Ulrika Sjödin

Universitetslektor|Senior Lecturer

  • Tjänstetitel: Universitetslektor
  • Avdelning: Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism (EJT)
  • Telefon arbete: 010-142 81 77
  • E-postadress: ulrika.sjodin@miun.se
  • Rumsnummer: L321
  • Forskningscentra: Centrum för forskning om ekonomiska relationer

Publikationer

Artiklar i tidskrifter

Lundberg, H. , Öhman, P. & Sjodin, U. (2014). Transaction convenience in the payment stage : the retailers' perspective. MANAGING SERVICE QUALITY, vol. 24: 5, ss. 434-454.  

Bay, T. , Sjödin, U. & McGoun, E. G. (2011). Gaming the System. International Journal of Critical Accounting (IJCA), vol. 3: 1, ss. 5-17.  

Sjödin, U. , Bay, T. & McGoun, E. G. (2010). Turning Financial Markets Inside Out : How Insider Trading Regulation Really Works. International Journal of Critical Accounting (IJCA), vol. 2: 4, ss. 419-436(18).  

McGoun, E. G. , Traflet, J. M. & Sjödin, U. (2008). Crash: Porsches and Portfolios at the End of the Road. Accountancy Business and the Public Interest, vol. 7: 2, ss. 67-88.    

Kapitel i böcker, del av antologier

Sjödin, U. (2014). Kreativa människors samhällsentreprenörskap – en inspirerande företagsmodell för lokal utveckling. I Samhällsentreprenörskap: Samverkande för lokal utveckling. Östersund : Mittuniversitetet (Social Science Reports from Mid Sweden University). S. 103-126.

Sjödin, U. (2010). Mentorsprogram för utlandsfödda företagare. I Möjligheternas marknad. Stockholm : Tillväxtverket (Info).  

Konferensbidrag

Sjödin, U. & Bogren, M. (2018). Management of Self-management in Governmental mentoring programs for entrepreneurs. Paper presented at the ISBE 2018, Birmingham, England, November 7-8, 2018.

Sjödin, U. , Lundberg, H. & Öhman, P. (2013). Towards a cash free society in Europe : Retailers’ perspective on cash and cards as payments means. Paper presented at the Forskningskonferensen Europeisk integration i svensk ekonomisk forskning, 21-24 Maj 2013, Mölle, Sweden.

Rapporter

Lundberg, H. , Öhman, P. & Sjödin, U. (2014). Transaktionsbekvämlighet i betalningsskedet – handlarnas perspektiv. Sundsvall : Mittuniversitetet (Rapport / CER - Centrum för forskning om ekonomiska relationer 2014:7).