Mid Sweden Craft Brewing Lab (förstudie)

Syftet med den här förstudien är att undersöka förutsättningarna för etablerandet av ett så kallat "Craft Brewing Laboratory" vid Mittuniversitetet.

Ölbryggeri

Publikationer inom projektet

Sidan uppdaterades 2022-12-28