Sara Ekholm

  • Akademisk titel: Doktorand
  • Avdelning: Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap (HSV)
  • Telefon arbete: +46 (0)10-1428167
  • E-postadress: sara.ekholm@miun.se
  • Ort: Östersund
  • Forskningscentra: Risk and Crisis Research Centre
  • Anställd vid ämnet: Sociologi

Publikationer

Artiklar i tidskrifter

Ekholm, S. (2020). Swedish mothers' and fathers' worries about climate change : a gendered story. Journal of Risk Research, vol. 23: 3, ss. 288-296.    

Ekholm, S. (2020). Worrying about the consequences of climate change. Climate behaviour and the meaning of caring for future generations. Sociologisk forskning, vol. 57: 1, ss. 7-24.    

Ekholm, S. & Olofsson, A. (2017). Parenthood and worrying about climate change : The limitations of previous approaches. Risk Analysis, vol. 37: 2, ss. 305-314.  

Rapporter

Jarnkvist, K. , Bellman, L. & Ekholm, S. (2017). Berättelser om klimatrisker och boende : Sociala strukturers betydelse för hur bostadsägare förhåller sig till klimatrisker i relation till sina bostäder. Mid Sweden University (RCR Working Paper Series 2017:1).  

Bellman, L. , Ekholm, S. , Giritli Nygren, K. , Hemmingsson, O. , Jarnkvist, K. , Kvarnlöf, L. , Lundgren, M. , Olofsson, A. & et al. (2016). Climate Change, Insurance, and Households : A Literature Review. Sundsvall : Mid Sweden University (RCR Working Paper Series 2016:2).