UB:s uppdrag är att i vid bemärkelse bedriva lärandestöd riktat till studenter och lärare samt att tillhandahålla studievägledning, studenthälsa och studiestöd vid funktionsnedsättning.

Lärandestödet innefattar tillgängliggörande av litteratur och att stödja informationskompetens i utbildningen samt en inspirerande studiemiljö för studenter. Till detta kommer en växande publiceringsstödsverksamhet som riktar sig mot forskare. Funktionerna studievägledning, studenthälsa och studiestöd vid funktionsnedsättning finns också i bibliotekets organisation. Biblioteket har också funktionen av ett arbetsplatsbibliotek för samtliga anställda vid lärosätet. Biblioteket är även öppet för allmänheten.