Darush Yazdanfar

Professor|Professor

Bakgrund

Jag påbörjade min forskarutbildning i företagsekonomi under 90-talet, med inriktning mot finansiering, derivathandel och riskmanagement. Vid sidan av forskarutbildningen arbetade jag under ett flertal år som forskningsassistent och lärare. År 2004 disputerade jag med avhandlingen ”Futures som ett mångsidigt instrument” som behandlar användningen av derivathandeln för hantering av prisrisker på oljemarknaden. Sedan 2004 har jag en tjänst som universitetslektor i företagsekonomi med inriktning på finansiering, och riskmanagement vid Mittuniversitetet.

Forskningsområden

Min forskningsprofil kan beskrivas med utgångspunkt från de teoretiska och empiriska fält jag arbetat i. De teoretiska fält jag behandlat är i första hand finansiering av SME med särskilt fokus på problem kopplade till kapitalförsörjning. Jag har även intresserat mig för konkurser, finansieringsoro, lönsamhet och tillväxt inom små och medelstora företag samt angivna delområden enligt uppställningen ovan. Dessutom har jag ett intresse för användning av kvantitativa metoder och ekonometri i samband med analys av longitudinella paneldata och tidsserier.

Forskning

Finansiering och finansieringsoro och relaterade ämnen är ett område som jag intresserat mig för (se publikationer nedan). Företag är utsatta för flera typer av risker, exempelvis finansiella risker, kreditrisker och operationsrisker. I takt med att nya risker uppstår måste nya metoder för hanteringen av dessa utvecklas. Detta kräver ständig forskning. Forskningen kring riskmanagement har teoretiska, empiriska och praktiska betydelser.

Min forskning har vidgats under de senaste åren till nya områden, inte minst bostads- och bankforskning och socialt företagande. Socialt företagande har fått ökad uppmärksamhet från det civila samhället, politiska beslutsfattare och forskare under de senaste åren. Dessutom visar studier att satsningar på den sociala sektorn leder till en ökad sysselsättning och tillväxt i ekonomin. En av mina pågående studier använder en databas som skaffats från SCB och inriktas på effekter av socialt företagande i form av t.ex. sysselsättning, tillväxt och kommersiellt företagande i olika svenska kommuner.

Undervisning

Undervisningen har förutom finansiering och riskmanagement framförallt fokuserat på vetenskaplig teori, kvantitativa metoder, ekonometri och kvalitativ metod. Mitt pedagogiska arbete har omfattat undervisning inom företagsekonomi och i framförallt finansiering.

Forskningsprojekt

Pågående

Digital banking and finance

Publikationer

Artiklar i tidskrifter

Abikari, M. , Öhman, P. & Yazdanfar, D. (2023). Negative emotions and consumer behavioural intention to adopt emerging e-banking technology. Journal of Financial Services Marketing, vol. 28: 4, ss. 691-704.  

Dimitrova, I. , Öhman, P. & Yazdanfar, D. (2022). Barriers to bank customers’ intention to fully adopt digital payment methods. International Journal of Quality and Service Sciences, vol. 14: 5, ss. 16-36.    

Yazdanfar, D. & Öhman, P. (2021). The 2008–2009 global financial crisis and the cost of debt capital among SMEs : Swedish evidence. Journal of economic studies, vol. 48: 6, ss. 1097-1110.  

Kachlami, H. , Davidsson, P. , Obschonka, M. , Yazdanfar, D. & Lundström, A. (2021). The regional employment effects of new social firm entry. Small Business Economics, vol. 57: 3, ss. 1221-1241.    

Yazdanfar, D. & Öhman, P. (2020). Financial distress determinants among SMEs : empirical evidence from Sweden. Journal of economic studies, vol. 47: 3, ss. 547-560.  

Yazdanfar, D. , Öhman, P. & Homayoun, S. (2019). Financial crisis and SME capital structure : Swedish empirical evidence. Journal of economic studies, vol. 46: 4, ss. 925-941.  

Öhman, P. & Yazdanfar, D. (2018). Bank lending and housing prices in Sweden. International Journal of Housing Markets and Analysis, vol. 11: 3, ss. 498-519.  

Yazdanfar, D. & Öhman, P. (2018). Growth and job creation at the firm level : Swedish SME data. Management Research Review, vol. 41: 3, ss. 345-358.  

Öhman, P. & Yazdanfar, D. (2018). Organizational-level profitability determinants in commercial banks : Swedish evidence. Journal of economic studies, vol. 45: 6, ss. 1175-1191.  

