Mid Sweden Craft Brewing Lab (förstudie)

Syftet med den här förstudien är att undersöka förutsättningarna för etablerandet av ett så kallat "Craft Brewing Laboratory" vid Mittuniversitetet.

Ölbryggeri

Publikationer inom projektet

Projektledare

Wilhelm Skoglund

Universitetslektor

+46 (0)10-1428395

Projektmedlemmar

Sandra Olofsson

Innovationsrådgivare|Innovations Advisor

+46 (0)10-1428355

Fredrik Ståhl

Universitetslektor|Senior Lecturer

+46 (0)10-1428464

Daniel Laven

Universitetslektor|Senior Lecturer

+46 (0)10-1428620

Lovisa Högberg

Universitetslektor|Senior Lecturer

+46 (0)10-1428041

Peter Öhman

Professor|Professor

+46 (0)10-1428677