Terry Walker

Professor|Professor

  • Tjänstetitel: Professor
  • Akademisk titel: Professor
  • Annan titel: Ämnesföreträdare
  • Ämne: Engelska
  • Avdelning: Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap (HSV)
  • Telefon arbete: 010-142 79 73
  • E-postadress: terry.walker@miun.se
  • Rumsnummer: MF420

Bakgrund

Jag är professor i engelsk språkvetenskap och ämnesföreträdare för engelska vid institutionen för humaniora och samhällsvetenskap. Jag har filosofie doktorsexamen i engelsk språkvetenskap (2005) från Uppsala universitet där jag även deltog i projektet A Corpus of English Dialogues 1560–1760. I samarbete med Professor Merja Kytö (Uppsala universitet) och Fil. Dr Peter J. Grund (University of Kansas) har jag framställt upplagan An Electronic Text Edition of Depositions 1560–1760. Mitt intresse för den tidigmoderna perioden började vid University of East Anglia i England då jag tog kandidatexamen i historia (1983). Bland mina publikationer finns en monografi, två samskrivna böcker och flera artiklar och bokkapitel i språkhistoria, sociolingvistik, pragmatik samt CALL (Computer-Assisted Language Learning).

Forskningsområden

Korpuslingvistik, språkhistoria, filologi, pragmatik, sociolingvistik och CALL

Pågående forskning

Jag har organiserat en workshop vid Mittuniversitet med titeln ”Celebrating the 10th Anniversary of A Corpus of English Dialogues 1560–1760: Research on Historical Corpora of Speech-related Texts” (21-22 april 2016): föreläsningarna ingår i en specialutgåva av Journal of Historical Pragmatics (19:2) med jag och Merja Kytö som redaktör.

Dessutom undersöker jag och Merja Kytö om språkförändring i den tidigmoderna perioden. Under 2019 har vi skrivit två artiklar som presenterades vid konferenser i juni 2019 och arbetar nu på en tredje artikel. En fjärde artikel ”L’interaction orale du passé : A Corpus of English Dialogues 1560–1760" kommer publiceras i tidskriften Langages under 2019.

Ett pågående projekt med Peter J. Grund handlar om hur man presenterar tal i skrift i gamla vittnesmål från England under perioden 1560-1760. Vi har skrivit en artikel ”’speaking base approbious words’: Speech Representation in Early Modern English Witness Depositions” som publicerades i Journal of Historical Pragmatics (18:1) 2017. En artikel ”Free indirect speech, slipping, or a system in flux? Exploring the continuum between direct and indirect speech in Early Modern English” presenterades under augusti 2016 på workshoppen ”The Dynamics of Speech Representation in the History of English” som vi organiserade på Universität Duisberg-Essen, Tyskland. Föreläsningarna kommer att ingå i en bok som vi redigerar (som kommer att publiceras av Oxford University Press). Vi arbetar nu med att undersöka verber som används för att markera tal i skrift i tidigmoderna texter: en artikel har redan skrivits under 2019.

Undervisning

Jag undervisar i ämnesdidaktik och affärsengelska på A-nivå, grammatik och språkfärdighet på A- och B-nivå och lingvistik, språkhistoria samt uppsatsskrivning på B-nivå. På magister- och forskarnivå föreläser jag i språkhistoria och korpuslingvistik. Jag har dessutom undervisat i pragmatik, semantik och syntax på magister- samt forskarnivå. Jag handleder examensarbeten på C- och magisternivå. Jag har också varit handledare för fyra doktorander i engelsk språkvetenskap.

Övrigt

Fr.o.m. maj 2017 är jag ordförande för SWESSE (The Swedish Society for the Study of English).

Publikationer

Artiklar i tidskrifter

Walker, T. & Allan, R. (2018). Bridging the gap between university and upper secondary school English studies : The ULE project. ICAME Journal/International Computer Archive of Modern English, vol. 42: 1, ss. 191-212.    

Kytö, M. & Walker, T. (2018). Introduction. Journal of Historical Pragmatics, vol. 19: 2, ss. 161-166.  

Walker, T. (2017). “he saith yt he thinkes yt : Linguistic Factors Influencing Third Person Singular Present Tense Verb Inflection in Early Modern English Depositions. Studia Neophilologica, vol. 89: 1, ss. 133-146.  

Walker, T. & Grund, P. J. (2017). “Speaking base approbious words” : Speech Representation in Early Modern English Witness Depositions. Journal of Historical Pragmatics, vol. 18: 1, ss. 1-29.  

