Parisa Setoodegan | miun.se

Parisa Setoodegan

Forskningsassistent| Research assistant

  • Tjänstetitel: Forskningsassistent
  • Avdelning: Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism (EJT)
  • Telefon arbete: +46 (0)10-1726598
  • E-postadress: parisa.setoodegan@miun.se
  • Rumsnummer: A338
  • Forskningscentra: ETOUR
  • Anställd vid ämnet: Turismvetenskap

Publikationer

Rapporter

Setoodegan, P. , Pettersson, R. , Margaryan, L. & Nybond, P. (2022). EU funding in the tourism sector : Sweden 2011-2020. Östersund : Mid Sweden University (Rapportserien / European Tourism Research Institute 2022:3).    

Setoodegan, P. & Pettersson, R. (2021). Events and social integration : How sport and outdoor events can work as drivers for newcomers´ social integration. Östersund : Mid Sweden University (Rapportserien / European Tourism Research Institute 2021:1).  

Sidan uppdaterades 2022-11-18