Sven Anders Johansson

Professor|Professor

  • Tjänstetitel: Professor
  • Akademisk titel: Professor
  • Ansvarsområde: Litteraturvetenskap
  • Avdelning: Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap (HSV)
  • Telefon arbete: +46 (0)10-1427842
  • E-postadress: svenanders.johansson@miun.se
  • Rumsnummer: M432
  • Ort: Sundsvall
  • Anställd vid ämnet: Litteraturvetenskap

Sven Anders Johansson är professor i litteraturvetenskap vid Mittuniversitetet sedan 2017.

Bakgrund

Johansson inledde sina universitetsstudier i Uppsala 1990. Han disputerade vid Göteborgs universitet 2003, medan han bodde i Peru. Efter att ha flyttat hem 2005 arbetade han som litteraturkritiker och tidskriftsredaktör. 2010 anställdes han som biträdande lektor vid Umeå universitet, där han blev kvar till 2016. 2017 tillträdde han tjänsten som professor vid Mittuniversitetet.
Johansson har också varit gästdoktorand vid Köpenhamns universitet (1998–99), gästforskare vid Amsterdams universitet (2012), samt gästprofessor vid Århus universitet (2018).
(För att undvika förväxlingar med sin namne och kollega Anders E Johansson har han börjat använda sitt andranamn 'Sven' i yrkesutövningen.)

Forskningsområden

Subjektivitets- och subjektiveringsteorier
Kritik och kritisk teori
Theodor W Adorno
Gilles Deleuze
Ekokritik
Kärlek
Cynism
Autofiktivt skrivande
Föreställningar om ondska

Forskning

"Freethinking, Hesitation, Weirdness: Reconsidering the Anthropocene through History, Literature, and Art." Samarbetsprojekt knutet till Seed Box, Linköpings universitet.

Nordiske digtere & kritikere. Nätverksprojekt (Århus, Oslo, Mittuniversitetet).

Övrigt

För närvarande tjänstledig på 30%. Litteraturredaktör på Aftonbladet i samma omfattning. 

Ingår i tidskriften Gläntas redaktionsråd.

I redaktionen för Riksbankens jubileumsfonds årsbok.

Extra kontaktinformation

Tel: 073-7590089

Zoom: https://miun-se.zoom.us/j/5936230600

Länkar:

Nordiske digtere & kritikere

Seed Box

Föreläsning på UR-Play om litteraturens slut

Installationsföreläsning, Mittuniversitetet

Samtal om litteraturens slut på P1 Kultur

Podd, Aftonbladet kultur, om Litteraturens slut

Geomedia Studies, podcast om Adorno, cynism mm

Medverkan i podden Stormens utveckling

Samtal om aktivism, tro och cynism, Scener & Samtal, Bokmässan Göteborg

Filosofiska rummet, P1, om kärleksförklaringar

Samtal på Littfest, Umeå, om "kulturmannen"

Intervju om autofiktion och subjektets kris på YLE, finlandssvensk radio

Samtal på Littfest, Umeå, om kritik och litteratursamtal

Symposium, Lincoln UK, om Cybernetik, subjektivitet och empati

Glänta, tidskrift och förlag

 

 

 

Forskningsprojekt

Pågående

Political Literatures

Publikationer

Artiklar i tidskrifter

Johansson, S. A. (2021). Litteratur är samhällets metod att komma till uttryck. Glänta, : 2, ss. 72-79.

Johansson, S. A. (2020). Dialektik. Glänta, : 1-2, ss. 16-18.

Johansson, S. A. (2019). Inledning. Tidskrift för litteraturvetenskap, vol. 49: 2-3, ss. 5-7.    

Flodin, C. & Johansson, A. S. (2019). Introduction to Special Issue : Adorno and the Anthropocene. Adorno Studies, vol. 3: 1, ss. i-v.    

Johansson, S. A. (2019). Vad gör en facist? : Individen, mikropolitiken och aktivismens logik. Tidskrift för litteraturvetenskap, vol. 49: 2-3, ss. 47-56.    

Johansson, A. S. (2019). Why Art? : The Anthropocene, Ecocriticism, and Adorno’s Concept of Natural Beauty. Adorno Studies, vol. 3: 1, ss. 64-79.    

Johansson, S. A. (2018). Cartesian Subjects Lost in the Alps : Reflections on Ruben Östlund's Force Majeure. Nordic Journal of Aesthetics, vol. 27: 55-56, ss. 134-148.    

Lund, J. & Johansson, A. S. (2018). Introduction. Nordic Journal of Aesthetics, vol. 27: 55-56, ss. 5-7.    

