Sandra Olofsson

Innovationsrådgivare|Innovations Advisor

  • Tjänstetitel: Innovationsrådgivare
  • Annan titel: Miun Innovation, Campus Östersund
  • Avdelning: Avdelningen för forsknings- och utbildningsstöd (FUS)
  • Telefon arbete: +46 (0)10-1428355
  • E-postadress: sandra.olofsson@miun.se
  • Besöksadress: Hus U (Peak Region Science Park), våning 2, Akademigatan 3, Östersund
  • Ort: Östersund

Arbetsuppgifter

Jag är innovationsrådgivare på Miun Innovation och sitter på Campus Östersund. Min roll är att inspirera och stötta forskare i utvecklingen av idéer som växer fram ur forskningen för att på bästa sätt nyttiggöra dem.

Bakgrund

Jag är diplomerad professionell coach och jag brinner för människors personliga utveckling, motivation och drivkraft. Jag brinner för att frigöra människors potential. Jag brinner för att få se människors ögon lysa när de förverkligar sig själva, sina idéer och sina drömmar. Kraften i en människa är enorm vilket är varför jag tycker det är så fascinerande att jobba med idéutveckling. En idé KAN förändra världen!

I studiebagaget har jag en Kandidatexamen i Matematik, en Masterexamen i Innovationsledning och Affärsutveckling, samt utlandsstudier i ekonomi på Fudan universitet i Shanghai.

Tidigare har jag arbetat med affärsutveckling i Stockholm med inriktning samhällsentreprenörskap och social innovation. Innan dess var jag forskningsassistent på Centrum för Innovations- och Lärandeforskning vid Högskolan i Halmstad i ett projekt kring innovativa affärsmodeller.

Forskningsområden

Hoveskog, M., Halila, F., & Olofsson, S. (2018). Business Model Innovation of a Social Enterprise in the Scandinavian Electricity Retail Market.

Olofsson, S., Hoveskog, M., & Halila, F. (2017). Journey and Impact of Business Model Innovation: The Case of a Social Enterprise in the Scandinavian Electricity Retail Market. Journal of Cleaner Production 175: 70-81.

Halila, F., Hoveskog, M., Danilovic, M., & Olofsson, S. (2017). Managing Business Model Innovation : The Case of a Social Enterprise in the Electricity Market. In Exploring a changing view on organizing value creation : Developing New Business Models. Contributions to the 2nd International Conference on New Business Models, pp. 313–319. Graz: Institute of Systems Sciences, Innovation and Sustainability Research.

Undervisning

Vi på Miun Innovation anlitas som gästföreläsare i olika kurser. Temat kan exempelvis vara grundläggande immaterialrätt, idéutveckling med NABC-modellen eller affärsmodellering med Business Model Canvas.

Vi håller även i schemalagda övningar som stimulerar till kreativitet, idégenerering och teamutveckling. Inom satsningen Entreprenörskap i utbildningen erbjuder Miun Innovation ett paketerat koncept med flera praktiskt inriktade utbildningsmoment som på olika sätt stimulerar och främjar studenters entreprenöriella förmågor.

Övrigt

Varmt välkommen att höra av dig till mig om du har frågor beträffande Miun Innovation eller Licensbanken!

Extra kontaktinformation

Miun Innovation för dig som är forskare

Miun Innovation för dig som är student

Entreprenörskap i utbildningen

Licensbanken.se 

Forskningsprojekt

Avslutade

Mid Sweden Craft Brewing Lab (förstudie)

Sidan uppdaterades 2021-11-24