Sven Anders Johansson

Spara favorit

Sven Anders Johansson (tidigare Anders Johansson) är professor i litteraturvetenskap vid Mittuniversitetet sedan 2017.

Bakgrund

Gästprofessor vid Institut for Kommunikation og Kultur, Århus universitet, våren 2018

Professor i litteraturvetenskap, Mittuniversitetet 2017–

Lektor i litteraturvetenskap, Umeå universitet 2014–2016

Biträdande lektor i litteraturvetenskap, Umeå universitet 2010–2014

Gästforskare vid Institute for Critical Cultural Theory, University of Amsterdam, hösten 2012

Fil Dr i litteraturvetenskap, Göteborgs universitet 2003

Forskningsområden

Subjektivitets- och subjektiveringsteorier

Kritik och kritisk teori

Theodor W Adorno

Gilles Deleuze

Kärlek

Cynism

Autofiktivt skrivande

Föreställningar om ondska

Pågående forskning

Om litteraturdidaktikens subjekt. Artikel.

Om Adornos naturbegrepp i relation till ekokritiken. Tidskriftsnummer.

Ruben Östlunds filmer. Tidskriftsnummer.

Övrigt

Ingår i tidskriften Gläntas redaktionsråd
Medverkar på Aftonbladets kultursida

Publikationer

Artiklar i tidskrifter

Johansson, A. S. (2017). Diskriminera mera?. Glänta, : 4, ss. 15-20.

Johansson, A. S. (2017). What was Love? : On the Dialectic of Mediation. SIC, vol. 7: 2    

Johansson, A. S. (2016). Litteraturens verklighet : Om fiktionen, jaget och Lars Noréns icke-dikt. Vinduet, : 4, ss. 4-15.

Johansson, A. S. (2016). Vad var kritiken? : Om aktivism, cynism och kritisk teori. K & K, vol. 44: 122, ss. 123-140.    

Johansson, A. S. (2014). Commodification and subjectivization : toward a critique of the authorship discourse. Nordic Journal of Aesthetics, : 47, ss. 125-142.  

Johansson, A. S. (2014). Individen och subjektet : Adorno och kritikens premisser. Kris och kritik, : 2/3, ss. 62-69.

Johansson, A. S. (2014). Projektifieringen : Litteraturvetenskapen som vara. Tidskrift för litteraturvetenskap, : 3-4, ss. 53-61.

Johansson, A. S. (2013). Dumhetens rum i bildningens mitt. Arbetaren, : 2013-04-25, ss. 10-11.  

Johansson, A. S. (2013). Litteratur ifred. Kritiker, : 27, ss. 10-17.

Johansson, A. S. (2013). Ondskans återkomst, Akademikern i Rwanda, Godhetens tråkighet, Berättande eller machetehugg.... Bøygen , vol. 25: 2, ss. (24)-(144).

Johansson, A. S. (2013). The Necessity of Over-interpretation : Adorno, the Essay and the Gesture of Aesthetic Experience. Estetika, vol. 50: 2, ss. 149-168.

Johansson, A. S. (2013). Tänkandet och arbetet : utkast till en kritik av akademisk reifiering. Ord och bild, : 4, ss. 35-41.

Johansson, A. S. (2011). 'Det är bara en lek.' : Adorno och sportens lekfullhet. Kulturella perspektiv - Svensk etnologisk tidskrift, vol. 20: 2, ss. 43-46.

Johansson, A. S. , Rider, S. & Rönnblom, M. (2011). Kritikens läge : En intervju av Leila Brännström. Fronesis, : 36-37, ss. 20-37.

Johansson, A. S. (2011). Materialism och biografism : utkast till en kritik av två litterära tendenser. Aiolos, vol. 42: 3, ss. 69-74.

Johansson, A. S. (2011). Till tumrullandets försvar. Glänta, : 3-4, ss. 5-12.

Brännström, L. , Johansson, A. S. , Rider, S. & Rönnblom, M. (2011). What is the state of critique today? : A conversation with Anders Johansson, Sharon Rider and Malin Rönnblom. Eurozine, : 2011-10-12  

Johansson, A. S. & Beddari, C. E. (2010). Ta det gode med det onde. Prosopopeia, vol. 17: 2-3, ss. 26-28.

Artiklar, recensioner

Johansson, A. S. (2018). Stefan Kjerkegaard: Den menneskelige plet. Medialiseringen af litteratursynet. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning, vol. 105: 2, ss. 167-171.    

