Sven Anders Johansson

Spara favorit

Sven Anders Johansson är professor i litteraturvetenskap vid Mittuniversitetet sedan 2017.

Bakgrund

Johansson disputerade vid Göteborgs universitet 2003, medan han bodde i Peru. Efter att ha flyttat hem 2005 arbetade han som litteraturkritiker och tidskriftsredaktör. 2010 fick han ett biträdande lektorat vid Umeå universitet, där han blev kvar till 2016. 2017 tillträdde han tjänsten som professor vid Mittuniversitetet. Han har också varit gästdoktorand vid Köpenhamns universitet (1998–99), gästforskare vid Amsterdams universitet (2012), samt gästprofessor vid Århus universitet (2018).

Forskningsområden

Subjektivitets- och subjektiveringsteorier
Kritik och kritisk teori
Theodor W Adorno
Gilles Deleuze
Ekokritik
Kärlek
Cynism
Autofiktivt skrivande
Föreställningar om ondska

Pågående forskning

Om litteraturdidaktikens subjekt. Artikel.
Fascism och litteratur. Symposium, artikel, tidskriftsnummer.
Tvekande subjekt i 1800-talsromanen.
Pengarna hos Dostojevskij. Konferensanförande och essä.

Övrigt

Ingår i tidskriften Gläntas redaktionsråd
Medverkar på Aftonbladets kultursida
Medverkar i panelen i Babel, SVT

Publikationer

Artiklar i tidskrifter

Flodin, C. & Johansson, A. S. (2019). Introduction to Special Issue : Adorno and the Anthropocene. Adorno Studies, vol. 3: 1, ss. i-v.    

Johansson, A. S. (2019). Why Art? : The Anthropocene, Ecocriticism, and Adorno’s Concept of Natural Beauty. Adorno Studies, vol. 3: 1, ss. 64-79.    

Johansson, S. A. (2018). Cartesian Subjects Lost in the Alps : Reflections on Ruben Östlund's Force Majeure. Nordic Journal of Aesthetics, vol. 27: 55-56, ss. 134-148.    

Lund, J. & Johansson, A. S. (2018). Introduction. Nordic Journal of Aesthetics, vol. 27: 55-56, ss. 5-7.  

Johansson, A. S. (2017). Diskriminera mera?. Glänta, : 4, ss. 15-20.

Johansson, A. S. (2017). What was Love? : On the Dialectic of Mediation. SIC, vol. 7: 2    

Johansson, A. S. (2016). Litteraturens verklighet : Om fiktionen, jaget och Lars Noréns icke-dikt. Vinduet, : 4, ss. 4-15.

Johansson, A. S. (2016). Vad var kritiken? : Om aktivism, cynism och kritisk teori. K & K, vol. 44: 122, ss. 123-140.    

Johansson, A. S. (2014). Commodification and subjectivization : toward a critique of the authorship discourse. Nordic Journal of Aesthetics, : 47, ss. 125-142.  

Johansson, A. S. (2014). Individen och subjektet : Adorno och kritikens premisser. Kris och kritik, : 2/3, ss. 62-69.

Johansson, A. S. (2014). Projektifieringen : Litteraturvetenskapen som vara. Tidskrift för litteraturvetenskap, : 3-4, ss. 53-61.  

Johansson, A. S. (2013). Dumhetens rum i bildningens mitt. Arbetaren, : 2013-04-25, ss. 10-11.  

Johansson, A. S. (2013). Litteratur ifred. Kritiker, : 27, ss. 10-17.

Johansson, A. S. (2013). Ondskans återkomst, Akademikern i Rwanda, Godhetens tråkighet, Berättande eller machetehugg.... Bøygen , vol. 25: 2, ss. (24)-(144).

Johansson, A. S. (2013). The Necessity of Over-interpretation : Adorno, the Essay and the Gesture of Aesthetic Experience. Estetika, vol. 50: 2, ss. 149-168.    

Johansson, A. S. (2013). Tänkandet och arbetet : utkast till en kritik av akademisk reifiering. Ord och bild, : 4, ss. 35-41.

Johansson, A. S. (2011). 'Det är bara en lek.' : Adorno och sportens lekfullhet. Kulturella perspektiv - Svensk etnologisk tidskrift, vol. 20: 2, ss. 43-46.

Johansson, A. S. , Rider, S. & Rönnblom, M. (2011). Kritikens läge : En intervju av Leila Brännström. Fronesis, : 36-37, ss. 20-37.

Johansson, A. S. (2011). Materialism och biografism : utkast till en kritik av två litterära tendenser. Aiolos, vol. 42: 3, ss. 69-74.

Johansson, A. S. (2011). Till tumrullandets försvar. Glänta, : 3-4, ss. 5-12.

Brännström, L. , Johansson, A. S. , Rider, S. & Rönnblom, M. (2011). What is the state of critique today? : A conversation with Anders Johansson, Sharon Rider and Malin Rönnblom. Eurozine, : 2011-10-12  

Johansson, A. S. & Beddari, C. E. (2010). Ta det gode med det onde. Prosopopeia, vol. 17: 2-3, ss. 26-28.

