Stefan Lindström

  • Akademisk titel: Professor
  • Avdelning: Institutionen för Ingenjörsvetenskap, Matematik och Ämnesdidaktik (IMD)
  • Telefon arbete: +46 (0)10-1428238
  • E-postadress: stefan.lindstrom@miun.se
  • Besöksadress: Hus S, Campus Åkroken, Sundsvall
  • Rumsnummer: S425
  • Forskningscentra: Fibre Science and Communication Network
  • Anställd vid ämnet: Maskinteknik

Forskningsområden

Pappersfysik, nanofibrillerad cellulosa, mjuka material, utmattning

Undervisning

Konstruktionsteknik I, 6hp (MT043G)
Konstruktionsteknik II, 6hp (MT055G)
Maskinelement, 7,5hp (MT079G)
Tillämpad mekanik, 9hp (MT025A)
Mekanisk design - Hållfasthetslära, 4,5hp (MT034A)

Övrigt

Publikationer

Läroböcker

Forskningsprojekt

Pågående

NeoPulp

Publikationer

Artiklar i tidskrifter

Suresh, S. , Lindström, S. B. , Thore, C. -. & Klarbring, A. (2022). Acceleration of continuous-time, high-cycle fatigue constrained problems in topology optimization. European journal of mechanics. A, Solids, vol. 96  

Wemming, H. , Lindström, S. B. , Johansson, L. & Kapidzic, Z. (2022). Identification of bearing failure in composite–aluminium bolted joints using digital image correlation. Composite structures, vol. 300  

Lindström, S. B. , Moverare, J. , Leidermark, D. , Ansell, H. & Kapidzic, Z. (2022). Incremental fatigue damage modeling of 7050-T7 aluminum alloy at stress-raisers. International Journal of Fatigue, vol. 161  

Konferensbidrag

Lindström, S. B. , Moverare, J. , Leidermark, D. , Ansell, H. , Schmidt, P. & Kapidzic, Z. (2022). Fatigue life assessment of integral structures. Paper presented at the Svenska mekanikdagar

Kapidzic, Z. , Lindström, S. B. & Lundgren, J. (2022). Incremental fatigue damage model : Application to plane problems with non-proportional loading. I ICAS PROCEEDINGS 33th Congress of the International Council of the Aeronautical Sciences Stockholm, Sweden.  

Sidan uppdaterades 2023-02-07