Johansson, A. S. (2016). [recension av] Jag är den jag är. Från bekännelser till bloggar, red. Boel Hackman & Maria Wahlström. Tidskrift för litteraturvetenskap, : 2, ss. 89-92.

Johansson, A. S. (2014). Recension av: Ulf Olsson, Silence and Subject in Modern Literature. Spoken Violence. Tidskrift för litteraturvetenskap, vol. 44: 1, ss. 86-88.  

Johansson, A. S. (2012). Det konventionella jaget. Arena, : 2, ss. 57-57.

Johansson, A. S. (2011). Monstret och människan. Lychnos, , ss. 288-292.

Böcker

Johansson, S. A. (2018). Det cyniska tillståndet. Göteborg : Glänta produktion (Glänta Hardcore ).

Johansson, A. S. (2015). Kärleksförklaring : subjektiveringens dialektik. Göteborg : Glänta produktion

Johansson, A. S. (2015). Självskrivna män : subjektiveringens dialektik. Göteborg : Glänta produktion

Johansson, A. S. (2012). Critica obscura : litteraturkritiska essäer. Umeå : H:ström Text & Kultur (Serie akademi ).

Johansson, A. S. (2010). Göra ont : litterär metafysik. Göteborg : Glänta Produktion (Glänta Hardcore 04).

Johansson, A. S. (2008). Nonfiction. Göteborg : Glänta Produktion

Doktorsavhandlingar

Johansson, A. S. (2003). Avhandling i litteraturvetenskap : Adorno, Deleuze och litteraturens möjligheter. Diss. Göteborg : Glänta Produktion, 2003

Kapitel i böcker, del av antologier

Johansson, A. S. (2017). Att vara ingen : Hotet och befrielsen. I Du ska inte tro att du är något : Om Jantelagens aktualitet. Umeå : Bokförlaget h:ström - Text & Kultur (Serie Akademi). S. 131-150.

Johansson, A. S. & Jönsson, M. (2017). Inledning. I Du ska inte tro att du är något : Om Jantelagens aktualitet. Umeå : Bokförlaget h:ström - Text & Kultur (Serie Akademi). S. 7-15.

Johansson, A. S. (2016). Jungfruns åldrande : Det starka diktjagets gåta. I Subjekt Södergran : Om jagen i Edith Södergrans poesi. Göteborg & Stockholm : Makadam Förlag. S. 109-122.

Johansson, A. S. (2015). Förord. I Proust och tecknen. Göteborg : Glänta produktion. S. 7-15.

Johansson, A. S. (2015). Postengagemanget : om subjektivering och reifiering på sociala medier. I Digital politik : sociala medier, deltagande och engagemang. Göteborg : Daidalos. S. 19-38.

Johansson, A. S. (2013). Förord / Preface. I Vissa dagar känns det mesta ganska meningslöst. Ibland känns det precis tvärtom. Uppsala : Fistofobia förlag.

Johansson, A. S. (2011). ‘It’s Been Edifying, Don’t You Say?’ : The Dialectic of Evil in Lars von Trier’s Dogville . I Constructing Good and Evil. Oxford : Inter-Disciplinary Press (At the Interface). S. 127-134.

Johansson, A. S. (2009). Touched by style. I The hand of the interpreter : Essays on meaning after theory. Bern : Peter Lang (Cultural interactions: Studies in the relationship between the arts). S. 41-60.

Johansson, A. S. (2008). Aesthetics of evil : Adorno vs. the ethical turn. I Framing evil : portraits of terror and the imagination. Oxford : Inter-Disciplinary Press (Perspectives on Evil and Human Wickedness). S. 3-12.

Samlingsverk (redaktör)

Johansson, A. S. (ed.) & Jönssson, M. (ed.) (2017). Du ska inte tro att du är något : Om Jantelagens aktualitet. Umeå : Bokförlaget h:ström - Text & Kultur (Serie Akademi ).

Hästbacka, E. (ed.) , Johansson, A. S. (ed.) & Johansson, A. (ed.) (2016). Subjekt: Södergran : om jagen i Edith Södergrans poesi. Göteborg Stockholm : Makadam Förlag

Johansson, A. S. (ed.) & Martinson, M. (ed.) (2003). Efter Adorno. Göteborg : Glänta Produktion