Kachlami, H. M. , Yazdanfar, D. & Öhman, P. (2018). Regional demand and supply factors of social entrepreneurship. International Journal of Entrepreneurial Behaviour & Research, vol. 24: 3, ss. 714-733.  

Öhman, P. & Yazdanfar, D. (2017). Short- and long-term debt determinants in Swedish SMEs. Review of Accounting and Finance, vol. 16: 1, ss. 106-124.    

Yazdanfar, D. & Öhman, P. (2017). Substitute or complement? : The use of trade credit as a financing source among SMEs. Management Research Review, vol. 40: 1, ss. 10-27.    

Öhman, P. & Yazdanfar, D. (2017). The nexus between stock market index and apartment and villa prices : Granger causality test of Swedish data. International Journal of Housing Markets and Analysis, vol. 10: 3, ss. 450-467.    

Yazdanfar, D. & Öhman, P. (2016). Capital structure dynamics among SMEs : Swedish empirical evidence. The Journal of Risk Finance, vol. 17: 2, ss. 245-260.  

Kachlami, H. & Yazdanfar, D. (2016). Determinants of SME growth: The influence of financing pattern. : An empirical study based on Swedish data. Management Research Review, vol. 39: 9, ss. 966-986.  

Yazdanfar, D. & Öhman, P. (2016). The impact of trade credit use on firm profitability : Empirical evidence from Sweden. Journal of Advances in Management Research, vol. 13: 2, ss. 116-129.  

Abbasian, S. & Yazdanfar, D. (2015). Attitudes towards participation in business development programmes : An ethnic comparison in Sweden. European Journal of Training and Development, vol. 39: 1, ss. 59-75.    

Yazdanfar, D. , Abbasian, S. & Brouder, P. (2015). Business Advice Strategies of Immigrant Entrepreneurs in Sweden. Baltic Journal of Management, vol. 10: 1, ss. 98-118.  

Kremel, A. & Yazdanfar, D. (2015). Business advisory services and risk among start-ups and young companies : A gender perspective. International Journal of Gender and Entrepreneurship, vol. 7: 2, ss. 168-190.    

Yazdanfar, D. & Öhman, P. (2015). Debt financing and firm performance: an empirical study based on Swedish data. The Journal of Risk Finance, vol. 16: 1, ss. 102-118.  

Yazdanfar, D. & Öhman, P. (2015). Firm-level determinants of job creation by SMEs : Swedish empirical evidence. Journal of Small Business and Enterprise Development, vol. 22: 4, ss. 666-679.  

Yazdanfar, D. (2015). GARCH model and predictive performance of volatility forecasting: Evidence from oil market. World Review of Entrepreneurship, Management and Sustainable Development, vol. 11: 4, ss. 345-357.  

Yazdanfar, D. & Abbasian, S. (2015). Gender and the use of external business advice : A Swedish study. International Journal of Gender and Entrepreneurship, vol. 7: 1, ss. 105-124.    

Abbasian, S. & Yazdanfar, D. (2015). Gender as a determinant of informal capital in the financing of small firms' start-ups : Swedish data. International Journal of Entrepreneurship and Small Business, vol. 24: 2, ss. 249-267.  

Lindvert, M. , Yazdanfar, D. & Boter, H. (2015). Perceptions of financial sources among women entrepreneurs in Tanzania. African Journal of Economic and Management Studies, vol. 6: 2, ss. 197-218.  

Yazdanfar, D. & Öhman, P. (2015). The growth-profitability nexus among Swedish SMEs. International Journal of Managerial Finance, vol. 11: 4, ss. 531-547.  

Yazdanfar, D. & Öhman, P. (2015). The impact of credit supply on sales growth : Swedish evidence. International Journal of Managerial Finance, vol. 11: 3, ss. 329-340.  

Kremel, A. , Yazdanfar, D. & Abbasian, S. (2014). Business Networks at Start-up : Swedish Native-Owned and Immigrant-Owned Companies. International Journal of Entrepreneurship and Small Business, vol. 22: 3, ss. 307-325.  

Yazdanfar, D. , Abbasian, S. & Hellgren, C. (2014). Competence development and performance among Swedish micro firms. European Journal of Training and Development, vol. 38: 3, ss. 162-179.    

Yazdanfar, D. & Abbasian, S. (2014). Debt financing among native- and immigrant-owned firms : empirical evidence from Swedish small business at start up stage. World Review of Entrepreneurship, Management and Sustainable Development, vol. 10: 4, ss. 422-434.  