Johansson, A. S. (2017). Diskriminera mera?. Glänta, : 4, ss. 15-20.

Johansson, A. S. (2017). What was Love? : On the Dialectic of Mediation. SIC, vol. 7: 2    

Johansson, A. S. (2016). Litteraturens verklighet : Om fiktionen, jaget och Lars Noréns icke-dikt. Vinduet, : 4, ss. 4-15.

Johansson, A. S. (2016). Vad var kritiken? : Om aktivism, cynism och kritisk teori. K & K, vol. 44: 122, ss. 123-140.    

Johansson, A. S. (2014). Commodification and subjectivization : toward a critique of the authorship discourse. Nordic Journal of Aesthetics, : 47, ss. 125-142.  

Johansson, A. S. (2014). Individen och subjektet : Adorno och kritikens premisser. Kris och kritik, : 2/3, ss. 62-69.

Johansson, A. S. (2014). Projektifieringen : Litteraturvetenskapen som vara. Tidskrift för litteraturvetenskap, : 3-4, ss. 53-61.  

Johansson, A. S. (2013). Dumhetens rum i bildningens mitt. Arbetaren, : 2013-04-25, ss. 10-11.  

Johansson, A. S. (2013). Litteratur ifred. Kritiker, : 27, ss. 10-17.

Johansson, A. S. (2013). Ondskans återkomst, Akademikern i Rwanda, Godhetens tråkighet, Berättande eller machetehugg.... Bøygen , vol. 25: 2, ss. (24)-(144).

Johansson, A. S. (2013). The Necessity of Over-interpretation : Adorno, the Essay and the Gesture of Aesthetic Experience. Estetika, vol. 50: 2, ss. 149-168.    

Johansson, A. S. (2013). Tänkandet och arbetet : utkast till en kritik av akademisk reifiering. Ord och bild, : 4, ss. 35-41.

Johansson, A. S. (2011). 'Det är bara en lek.' : Adorno och sportens lekfullhet. Kulturella perspektiv - Svensk etnologisk tidskrift, vol. 20: 2, ss. 43-46.

Johansson, A. S. , Rider, S. & Rönnblom, M. (2011). Kritikens läge : En intervju av Leila Brännström. Fronesis, : 36-37, ss. 20-37.

Johansson, A. S. (2011). Materialism och biografism : utkast till en kritik av två litterära tendenser. Aiolos, vol. 42: 3, ss. 69-74.

Johansson, A. S. (2011). Till tumrullandets försvar. Glänta, : 3-4, ss. 5-12.

Brännström, L. , Johansson, A. S. , Rider, S. & Rönnblom, M. (2011). What is the state of critique today? : A conversation with Anders Johansson, Sharon Rider and Malin Rönnblom. Eurozine, : 2011-10-12  

Johansson, A. S. & Beddari, C. E. (2010). Ta det gode med det onde. Prosopopeia, vol. 17: 2-3, ss. 26-28.

Artiklar, recensioner

Johansson, A. S. (2019). Isak Hyltén-Cavallius, Den ofärdiga vetenskapen: Om krisen i svensk litteraturforskning och litteraturtolkningens villkor. Tidskrift för litteraturvetenskap, vol. 49: 1, ss. 81-84.    

Johansson, A. S. (2018). Stefan Kjerkegaard: Den menneskelige plet. Medialiseringen af litteratursynet. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning, vol. 105: 2, ss. 167-171.    

Johansson, A. S. (2016). [recension av] Jag är den jag är. Från bekännelser till bloggar, red. Boel Hackman & Maria Wahlström. Tidskrift för litteraturvetenskap, : 2, ss. 89-92.  

Johansson, A. S. (2014). Recension av: Ulf Olsson, Silence and Subject in Modern Literature. Spoken Violence. Tidskrift för litteraturvetenskap, vol. 44: 1, ss. 86-88.  

Johansson, A. S. (2012). Det konventionella jaget. Arena, : 2, ss. 57-57.

Johansson, A. S. (2011). Monstret och människan. Lychnos, , ss. 288-292.

Böcker

Johansson, S. A. (2021). Litteraturens slut. Göteborg : Glänta produktion (Glänta Hardcore 10).

Johansson, S. A. (2018). Det cyniska tillståndet. Göteborg : Glänta produktion (Glänta Hardcore ).

