Ingrid Zakrisson

Professor|Professor

Forskningsområden

Min forskning handlar om hur fördomar och stereotypa uppfattningar, främst rörande kön, påverkar beslut och bedömningar av olika slag, t ex i rekryteringssammanhang, lönesättning, och yrkesval. Forskningen handlar också om arbetsorganisation såsom effekter av arbetstidsförkortning.
jag forskar också kring personlighet och utvärderar testet BFI-2 för svenska förhållanden.

Forskning

Ett nyligen startat forskningsprojekt heter "Gränslös kompetens", där jag samarbetar med Maria Bogren, Gro Talleraas och Birgitte Hovdan vid Nord Universitet i Norge, och Barbro Widerstedt vid Mittuniversitetet. Projektet finansieras av Interreg Sverige-Norge. Där undersöker vi mentala barriärer för vidgade valmöjligheter närd et gäller yrke och karriär, både för geografisk rörlighet, könsroller och entreprenörskap.
Ett annat projekt utprövar och utvärderar personlighetstestet BFI 2 till svenska förhållandet, ett arbete som sker i samarbete med Pär Löfstrand, Christpher Soto och Oliver John.
Ett tredje projekt handlar om nu vi uppfattar och bedömer personer beroende på hur de pratar, främst avseende olika regionala dialekter. Detta projekt sker i samarbete med Marie-France Champoux-Larsson.

Undervisning

Jag undervisar främst på kurser i forskningsmetodik, och det mesta som berör social- och personlighetspsykologi, genusfrågor, arbets- och organisationsfrågor.

Publikationer

Artiklar i tidskrifter

Miller, E. & Zakrisson, I. (2024). Between the dog and the wolf : an interpretative phenomenological analysis of bicultural, sexual minority people’s lived experiences. Discover Psychology, vol. 4  

Dylman, A. S. S. & Zakrisson, I. (2023). The effect of language and cultural context on the BIG-5 personality inventory in bilinguals. Journal of Multilingual and Multicultural Development,  

Zakrisson, I. (2023). Women rate the competence of their occupational role higher than men do : Evidence from two different samples. Current Psychology, vol. 42: 17, ss. 14542-14554.  

Leiler, A. , Wasteson, E. , Zakrisson, I. & Bjärtå, A. (2021). Waiting for Life to Begin, Wishing it Would End : Suicidal Ideation among Newly Arrived Refugees. Intervention, vol. 19: 2, ss. 215-223.  

Dylman, A. , Champoux-Larsson, M. & Zakrisson, I. (2020). Culture, language and emotion. Online readings in psychology and culture, vol. 4: 2    

Zillinger, M. & Zakrisson, I. (2017). Does method matter? : Understanding experience data collected through different mobile techniques. E-review of Tourism Research, vol. 14: 3/4, ss. 149-166.    

Löfstrand, P. & Zakrisson, I. (2017). "What about the child issue?" Group negotiations of gender and parenthood contracts in recruitment situations. SOCIETY HEALTH & VULNERABILITY, vol. 8: Sup 1, ss. 1-12.    

Löfstrand, P. & Zakrisson, I. (2014). Competitive Versus Non-Competitive Goals in Group Decision-Making. Small Group Research, vol. 45: 4, ss. 451-464.  

Zakrisson, I. , Anderzén, M. , Lenell, F. & Sandelin, H. (2012). Ambivalent sexism: A tool for understanding and improving gender relations in organizations. Scandinavian Journal of Psychology, vol. 53: 1, ss. 64-70.  

Zakrisson, I. & Zillinger, M. (2012). Emotions in motion : Tourists' experiences in time and space. Current Issues in Tourism, vol. 15: 6, ss. 505-523.  

Svensson, B. , Pettersson, R. & Zakrisson, I. (2011). Tracking tourists : Mobility, experiences and the supply-demand gap in a Swedish mountain resort. Journal of Tourism Consumption and Practice, vol. 3: 2, ss. 1-19.  

Zakrisson, I. & Löfstrand, P. (2010). Vem får vara med och vem bestämmer? : Om exklusion och inklusion i idrottsföreningars beslutsfattande. Svensk Idrottsforskning, : 2, ss. 40-43.  

Zakrisson, I. (2008). Gender differences in Social Dominance Orientation: Gender invariance may be situation invariance. Sex Roles, vol. 59: 3-4, ss. 254-263.  

Zakrisson, I. (2005). Construction of a short version of the Right-Wing Authoritarianism (RWA) scale. Personality and Individual Differences, vol. 39: 5, ss. 863-872.  

Jonsson, G. & Zakrisson, I. (2005). Organizational dilemmas in voluntary associations.. International Journal of Public Administration, vol. 28: 9/10, ss. 849-856.  

Ekehammar, B. , Akrami, N. , Gylje, M. & Zakrisson, I. (2004). What matters most to prejudice : Big Five Personality, Social Dominance Orientation, or Right-Wing Authoritarianism?. European Journal of Personality, vol. 18: 6, ss. 463-482.  