Artiklar, recensioner

Johansson, A. S. (2019). Isak Hyltén-Cavallius, Den ofärdiga vetenskapen: Om krisen i svensk litteraturforskning och litteraturtolkningens villkor. Tidskrift för litteraturvetenskap, vol. 49: 1, ss. 81-84.    

Johansson, A. S. (2018). Stefan Kjerkegaard: Den menneskelige plet. Medialiseringen af litteratursynet. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning, vol. 105: 2, ss. 167-171.    

Johansson, A. S. (2016). [recension av] Jag är den jag är. Från bekännelser till bloggar, red. Boel Hackman & Maria Wahlström. Tidskrift för litteraturvetenskap, : 2, ss. 89-92.  

Johansson, A. S. (2014). Recension av: Ulf Olsson, Silence and Subject in Modern Literature. Spoken Violence. Tidskrift för litteraturvetenskap, vol. 44: 1, ss. 86-88.  

Johansson, A. S. (2012). Det konventionella jaget. Arena, : 2, ss. 57-57.

Johansson, A. S. (2011). Monstret och människan. Lychnos, , ss. 288-292.

Böcker

Johansson, S. A. (2018). Det cyniska tillståndet. Göteborg : Glänta produktion (Glänta Hardcore ).

Johansson, A. S. (2015). Kärleksförklaring : subjektiveringens dialektik. Göteborg : Glänta produktion

Johansson, A. S. (2015). Självskrivna män : subjektiveringens dialektik. Göteborg : Glänta produktion

Johansson, A. S. (2012). Critica obscura : litteraturkritiska essäer. Umeå : H:ström Text & Kultur (Serie akademi ).

Johansson, A. S. (2010). Göra ont : litterär metafysik. Göteborg : Glänta Produktion (Glänta Hardcore 04).

Johansson, A. S. (2008). Nonfiction. Göteborg : Glänta Produktion

Doktorsavhandlingar

Johansson, A. S. (2003). Avhandling i litteraturvetenskap : Adorno, Deleuze och litteraturens möjligheter. Diss. Göteborg : Glänta Produktion, 2003

Kapitel i böcker, del av antologier

Johansson, A. S. (2018). Vad är djurblivande? : Litteraturen och det inhumana. I Deleuze och litteraturen. Hägersten : Tankekraft förlag. S. 172-191.

Johansson, A. S. (2017). Att vara ingen : Hotet och befrielsen. I Du ska inte tro att du är något : Om Jantelagens aktualitet. Umeå : Bokförlaget h:ström - Text & Kultur (Serie Akademi). S. 131-150.

Johansson, A. S. & Jönsson, M. (2017). Inledning. I Du ska inte tro att du är något : Om Jantelagens aktualitet. Umeå : Bokförlaget h:ström - Text & Kultur (Serie Akademi). S. 7-15.

Johansson, A. S. (2016). Jungfruns åldrande : Det starka diktjagets gåta. I Subjekt Södergran : Om jagen i Edith Södergrans poesi. Göteborg & Stockholm : Makadam Förlag. S. 109-122.

Johansson, A. S. (2015). Förord. I Proust och tecknen. Göteborg : Glänta produktion. S. 7-15.

Johansson, A. S. (2015). Postengagemanget : om subjektivering och reifiering på sociala medier. I Digital politik : sociala medier, deltagande och engagemang. Göteborg : Daidalos. S. 19-38.

Johansson, A. S. (2013). Förord / Preface. I Vissa dagar känns det mesta ganska meningslöst. Ibland känns det precis tvärtom. Uppsala : Fistofobia förlag.

Johansson, A. S. (2011). ‘It’s Been Edifying, Don’t You Say?’ : The Dialectic of Evil in Lars von Trier’s Dogville . I Constructing Good and Evil. Oxford : Inter-Disciplinary Press (At the Interface). S. 127-134.  

Johansson, A. S. (2009). Touched by style. I The hand of the interpreter : Essays on meaning after theory. Bern : Peter Lang (Cultural interactions: Studies in the relationship between the arts). S. 41-60.

Johansson, A. S. (2008). Aesthetics of evil : Adorno vs. the ethical turn. I Framing evil : portraits of terror and the imagination. Oxford : Inter-Disciplinary Press (Perspectives on Evil and Human Wickedness). S. 3-12.  

Samlingsverk (redaktör)

Johansson, S. A. (ed.) & Flodin, C. (ed.) (2019). Adorno Studies : Adorno and the Anthropocene. Association for Adorno Studies  

Johansson, A. S. (ed.) & Jönssson, M. (ed.) (2017). Du ska inte tro att du är något : Om Jantelagens aktualitet. Umeå : Bokförlaget h:ström - Text & Kultur (Serie Akademi ).

Hästbacka, E. (ed.) , Johansson, A. S. (ed.) & Johansson, A. (ed.) (2016). Subjekt: Södergran : om jagen i Edith Södergrans poesi. Göteborg Stockholm : Makadam Förlag

Johansson, A. S. (ed.) & Martinson, M. (ed.) (2003). Efter Adorno. Göteborg : Glänta Produktion