Rad, A. , Yazdanfar, D. & Öhman, P. (2014). Female and male risk aversion : An empirical study of loan officers’ assessment of SME loan applications. International Journal of Gender and Entrepreneurship, vol. 6: 2, ss. 121-141.    

Yazdanfar, D. & Öhman, P. (2014). Life cycle and performance among SMEs : Swedish empirical evidence. The Journal of Risk Finance, vol. 15: 5, ss. 555-571.    

Abbasian, S. , Yazdanfar, D. & Hedberg, C. (2014). The determinant of external financing at the start-up stage : Empirical evidences from Swedish data. World Review of Entrepreneurship, Management and Sustainable Development, vol. 10: 1, ss. 124-141.  

Yazdanfar, D. & Öhman, P. (2014). The impact of cash conversion cycle on firm profitability : An empirical study based on Swedish data. International Journal of Managerial Finance, vol. 10: 4, ss. 442-452.    

Yazdanfar, D. & Abbasian, S. (2013). Ethnicity and the pattern of capital acquisition at start-up stage: : differences between small Swedish native and immigrant-owned firms. International Journal of Business and Globalisation, vol. 10: 4, ss. 357-371.  

Abbasian, S. & Yazdanfar, D. (2013). Exploring the financing gap between native born women- and immigrant women-owned firms at the start-up stage : Empirical evidence from Swedish data. International Journal of Gender and Entrepreneurship, vol. 5: 2, ss. 157-173.

Yazdanfar, D. , Salman, A. K. & Arnesson, L. (2013). Life Cycle of profitability among Swedish micro firms. World Review of Entrepreneurship, Management and Sustainable Development, vol. 9: 3, ss. 340-351.  

Yazdanfar, D. (2013). Profitability determinants among micro firms : evidence from Swedish data. international journal of managerial finance, vol. 9: 2, ss. 151-160.  

Yazdanfar, D. & Abbasian, S. (2013). The Determinants of Informal Capital in the Financing of Small Firms at Start-Up: : An Ethnic Comparison of Small Firms in Sweden. International Journal of Economics and Finance, vol. 5: 3, ss. 62-72.    

Yazdanfar, D. & Turner, S. (2013). The impact of internal finance on growth empirical evidence from Swedish firm level data. International Journal of Entrepreneurship and Small Business, vol. 19: 1, ss. 51-63.  

Yazdanfar, D. & Jahandar, S. (2012). Acquisition of external capital at start-up stage : Differences between Swedish female- and male-owned firms. International Journal of Entrepreneurship and Small Business, vol. 15: 4, ss. 435-451.  

Yazdanfar, D. (2012). Agency costs theory and the financing life cycle, Empirical Evidence from Swedish firm-level data’. International Journal of Business and Globalisation, vol. 8: 2, ss. 226-238.  

Yazdanfar, D. & Salman, K. (2012). Assessing determinants on job creation at the firm level : Swedish micro firm data. International journal of economics and finance, vol. 4: 12    

Yazdanfar, D. , Salman, K. & Arnesson, L. (2012). Assessing determinants on job creation at the firm level Swedish Micro Firm Data. International Journal of Economics and Finance, vol. 4: 12, ss. 105-113.  

Yazdanfar, D. & Abbasian, S. (2012). Ethnicity and aquisition of external capital at start-up stage : differences between small native Swedish- and immigrant-owned firms. International Journal of Business and Globalisation, vol. 9: 4, ss. 442-460.  

Yazdanfar, D. (2012). Impact of capital structure on micro firm productivity : Empirical evidence from Swedish firm-level data. International Journal of Entrepreneurship and Small Business, vol. 16: 2, ss. 223-237.  

Yazdanfar, D. (2012). Information asymmetry and capital structure : An empirical study of micro firms in Sweden. International Journal of Entrepreneurship and Small Business, vol. 17: 3, ss. 304-318.  

Salman, A. K. & Yazdanfar, D. (2012). Profitability in Swedish Micro-Firms : a quantile regression approach. International Business Research, vol. 5: 8    

Yazdanfar, D. (2012). The Impact of Financing Pattern on Firm Growth : Evidence fromSwedish Micro Firms. International Business Research, vol. 5: 9, ss. 16-25.  

Abbasian, S. & Yazdanfar, D. (2012). The Impact of Owner and Firm Characteristics on External Capital Acquisition at Start-up : Empirical Evidences from Swedish Data. International Business Research, vol. 5: 12, ss. 19-30.  

