matilda.eliasson@miun.se
  • Ort: Östersund
  • Forskningscentra: DEMICOM

Jag är kommunikatör vid Mittuniversitetets kommunikationsavdelning och arbetar som forskningskommunikatör vid forskningscentret DEMICOM. Jag ger även kommunikationsstöd till institutionen för design (DES) och institutionen för medie- och kommunikationsvetenskap (MKV) samt planeringsområdet naturvetenskap och hållbar utveckling (NHU).