Sandra Olofsson

Spara favorit

Arbetsuppgifter

Jag är innovationsrådgivare på Miun Innovation och sitter på Campus Östersund. Min roll är att inspirera och stötta forskare i utvecklingen av idéer som växer fram ur forskningen för att på bästa sätt nyttiggöra dem.

Bakgrund

Våren 2016 flyttade jag upp till Östersund för att komma närmare fjäll- och friluftsliv och hamnade här på Mittuniversitetet. I studiebagaget har jag en kandidatexamen i matematik samt en masterexamen i innovationsledning och affärsutveckling. Jag har även studerat ekonomi i Shanghai och sedan april 2018 är jag färdigutbildad Diplomerad Professionell Coach.

Tidigare har jag arbetat med affärsutvecklare i Stockholm med bland annat omvärldsanalys, konkurrentanalys, kundsegmentering, produkt,- och tjänsteutveckling samt affärsmodellinnovation. Jag har även varit forskningsassistent på Centrum för Innovations- och Lärandeforskning vid Högskolan i Halmstad.

Jag brinner för utveckling av individer och idéer vilket grundar sig i min passion att förändra, utveckla och förbättra. Jag brinner lite extra för samhällsentreprenörskap och social innovation som har sitt syfte att finna hållbara lösningar till vår tids samhällsutmaningar. Istället för utmaningar vill jag se oändliga möjligheter för härliga idéer att göra skillnad! Jag tror på kraften i en idé och jag tror på kraften som finns i en människa. Tillsammans kan de förändra världen. En idé behöver se dagens ljus och knådas och bakas – vilket är precis vad mitt jobb som innovationsrådgivare går ut på. Allt börjar med en idé - Din idé. Jag ser fram emot att bolla den med dig!

Undervisning

Vi på Miun Innovation anlitas som gästföreläsare i olika kurser. Temat kan exempelvis vara grundläggande immaterialrätt, idéutveckling med NABC-modellen eller affärsmodellering med Business Model Canvas.

Vi håller även i schemalagda övningar som stimulerar till kreativitet, idégenerering och teamutveckling. Inom satsningen Entreprenörskap i utbildningen erbjuder Miun Innovation ett paketerat koncept med flera praktiskt inriktade utbildningsmoment som på olika sätt stimulerar och främjar studenters entreprenöriella förmågor.

Övrigt

Varmt välkommen att höra av dig till mig om du har frågor beträffande Miun Innovation eller Licensbanken!