Ulrich Schmudde

Doktorand|Doctoral Student

Bakgrund

Ursprungligen kommer jag från det välbekanta turistområdet Schwarzwald i sydvästra Tyskland. Åren 2004–2007 gjorde jag en utbildning som industriell kontorist på ett världskänt företag i träbearbetningsbranschen, Homag Holzbearbeitungssysteme GmbH. Efter utbildningen arbetade jag vid redovisningsavdelningen i samma företag och i försäljningsavdelningen med export. Efter det genomförde jag kandidatstudier vid Högskolan i Worms med inriktningarna International Business Administration and Foreign Trade och Tourism and Travel Management och vid Mittuniversitetet i Östersund, där jag 2012 tog min kandidatexamen i företagsekonomi. Senare tog jag min magisterexamen i företagsekonomi vid Mittuniversitetet 2013. Efter magisterexamen började jag att arbeta i turistbranschen i Norge och därefter arbetade jag som ansvarig produktförsäljare på ett resebolag samt som avdelningschef för turismutveckling och marknadsföring vid Freudenstadt kommun i Tyskland. Sedan sommaren 2017 håller jag på med att genomföra forskarutbildningen i företagsekonomi vid Mittuniversitetet i Östersund hur mindre städer i Europa utvecklar sig långsiktigt utifrån ett företagsekonomisk perspektiv.

Forskning

Jag forskar hur mindre städer utvecklar sig långsiktig som stannar i skuggan av en välbekant destination. Den forskning är utifrån ett företagsekonomisk perspektiv.

Destionationsutveckling av Härnösand och Höga Kusten med inriktningar naturbaserad turism, matturism och evenemangs (1/2019–6/2019) - avslutad

INTERREG-projekt RESENS - Regional utveckling och samhällsentreprenörskap i Norge-Sverige (2017–2018) - avslutad

Undervisning

Jag undervisar kandidatstudenter på C nivå inom marknadsföring, ledarskap och organisationsteori samt i turism.

Jag är ansvarig för följande kurser som jag undervisar på engelska och ibland även på svenska: Ledarskap och organisationskultur (Management and Organizational Culture) (FÖ074G), Relationsmarknadsföring och varumärkestrategi (Relationship Marketing and Brand Strategy) (FÖ109G). Dessutom undervisar jag som lärare på svenska i kurserna Destinationsutveckling (TR069G), Destinationsutveckling och hållbarhet (TR054G), Konsumentbeteende inom turism (TR067G) och kundbaserad varumärkesutveckling för besöksnäring (TR073G).

Övrigt

Under mina tidigare jobb var jag ansvarig för lärlingarna och praktiska handledaren för de duala studenterna.

Publikationer

Artiklar i tidskrifter

Schmudde, U. & Sörensson, A. (2020). Tourism Development in Rural Areas in Sweden – In the Shadow of a Well-Established Destination. Athens Journal of Tourism, vol. 7: 1, ss. 55-74.    

Sörensson, A. , Bogren, M. & Schmudde, U. (2019). How do Cities of Different Sizes in Europe Work with Sustainable Development?. International Journal of Design & Nature and Ecodynamics, vol. 14: 4, ss. 287-298.    

Kapitel i böcker, del av antologier

Sörensson, A. , Cawthorn, A. & Schmudde, U. (2024). Sustainable Tourism Development : The Challenges of Small Businesses in a Shadow Destination. I Case Based Research in Tourism, Travel, and Hospitality : Rethinking Theory and Practice. Springer. S. 231-241.  

Sörensson, A. & Schmudde, U. (2024). Sustainable Tourism Development Through Shadow Destinations : Case studies from Central Sweden. I Nature-based Tourism and Wellbeing : Impacts and Future Outlook. CABI Publishing.  

Sörensson, A. , Bogren, M. & Schmudde, U. (2021). Effects of the Coronavirus Pandemic on Swedish Tourism Firms and their Sustainability Values. I Corporate Responsibility and Sustainability during the Coronavirus Crisis : International Case Studies. Palgrave Macmillan. S. 77-101.  

Schmudde, U. (2019). Sustainable City Development by Tourism over Cross-Sectoral Industries : A Case Study in Central Sweden. I WIT Transactions on Ecology and the Environment : The Sustainable City XIII Sustainable City 2019. Ashurst, Southhampton : WIT Press (WIT Transactions on Ecology and the Environment). S. 527-541.    

Konferensbidrag

Golpayegani, K. & Schmudde, U. (2024). Re-understanding consumer behavior through post-mechanist economic theory. Paper presented at the MOS24 - Technology & Consumer Behavior (Turku, Finland), [DIGITAL], May 27, 2024

Schmudde, U. & Sörensson, A. (2022). Sustainable tourism development in shadow destinations. Paper presented at the ICSR 2022 : 9th International Conference on Social Responsibility, Ethics and Sustainable Business 15-16 September, Östersund, Sweden.

Sörensson, A. & Schmudde, U. (2021). Co-creating Value Net for Shadow Destinations in Sweden. I Naples Forum on Service.

Sörensson, A. & Schmudde, U. (2021). The concept of Shadow Destination & value creation. Paper presented at the Tourism in Southern and  Eastern Europe, 6th International Scientific Conference, TOSEE 2021, Opatija, Croatia, 30 June-2 July 2021  

Sörensson, A. & Schmudde, U. (2021). Value creation for shadow destination – sustainable tourism development in the region. I BUP2021.

Sörensson, A. & Schmudde, U. (2020). Sustainable Tourism Development in the Shadow of a World Heritage National Park in Sweden – A Case Study in the Baltic Sea Region. I BUP symposium 2020.

Sörensson, A. & Schmudde, U. (2019). Developing a Tourism Destination in the Shadow of a World Heritage National Park. Paper presented at the Tourism Naturally Conference, 4th-6th June, 2019, Buxton, UK

Sörensson, A. , Bogren, M. & Schmudde, U. (2019). How do Cities of Different Sizes in Europe Work with Sustainable Development?. Paper presented at the Sustainable City 2019, Valencia, Spain, 1–3 October 2019

Schmudde, U. (2019). Sustainable City Development by Tourism over Cross-Sectoral Industries : A Case Study in Central Sweden. Paper presented at the 13th International Conference on Urban Regeneration and Sustainability "Sustainable City 2019", Valencia, Spain, 1-3 October 2019

Schmudde, U. , Sörensson, A. & Skoglund, W. (2019). Tourism Development in Rural Areas – Success Factors for Growth with Support from Gastronomy?. Paper presented at the ATLAS Annual conference 2019, Girona, Spain, September 17-20, 2019

Schmudde, U. & Sörensson, A. (2019). Tourism Development in Rural Areas in Sweden In the Shadow of a Well-Established Destination. Paper presented at the Atiner 15th Annual International Conference on Tourism, Athens, Greece, 10-13 June, 2019

Sidan uppdaterades 2023-12-19