H3 – Flerdimensionell Hållbarhet

Projektet, som beviljats drygt 10 milj. kr i stöd från Tillväxtverket, och omsluter drygt 20 milj. kr, pågår till 2026 och har som ett av målen att bidra till regional och lokal utveckling, bland annat genom att utveckla och förbättra forsknings- och innovationskapaciteten bland medverkande företag.

Materialprovningslabbet på Sports Tech Research Centre

Nyheter från projektet

Finansiärer

Mittuniversitetet Rolf och Gunilla Enströms stiftelse Logga Tillväxtverket Östersunds kommun logotyp

Sidan uppdaterades 2024-03-25