Martin Wallstam

Forskare|Researcher

Jag är en turismvetare som forskar om evenemang och deras roll i regional utveckling. Problem jag har fokuserat på inkluderar bland annat hur man mäter de ekonomiska och sociala effekterna av evenemang, och i synnerhet vad dessa ekonomiska och sociala effekter innebär för de platser där evenemang äger rum. Grundläggande för min forskning är begreppet ”värde” och vad som betraktas som ”värdefullt” från ett praktikerperspektiv. Eftersom synen på värde påverkar hur man mäter, bedömer och använder evenemang i utvecklingssammanhang, är det viktigt att förstå vad den synen är och hur den formas. Min avhandling; “Panem et Circenses”: Realizing Social Value in the Strategic Management of Events”, utforskade dessa frågor specifikt i relation till socialt värde.

Min forskning för med sig en rad olika lärdomar för praktiker och beslutsfattare i gränslandet samhällsutveckling, turism och evenemang. Inte minst pekar jag med min forskning på vikten av gemensamma ramverk när man utvärderar flera evenemang- s.k. ”evenemangsportföljer”- i strategiskt syfte. En mer konsekvent tillämpning av utvärderingsmodeller gör i sin tur att samhällen och destinationer är bättre rustade att växla upp evenemang (leverage) för att uppnå en stor variation av externa målsättningar över tid (legacy).

Publikationer

Artiklar i tidskrifter

Wallstam, M. (2022). Maintaining the status quo : the nature and role of policy stakeholders' perceptions of event value. International Journal of Event and Festival Management, vol. 13: 2, ss. 219-234.  

Wallstam, M. & Kronenberg, K. (2022). The Role of Major Sports Events in Regional Communities : A Spatial Approach to the Analysis of Social Impacts. Event Management, vol. 26: 5, ss. 1025-1039.  

Wallstam, M. , Ioannides, D. & Pettersson, R. (2018). Evaluating the social impacts of events : in search of unified indicators for effective policymaking. Journal of Policy Research in Tourism, Leisure and Events, vol. 12: 2, ss. 122-141.    

Brown, S. , Getz, D. , Pettersson, R. & Wallstam, M. (2015). Event evaluation : Definitions, concepts and a state of the art review. International Journal of Event and Festival Management, vol. 6: 2, ss. 135-157.    

Doktorsavhandlingar

Wallstam, M. (2022). “Panem et Circenses” : Realizing Social Value in the Strategic Management of Events. Diss. (Sammanläggning) Sundsvall : Mid Sweden University, 2022 (Mid Sweden University doctoral thesis : 372)  

Konferensbidrag

Wallstam, M. & Kronenberg, K. (2019). Evenemangseffekter : Lärdomar av två VM. Paper presented at the Almedalsveckan, Almedalen, Visby, 30 juni-7 juli, 2019

Wallstam, M. & Kronenberg, K. (2019). Sports events and regional development : Lessons from a “World Championships Region”. I The Diversity of Leisure : Proceedings of the Australian and New Zealand Association for Leisure Studies (ANZALS) 14th Biennial Conference. Dunedin :

Manuskript

Wallstam, M. , Pettersson, R. & Ioannides, D. Planned legacy or strategic leverage? : Pursuing the long-term benefits of two major sports events.

Rapporter

Pettersson, R. , Kronenberg, K. & Wallstam, M. (2023). En guide till turismekonomiska utvärderingar av evenemang. Östersund : Mid Sweden University (Populärvetenskapliga serien / European Tourism Research Institute (ETOUR) 2023:1).  

Wallstam, M. , Kronenberg, K. & Pettersson, R. (2019). Socio-Economic Impacts of Major Sports Events : An Analysis of the 2019 Alpine and Biathlon WorldChampionships in Sweden. Östersund : Mid Sweden University (Rapportserien / European Tourism Research Institute 2019:3).  

Nordvall, A. & Wallstam, M. (2016). Utvärdera festivalbesökare och deras upplevelser. Östersund : Mittuniversitetet (Rapportserien / European Tourism Research Institute 2016: 1).  

Sidan uppdaterades 2023-10-26