Sofie Blombäck

Spara favorit

Publikationer

Artiklar i tidskrifter

Loxbo, K. , Hinnfors, J. , Hagevi, M. , Blombäck, S. & Demker, M. (2019). The decline of Western European social democracy : Exploring the transformed link between welfare state generosity and the electoral strength of social democratic parties, 1975-2014. Party Politics,  

Blombäck, S. (2017). Kan en tradition av konsensus överleva Nederländernas val?. Utrikesmagasinet: UI:s forum för analys och opinion,  

Blombäck, S. & de Fine Licht, J. (2017). Same Considerations, Different Decisions : Motivations for Split-ticket Voting among Swedish Feminist Initiative Supporters. Scandinavian Political Studies, vol. 40: 1, ss. 61-81.  

Blombäck, S. (2015). Vänsterpartiet: Pådrivare eller pragmatiskt stödparti?. Statsvetenskaplig Tidskrift, vol. 117: 2, ss. 219-230.

Böcker

Bjereld, U. , Blombäck, S. , Demker, M. & Sandberg, L. (2018). Digital demokrati? : partierna i en ny tid. Stockholm : Bokförlaget Atlas

Doktorsavhandlingar

Blombäck, S. (2015). Making Their Way Home From Brussels. New Political Parties in European and National Elections. Diss. Department of Political Science, University of Gothenburg, 2015 (Göteborg Studies in Politics : 141)

Kapitel i böcker, del av antologier

Blombäck, S. (2019). Populism as a Challenge to Liberal Democracy in Europe. I The European Union in a Changing World Order : Interdiciplinary European Studies. Palgrave Macmillan. S. 217-243.  

Blombäck, S. (2018). Populism som utmaning mot den liberala demokratin i Europa. I EU i en världsordning under omvandling. Stockholm : Santérus Förlag.

Blombäck, S. & de Fine Licht, J. (2015). Feministiskt initiativs sympatisörer. I Fragment. Göteborg : SOM-institutet. S. 387-397.  

Blombäck, S. (2015). La Suéde. I Les démocraties européennes : Institutions, élections et partis politiques. Paris : Armand Colin.

Konferensbidrag

Blombäck, S. (2017). From Brussels to the Capital : New Parties’ Paths into National Parliaments. Paper presented at the ‘Change and Future Viability of Party Democracy in Europe’ Conference, Düsseldorf, October 13-14, 2017

Blombäck, S. , Demker, M. , Hagevi, M. , Hinnfors, J. & Loxbo, K. (2017). Party based conflict in national parliaments. Paper presented at the The XVIII Nordic Political Science Congress, University of Southern Denmark, Odense, Denmark, August 8-11, 2017

Blombäck, S. & de Fine Licht, J. (2017). The Feminist Voter : Voting or not Voting for a Feminist Party. Paper presented at the ECPR 2017 General Conference, Oslo, 6-9 september, 2017

Blombäck, S. , Hinnfors, J. & Ravik Jupskås, A. (2017). United or Divided? Ideological Cohesion in Contemporary Scandinavian Parties. Paper presented at the The XVIII Nordic Political Science Congress, University of Southern Denmark, Odense, Denmark, August 8-11, 2017

Rapporter

Hagevi, M. , Blombäck, S. , Hinnfors, J. , Demker, M. & Loxbo, K. (2019). DIPAC CITIZEN DATA : Technical report 1.0. Växjö : Linnaeus University  

Blombäck, S. , Hinnfors, J. , Loxbo, K. , Demker, M. & Hagevi, M. (2019). DIPAC Election Manifesto Data : Technical report 1.0. Växjö : Linnaeus University  

Blombäck, S. (2017). Intoleranta platser? : Rasideologisk aktivitet i svenska kommuner 2008-2015. Göteborg : Segerstedtinstitutet (Segerstedtinstitutet rapport 3).    

Blombäck, S. & de Fine Licht, J. (2016). Feminist Initiative – Just Another Left Party or Something New?. Göteborg : Centrum för Europaforskning vid Göteborgs Universitet (CERGUs Working Paper Series 2016:1).  

Övrigt

Blombäck, S. (2017). Nederländerna:Statsskick och politik : Nationalencyklopedin..