Organisation och referensgrupp

Spara favorit 21 dec december 2017
CER organisation

CER är ett forskningscenter vid Mittuniversitetet. Initiativet kommer från ett nätverk av företag som arbetade för att stärka verksamheten inom bank, försäkring och pension i Sundsvallsregionen. När CER bildades, i augusti 2008, anslöt sig ytterligare två branscher: fastighet och revision.

CER ska vara ett av Nordens ledande kompetenscentrum inom de fem branscherna och bidra till tillväxt och utveckling i södra Västernorrland. Som framgår av nedanstående organisationsdiagram leds CER av en styrgrupp och en centrumledare som ansvarar för den operativa verksamheten. Centrumledaren ingår i styrgruppen som består av nio personer.

En viktig uppgift för CER är att bedriva studier studier med fokus på både branschföretagen och deras kunder, främst små och medelstora företag. I CER arbetar ett 20-tal forskare med detta. I det branschnätverk som är knutet till CER finns en ledningsgrupp och två arbetsgrupper som initierar samverkansprojekt ifråga om kompetensförsörjning och kompetensutveckling. I alla dessa grupper ingår företrädare för privata och offentliga organisationer.

Centrumledare

Peter Öhman, professor, Mittuniversitetet

Styrgrupp

Ordförande

Mikael Bergström, vd, Länsförsäkringar Västernorrland

  • Edith Andresen, universitetslektor, Mittuniversitetet
  • Christer Berglund, vd, HSB Södra Norrland
  • Carina Bergquist Palm, regionchef, Nordea
  • Heléne Lundberg, docent, Mittuniversitetet
  • Kicki Strandh, kommunikationschef, Mittuniversitetet
  • Bosse Ågren, försäljningschef, Skandia
  • Peter Öhman, professor, Mittuniversitetet
  • Susanna Öhman, dekan, Mittuniversitetet
cer-logotype