ExpoFiber ‑ exponering av detaljerad kvalitetsinformation ur fiberdistributioner

Vi tillämpar moderna visualiserings- och analysmetoder på individuella träfiberegenskaper i pappersmassaprocessen, för att styra processen mot jämnare produktkvalitet och energieffektivare process. Fossilbaserade material kan därför bytas mot återvinningsbara fibermaterial i fler produkter.

FSCN forskning

Sidan uppdaterades 2023-06-29