Yazdanfar, D. & Salman, A. K. (2012). The Life Cycle of Growth Path among Micro Firms : Swedish Data. International Business Research, vol. 5: 10, ss. 107-114.  

Yazdanfar, D. & Turner, S. (2012). The structure of external financing at start-up stage : The differences between Swedish Female- and Male-Owned firms. International Journal of Business and Globalisation, vol. 9: 2, ss. 157-170.  

Yazdanfar, D. (2011). Predicting bankruptcy among SMEs, Evidence from Swedish firm-level data. International Journal of Entrepreneurship and Small Business, vol. 14: 4, ss. 551-564.  

Yazdanfar, D. (2011). The Growth Determinants among Swedish SMEs, Evidence from firm-level data. International Journal of Business and Globalisation, vol. 6: 3/4, ss. 313-328.  

Yazdanfar, D. (2011). The patterns of financial bootstrapping behavior, Empirical evidence from Swedish SMEs’. International Journal of Business and Globalisation, vol. 7: 3, ss. 255-264.  

Yazdanfar, D. & Ödlund, L. (2010). Industry Effects and micro firms’ Capital Structure Determinants : Empirical Evidence from Swedish data. International Journal of Business and Globalisation, vol. 5: 4, ss. 373-387.  

Konferensbidrag

Dimitrova, I. , Öhman, P. & Yazdanfar, D. (2019). Challenges in the Limited Choice of Payment Methods in Terms of Cashless Society: Bank Customers' Perspective (work in progress). I ICEEG 2019 Proceedings of the 2019 3rd International Conference on E-commerce, E-Business and E-Government.. S. 45--48.  

Yazdanfar, D. & Öhman, P. (2019). The global economic crisis and financial distress : Empirical evidence from Sweden. I Proceedings.

Roxenhall, T. , Yazdanfar, D. & Öhman, P. (2018). CSR commitment as window dressing strategy driven by dissatisfied customer. I 2018 ANZMAC Conference Proceedings.

Öhman, P. & Yazdanfar, D. (2017). Bank lending and property prices in Sweden. I Book of Proceedings : 6th Malmö Real Estate Research Conference.  

Yazdanfar, D. & Öhman, P. (2016). Growth and job creation at the firm level : Empirical evidence from Sweden. Paper presented at the ISBE international entrepreneurship conference, 26-28 October 2016, Paris, Frankrike

Öhman, P. & Yazdanfar, D. (2016). The nexus between stock market index and apartment and villa prices : Granger causality test of Swedish data. Paper presented at the 5th Real Estate Research Workshop, 9-10 maj 2016, Malmö, Sverige  

Yazdanfar, D. & Öhman, P. (2015). Debt financing among new birth and young small businesses. Paper presented at the The 60th annual ICSB world conference, Dubai, Förenade Arabemiraten.

Yazdanfar, D. & Öhman, P. (2015). Determinants of capital structure of Swedish SMEs. Paper presented at the ISBE international entrepreneurship conference, Glasgow, Skottland

Yazdanfar, D. & Öhman, P. (2015). Firm-level determinants of trade credit demand : Empirical evidence from Swedish SMEs,. Paper presented at the ISBE international entrepreneurship conference, Glasgow, Skottland

Yazdanfar, D. & Öhman, P. (2014). The growth–profitability nexus among Swedish SMEs. Paper presented at the ISBE Conference, Manchester, 5-6 November 2014

Yazdanfar, D. & Öhman, P. (2014). The life cycle of performance path : Empirical study based on Swedish data. Paper presented at the Institute for Small Business and Entrepreneurship (ISBE) conference, Manchester, 5-6 November 2014

Yazdanfar, D. & Öhman, P. (2013). Firm level determinants of labor demand. Paper presented at the ISBE International Entrepreneurship Conference, 12-13 November 2013, Cardiff, England.

Abbasian, S. & Yazdanfar, D. (2013). Gender and informal financing at Start-up Stage. Paper presented at the ISBE International Entrepreneurship Conference, Cardiff City, UK, 12th and 13th November 2013.

Yazdanfar, D. & Abbasian, S. (2012). External capital acquisition at start-up stage among small business owners in Sweden : A comparison between Swedish native and immigrant-owned firms. I ABSTRACTS.

Yazdanfar, D. & Abbasian, S. (2012). The external capital acquisition at start-up stage : Differences between small Swedish native and immigrant-owned firms. I ABSTRACTS.