Kapitel i böcker, del av antologier

Jonsson, G. , Roempke, S. & Zakrisson, I. (2003). Att undvika oligarki i teori och praktik.. I Kooperation,ideellt arbete & lokal ekonomisk utveckling. Stockholm : Fören. Kooperativa studier (Kooperativ årsbok). S. 43-72.

Zakrisson, I. (2001). Finns det skillnader i medborgarkultur i Sverige? . I Kooperation, socialt kapital och medborgerliga insatser. Stockholm : Fören. Kooperativa studier (Kooperativ årsbok). S. 143-171.

Konferensbidrag

Zakrisson, I. & Champoux-Larsson, M. (2023). Male and female accented speakers are perceived differently in terms of competence, warmth, and credibility. Paper presented at the International Society of Political Psychology Annual Meeting, Montréal, Canada, 9 - 11 July, 2023

Löfstrand, P. & Zakrisson, I. (2019). Ambivalent judgments of targeted groups – an example from a consensus prone culture. I Book of Abstracts.

Zakrisson, I. & Löfstrand, P. (2019). Aspects of Power in Group Decision-Making Situations. I Book of Abstracts.

Zakrisson, I. & Löfstrand, P. (2019). Contextual Factors and Heterogeneity Influences Degree of Deviance within Groups. I Book of Abstracts.

Zakrisson, I. & Löfstrand, P. (2019). Stereotypic perceptions of occupations : Being a woman, well-educated and nice does not pay. I Book of Abstracts.

Zakrisson, I. (2017). Is there a psychology of human mobility? : Reflections based on GPS-tracking of tourists in different settings. I 14th European Conference on Psychological Assessment.

Zillinger, M. & Zakrisson, I. (2016). Collecting visual data on visitor experiences. I Proceedings.

Zakrisson, I. & Zillinger, M. (2016). Real‐time capturing of value co‐creation processes in a theme park setting. I Proceedings.

Zakrisson, I. (2016). What do the visitors do when they co-create value? : Experiences from a theme park setting. I Book of Abstracts.

Zillinger, M. & Zakrisson, I. (2014). Advances in mobile methods : Refinements in collecting and analyzing data on visitor movements and experiences. I Proceedings.

Zakrisson, I. (2014). Mobility and real time observations – How to study experience hot spots. I Book of Abstracts.

Zakrisson, I. (2007). Kön och makt : Relationen mellan sociala strukturer, kön och identitet. I Genusmaraton 2007 : Mittsveriges genusforskare på frammarsch. Östersund : (Genusstudier vid Mittuniversitetet). S. 63--68.

Löfstrand, P. , Zakrisson, I. , Zipsanse, H. & Bäckström, M. (2006). Does role-playing the situation of a refugee affect racism : Paper presented at International Society fo Political Psychology conference, Barcelona, July 2006..

Zakrisson, I. (2005). Engagement in voluntary associations and socio-political attitudes and behavior: A tentative test of the causal direction : Paper presented at ISSID conference, Adelaide, South Australia, Australia, July 18-22..

Zakrisson, I. (2004). Sex differences in Social Dominance Orientation: Is male dominance inevitable? : ISPP 27th annual meeting, Lund, Sweden, 14-18 July, 2004.

Jonsson, G. & Zakrisson, I. (2003). Organizational dilemmas in voluntary associations. : Paper presented at the EGPA annual conference in Lisbon, Portugal, September 3-6, 2003..

Jonsson, G. , Roempke, S. & Zakrisson, I. (2002). Democratic dilemmas in voluntary organizations. : Paper presented at the 9th International Social Justice Conference, Skövde, June 17-20, 2002..

Jonsson, G. , Roempke, S. & Zakrisson, I. (2002). The political language - a threat to the democratic organization? : Paper presented at the ISPP 25th conference in Berlin, Germany, July 16-19, 2002..

Zakrisson, I. & Löfstrand, P. (2002). Tolerance, SDO, RWA, and perceived upbringing in Sweden : Paper presented at the ISPP 25th conference in Berlin, Germany, July 16-19, 2002..

Rapporter

Danielsson, U. & Zakrisson, I. (2019). Arbetstidsförkortning sex timmars arbetsdag - en väg till både hälsa och effektivitet? : Resultatrapport. Östersund :  

Zakrisson, I. (2010). Big Five Inventory (BFI) : Utprövning för svenska förhållanden. Östersund : Mid Sweden University (Social Science Reports from Mid Sweden University 3).  

Zakrisson, I. , Skoglund, W. , Jonsson, G. & Löfstrand, P. (2008). Idrottens roll i lokal samhällsutveckling : bortom Real Madrid och storstädernas mångfald. Östersund : JiLU  

Sidan uppdaterades 2024-03-16