Johansson, A. S. (2015). Kärleksförklaring : subjektiveringens dialektik. Göteborg : Glänta produktion

Johansson, A. S. (2015). Självskrivna män : subjektiveringens dialektik. Göteborg : Glänta produktion

Johansson, A. S. (2012). Critica obscura : litteraturkritiska essäer. Umeå : H:ström Text & Kultur (Serie akademi ).

Johansson, A. S. (2010). Göra ont : litterär metafysik. Göteborg : Glänta Produktion (Glänta Hardcore 04).

Johansson, A. S. (2008). Nonfiction. Göteborg : Glänta Produktion

Doktorsavhandlingar

Johansson, A. S. (2003). Avhandling i litteraturvetenskap : Adorno, Deleuze och litteraturens möjligheter. Diss. Göteborg : Glänta Produktion, 2003

Kapitel i böcker, del av antologier

Johansson, S. A. (2021). Helga Krooks Minnesrörelser och den kontnärliga forskningens dilemman / Helga Krook's Movement of Memory and the Dilemma of Artsistic Research. I Konstens kunskap / Knowledge of Art. Göteborg : Göteborgs universitet (Art Monitor). S. 93-111.

Johansson, S. A. (2021). What is a Revolutionary Subject? : Activism, Theory, and Theodor W. Adorno’s Conception of the Subject. I Critical Theory : Past, Present, Future. Huddinge : Södertörns högskola (Södertörn Philosophical Studies). S. 239-257.  

Johansson, S. A. (2020). Lord Jims väntan. I Kulturell hållbarhet – vad är det? : Om begreppets innehåll, användning och vetenskapliga relevans. Makadam Förlag. S. 158-170.

Johansson, A. S. (2018). Vad är djurblivande? : Litteraturen och det inhumana. I Deleuze och litteraturen. Hägersten : Tankekraft förlag. S. 172-191.

Johansson, A. S. (2017). Att vara ingen : Hotet och befrielsen. I Du ska inte tro att du är något : Om Jantelagens aktualitet. Umeå : Bokförlaget h:ström - Text & Kultur (Serie Akademi). S. 131-150.

Johansson, A. S. & Jönsson, M. (2017). Inledning. I Du ska inte tro att du är något : Om Jantelagens aktualitet. Umeå : Bokförlaget h:ström - Text & Kultur (Serie Akademi). S. 7-15.

Johansson, A. S. (2016). Jungfruns åldrande : Det starka diktjagets gåta. I Subjekt Södergran : Om jagen i Edith Södergrans poesi. Göteborg & Stockholm : Makadam Förlag. S. 109-122.

Johansson, A. S. (2015). Förord. I Proust och tecknen. Göteborg : Glänta produktion. S. 7-15.

Johansson, A. S. (2015). Postengagemanget : om subjektivering och reifiering på sociala medier. I Digital politik : sociala medier, deltagande och engagemang. Göteborg : Daidalos. S. 19-38.

Johansson, A. S. (2013). Förord / Preface. I Vissa dagar känns det mesta ganska meningslöst. Ibland känns det precis tvärtom. Uppsala : Fistofobia förlag.

Johansson, A. S. (2011). ‘It’s Been Edifying, Don’t You Say?’ : The Dialectic of Evil in Lars von Trier’s Dogville . I Constructing Good and Evil. Oxford : Inter-Disciplinary Press (At the Interface). S. 127-134.  

Johansson, A. S. (2009). Touched by style. I The hand of the interpreter : Essays on meaning after theory. Bern : Peter Lang (Cultural interactions: Studies in the relationship between the arts). S. 41-60.

Johansson, A. S. (2008). Aesthetics of evil : Adorno vs. the ethical turn. I Framing evil : portraits of terror and the imagination. Oxford : Inter-Disciplinary Press (Perspectives on Evil and Human Wickedness). S. 3-12.  

Samlingsverk (redaktör)

Johansson, S. A. (ed.) , Dahlberg, G. (ed.) , Olsson, J. (ed.) , Franzén, C. (ed.) & Berggren, A. (ed.) (2021). Glänta. Glänta produktion

Johansson, A. S. (ed.) & Jönssson, M. (ed.) (2017). Du ska inte tro att du är något : Om Jantelagens aktualitet. Umeå : Bokförlaget h:ström - Text & Kultur (Serie Akademi ).

Hästbacka, E. (ed.) , Johansson, A. S. (ed.) & Johansson, A. (ed.) (2016). Subjekt: Södergran : om jagen i Edith Södergrans poesi. Göteborg Stockholm : Makadam Förlag

Johansson, A. S. (ed.) & Martinson, M. (ed.) (2003). Efter Adorno. Göteborg : Glänta Produktion