Walker, T. & Kytö, M. (2013). Features of layout and other visual effects in the source manuscripts of An Electronic Text Edition of Depositions 1560–1760 (ETED). Studies in Variation, Contacts and Change in English, vol. 14

Walker, T. (2012). Examining the evidence: the witch-trials at the Bury Assize, 1645. Studia Neophilologica, vol. 1: sup1, ss. 156-171.  

Deutschmann, M. , Ädel, A. , Garretson, G. & Walker, T. (2009). Introducing Mini-McCALL: A pilot version of the Mid-Sweden Corpus of Computer-Assisted Language Learning.. ICAME journal, : 33, ss. 21-44.

Kytö, M. , Grund, P. & Walker, T. (2007). English Witness Depositions 1560-1760 : An Electronic Text Edition. ICAME Journal/International Computer Archive of Modern English, : 31, ss. 65-85.    

Kytö, M. , Grund, P. & Walker, T. (2007). Regional variation and the language of English witness depositions 1560-1760 : constructing a 'linguistic' edition in electronic form. Towards Multimedia in Corpus Studies, vol. 2

Kytö, M. & Walker, T. (2003). The linguistic study of Early Modern English speech-related texts : how "bad" can "bad" data be?. Journal of English Linguistics, vol. 31: 3, ss. 221-248.  

Walker, T. & Claridge, C. (2001). Causal clauses in written and speech-related genres in Early Modern English. ICAME JOURNAL Computers in English Linguistics, : 25, ss. 31-64.

Artiklar, recensioner

Walker, T. (2005). Review of Ulrich Busse. Linguistic Variation in the Shakespeare Corpus : Morphosyntactic Variability of Second Person Pronouns.. Journal of historical pragmatics, vol. 6: 2, ss. 324-327.

Böcker

Grund, P. J. , Kytö, M. & Walker, T. (2011). Testifying to Language and Life in Early Modern England : Including CD-ROM: An Electronic Text Edition of Depositions 1560-1760 (ETED). Amsterdam and Philadelphia : John Benjamins Publishing Company

Walker, T. (2007). THOU and YOU in Early Modern English Dialogues : Trials, Depositions, and Drama Comedy. Amsterdam : John Benjamins Publishing Company (Pragmatics & Beyond New Series 158).

Kytö, M. & Walker, T. (2006). Guide to a Corpus of English Dialogues 1560 -1760. Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis (Studia Anglistica Upsaliensia 130).

Doktorsavhandlingar

Walker, T. (2005). Second Person Singular Pronouns in Early Modern English Dialogues 1560-1760. Diss. Uppsala : Uppsala Universitet, Engelska institutionen, 2005

Kapitel i böcker, del av antologier

Walker, T. (2016). Third-person present singular verb inflection in Early Modern English : New evidence from speech-related texts. I The Cambridge Handbook of English Historical Linguistics. Cambridge : Cambridge University Press (Cambridge Handbooks in Language and Linguistics). S. 460-480.

Walker, T. & Kytö, M. (2012). The linguistic study of Early Modern English speech-related texts: How ‘bad’ can ‘bad’ data be?. I Corpus Linguistics : Volume Four: Methods and Applications. Sage Publications (Sage Benchmarks in Language and Linguistics). S. 55-80.

Grund, P. & Walker, T. (2006). The subjunctive in adverbial clauses in nineteenth-century English.. I Nineteenth-century English : stability and change. Cambridge : Cambridge University Press (Studies in English Language). S. 89-109.

Walker, T. (2002). You and thou in Early Modern English dialogues : patterns of usage. I Diachronic Perspectives in Address Term Systems. Amsterdam : John Benjamins Publishing Company (Pragmatics & Beyond New Series). S. 446-.

Walker, T. (2000). The choice of second person singular pronouns in authentic and constructed dialogue in late sixteenth century English.. I Corpus linguistics and linguistic theory : papers from the Twentieth International Conference on English Language Research on Computerized Corpora (ICAME 20) , Freiburg im Breisgau 1999. Amsterdam : Rodopi (Language and computers). S. 395-.

Walker, T. (1999). The influence of class, gender and age on attitudes to standard and non-standard English : are the patterns changing? A Norwich case study.. I Proceedings from the 7th Nordic Conference on English Studies : Nordic Conference for English Studies. Turku : University of Turku (Anglicana Turkuensia). S. 409-.

Samlingsverk (redaktör)

Kytö, M. (ed.) & Walker, T. (ed.) (2018). Dialogues in Diachrony : Celebrating Historical Corpora of Speech-related Texts. John Benjamins Publishing Company (Journal of Historical Pragmatics 19:2).  

Walker, T. (ed.) & Kytö, M. (ed.) (2017). Texts from Speech and Speech in Texts : Special Issue of the Nordic Journal of English Studies. Gothenburg : University of Gothenburg (Nordic Journal of English Studies 16(1)).