Yazdanfar, D. (2011). Acquisition of external capital at start-up stage: : Differences between female and male owned firms Evidence from female and male owned firms in Sweden.. Paper presented at the ICSB World Conference, Sweden, Stockholm, June 15-18,

Yazdanfar, D. & Jahandar, S. (2011). The impact of internal finance on growth, : empirical evidence from Swedish firm-level data. Paper presented at the ISBE International Entrepreneurship Conference, Sheffield, UK, 9th and 10th November 2011

Yazdanfar, D. & Lindvert, M. (2010). The impact of capital structure on productivity among micro firms : Empirical Evidence from Swedish firm-level data. Paper presented at the ISBE International Entrepreneurship Conference, London, November, 3-4, 2010

Yazdanfar, D. (2009). The Growth determinants among Swedish SMEs. Paper presented at the ISBE International Entrepreneurship Conference, Liverpool, November, 3-6, 2009

Yazdanfar, D. (2008). Industry Effects and SMEs' Capital Structure Determinants. Paper presented at the ICSB World Conference, Canada, Halifax. June, 22-25, 2008

Yazdanfar, D. & Nilsson, M. (2008). The bankruptcy determinants of Swedish SMEs.. Paper presented at the ISBE International Entrepreneurship Conference, Belfast, Ireland, November, 4-7, 2008,  

Yazdanfar, D. (2007). The Capital Structure Determinants of Swedish SMEs in Jamtland. Paper presented at the ISBE International Entrepreneurship Conference, Glasgow, UK, November, 7-9, 2007

Yazdanfar, D. (2007). The patterns of financial bootstrapping behaviour : An empirical explorative study of Swedish SMEs in Jämtland.. Paper presented at the Hawaii International Conference on Business, May 24-27, 2007

Rapporter

Abikari, M. , Öhman, P. & Yazdanfar, D. (2023). Negativa känslor och användningen av e-banktjänster. Sundsvall : Mid Sweden University (Rapport / CER - Centrum för forskning om ekonomiska relationer 2023:2).  

Dimitrova, I. , Öhman, P. & Yazdanfar, D. (2022). Barriärer för att fullt ut välja digitala betalningsmetoder. Sundsvall : Mid Sweden University (Rapport / CER - Centrum för forskning om ekonomiska relationer 2022:5).  

Yazdanfar, D. & Öhman, P. (2020). Vad kan förklara finansiell stress i små och medelstora företag?. (Rapport / CER - Centrum för forskning om ekonomiska relationer 2020:7).    

Öhman, P. & Yazdanfar, D. (2018). Lägenhets- och villapriser, börsindex och banklån. Mid Sweden University (Rapport / CER - Centrum för forskning om ekonomiska relationer 2018:1).  

Yazdanfar, D. & Öhman, P. (2018). Sysselsättningen i små och medelstora företag. (Rapport / CER - Centrum för forskning om ekonomiska relationer 2018:3).  

Öhman, P. & Yazdanfar, D. (2018). Vad påverkar bankers lönsamhet?. (Rapport / CER - Centrum för forskning om ekonomiska relationer 2018:6).  

Öhman, P. & Yazdanfar, D. (2017). Kapitalstrukturen i små och medelstora företag. Sundsvall : Mittuniversitetet (Rapport / CER - Centrum för forskning om ekonomiska relationer 2017:1).  

Yazdanfar, D. & Öhman, P. (2016). Affärskrediter i små och medelstora företag. (Rapport / CER - Centrum för forskning om ekonomiska relationer 2016:3).  

Yazdanfar, D. & Öhman, P. (2015). Lönsamhet och tillväxt i små och medelstora företag. (Rapport / CER - Centrum för forskning om ekonomiska relationer 2015:5).  

Yazdanfar, D. & Öhman, P. (2015). Sambandet mellan rörelsekapitalcykel och lönsamhet. (Rapport / CER - Centrum för forskning om ekonomiska relationer 2015:2).  

Yazdanfar, D. & Öhman, P. (2015). Skuldfinansiering och företags lönsamhet. (Rapport / CER - Centrum för forskning om ekonomiska relationer 2015:8).  

Rad, A. , Yazdanfar, D. & Öhman, P. (2014). Kvinnliga och manliga kreditgivares riskbenägenhet. (Rapport / CER - Centrum för forskning om ekonomiska relationer 2014:4).  

Yazdanfar, D. (2014). Lönsamhetsfaktorer i svenska mikroföretag. Sundsvall : Mittuniversitetet (Rapport / CER - Centrum för forskning om ekonomiska relationer 2).  

Sidan uppdaterades 2023-09-21