Mustafa Nourallah | miun.se

Mustafa Nourallah

Doktorand|Doctoral Student

  • Tjänstetitel: Doktorand
  • Avdelning: Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism (EJT)
  • Telefon arbete: +46 (0)10-1427975
  • E-postadress: mustafa.nourallah@miun.se
  • Rumsnummer: L311
  • Ort: Sundsvall
  • Forskningscentra: Centrum för forskning om ekonomiska relationer
  • Anställd vid ämnet: Företagsekonomi

Bakgrund

År 2016 började jag en praktik vid (CER) Centrum för forskning om ekonomiska relationer coh (EJT) institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism,
Mittuniversitetet.
År 2017 började jag en forskarutbildning inom företagsekonomi vid CER, Mittuniversitetet.
År 2020 fick jag Licentiatexamen i företagsekonomi, Mittuniversitetet.

Utöver min huvud erfarenhet som högskolesektor har jag arbetat med några internationella
organisationer inom FN: s utvecklingsprogram.

Forskningsområden

FinTech (mobila bankapplikationer och Robo-finansiella rådgivare), unga enskilda investerare & unga bankkunders, och behavioural finance.

Forskning

Mitt doktorandprojekt riktar mot att undersöka i två beteendemässiga finansiella ärende i FinTech.
Under den första del av projektet har jag undersökt ungkunders lojalitet mot mobilbank
applikationer. I den andra delen av projektet studerar jag det ’initial trust’ av unga enskilda
investerare på Robo-finansiella rådgivare.

Undervisning

Portfolio management, FÖ100G, (course coordinator), (Bsc)
Risk management, FÖ101G, (Bsc)
Financial regulation and financial services, FÖ122G, (Bsc)
Corporate finance, FÖ096G, (Bsc)
Business models, IG021G, (Bsc)

Quantitative methods, FÖ025A, (Msc)
Digitization and business models, FÖ020U, (Msc)

Publikationer

Artiklar i tidskrifter

Nourallah, M. (2022). Mobile bank applications : Antecedents and consequences of young bank customer loyalty. International Journal of Management Practice, vol. 15: 1, ss. 131-149.  

Nourallah, M. , Öhman, P. & Amin, M. (2022). No trust, no use : how young retail investors build initial trust in financial robo-advisors. Journal of Financial Reporting & Accounting,  

Nourallah, M. , Strandberg, C. & Öhman, P. (2021). Mobile Bank Applications : Loyalty of Young Bank Customers. Financial Services Review, vol. 29: 2, ss. 147-167.    

Nourallah, M. (2015). Do the Arabian Customers Who Belong to Similar Markets Differ in theEvaluation of Banking Service Quality?. International Journal of Euro-Mediterranean Studies, vol. 8: 1, ss. 25-41.  

Kapitel i böcker, del av antologier

Nourallah, M. & Öhman, P. (2021). Impact of Advanced Technologies on Consumer Finance and Retail Investment : Mobile Bank Applications and Robo-Financial Advisors. I Impact of Globalization and Advanced Technologies on Online Business Models. USA : IGI Global.  

Konferensbidrag

Nourallah, M. (2021). Robo financial advisers : risk and initial trust. Paper presented at the 4th International Conference on Innovation and Technopreneurship (ICIT 2021) by INTI International University, November 11-12, 2021, Malaysia [DIGITAL]

Nourallah, M. (2021). Robo-financial advisors : Trust, culture, and acceptance. I 2021 Royal Bank International Research Seminar, At: Virtual Conference by the John Molson School of Business, Concordia University, September 24-25, 2021, Montreal, Canada..

Nourallah, M. (2020). Mobile Bank Application : A Study on the Antecedents and Consequences of Loyalty of Young Bank Customers. Paper presented at the 6th Somaiya International Conference on Technology and Information, at K.J Somaiya Institute of Management Studies and Research Vidyavihar, Mumbai, India, 10th and 11th , January, 2020.  

Nourallah, M. , Öhman, P. , Ho Chan, R. & Amin, M. (2020). Robo financial advisers: risk, information, decision style and initial trust. Paper presented at the The Academy of Financial Services 34th Annual Meeting, September 30 - October 2, 2020, Virtual Conference

Nourallah, M. (2020). Understanding young individuals’ initial trust in non-sovereign cryptocurrency. Paper presented at the 2nd Arab graduate student conference, Doha institute for graduate studies- Arab center for research & policy studies, [DIGITAL], Doha, Qatar, August 9-20, 2020.

Nourallah, M. , Strandberg, C. & Öhman, P. (2019). Understanding the Relationship between Trust and Satisfaction on Mobile Bank Application. I ICEEG 2019 Proceedings of the 2019 3rd International Conference on E-commerce, E-Business and E-Government. Lyon : . S. 58--61.  

Nourallah, M. , Strandberg, C. & Öhman, P. (2018). Mobile bank application : An empirical study of young bank customers. I 10th Nordic Workshop on Relationship Dynamics-NoRD2018, Karlstad, Sweden. September 19-21, 2018.

Licentiatavhandlingar, sammanläggningar

Nourallah, M. (2020). A mobile bank application loyalty model : The young bank customer perspective. Lic.-avh. (Sammanläggning) Sundsvall : Mid Sweden University, 2020 (Mid Sweden University licentiate thesis : 166)  

Rapporter

Nourallah, M. & Öhman, P. (2021). Mobila bankapplikationer och unga bankkunders lojalitet. Mittuniversitetet (Rapport / CER - Centrum för forskning om ekonomiska relationer 5).    

Samlingsverk (redaktör)

Ho Chan, R. (ed.) , Hou Hong Ng, A. (ed.) & Nourallah, M. (ed.) (2021). Impact of Globalization and Advanced Technologies on Online Business Models. USA : IGI Global  

Brännström, L. (ed.) & Nourallah, M. (ed.) (2017). Disrupted Stories. Sundsvall : Mid Sweden University (Genusstudier vid Mittuniversitetet 11).    

Sidan uppdaterades 2022-09-09