Olov Hemmingsson

Olov Hemmingsson

Universitetsadjunkt|Universitetsadjunkt

  • Tjänstetitel: Universitetsadjunkt
  • Akademisk titel: Doktorand
  • Avdelning: Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap (HSV)
  • Telefon arbete: +46101428133
  • E-postadress: olov.hemmingsson@miun.se
  • Rumsnummer: P3105
  • Ort: Östersund
  • Forskningscentra: Risk and Crisis Research Centre
  • Anställd vid ämnet: Sociologi

Publikationer

Konferensbidrag

Hemmingsson, O. (2019). Head injuries in Swedish ice hockey and the associated risk regulation regime.. Paper presented at the Tenth International Conference on Sport & Society, Ryerson university, Toronto, Canada, June 20-21, 2019

Hemmingsson, O. (2019). Head injuries in Swedish ice hockey and the associated risk regulation regime. Paper presented at the 14th ESA-Conference. Manchester, England, August 20-23, 2019

Danielsson, E. , Sparf, J. & Hemmingsson, O. (2017). Producing knowledge about extreme situations. Paper presented at the 3rd International Workshop Doing Reserach In Extreme Contest: What can be learned? IAE Paris Sorbonne Graduate Business School 10-20 of October 2017

Bellman, L. & Hemmingsson, O. (2016). Homeowners attitudes and behaviour related to climate change adaptation and insurance. Paper presented at the Åre Risk Event, 14-16 June 2016, Åre, Sweden.

Rapporter

Bellman, L. , Hemmingsson, O. , Olofsson, A. & Öhman, P. (2019). Konsekvenser av bostadsägares riskuppfattningar, betalningsförmåga och riskbeteende för försäkringsbranschen i ljuset av klimatrisker : Delrapport 1. Mid Sweden University (RCR Working Paper Series 2019:1).  

Bellman, L. , Ekholm, S. , Giritli Nygren, K. , Hemmingsson, O. , Jarnkvist, K. , Kvarnlöf, L. , Lundgren, M. , Olofsson, A. & et al. (2016). Climate Change, Insurance, and Households : A Literature Review. Sundsvall : Mid Sweden University (RCR Working Paper Series 2016:2).