Master by Research

Spara favorit 14 mar mars 2017

Master by Research är ett projektbaserat mastersprogram för studenter som vill sikta mot en framtida karriär inom forskning eller bransch och yrkesområde relaterat till medier och kommunikation.

Programmet riktar sig till studenter som är motiverade att utveckla färdigheter och kunskaper på ett självständigt sätt då programmet till stor del genomförs i form av forskningsarbete. Som student ingår du i en forskningsgrupp och deltar som medarbetare i ett forskningsprojekt som drivs vid avdelningen och kommer alltså att arbeta både i samarbete med andra och självständigt.

Utbildningen består av både kurser på avancerad nivå samt projektarbete och leder fram till ett individuellt avhandlingsarbete sista terminen, en Master thesis.

Inom inriktningen Medie- och kommunikationsvetenskap finns forskning som är tvärvetenskaplig och berör strategisk kommunikation, organisationers kommunikation, kriskommunikation, politisk kommunikation och journalistik.

Antal platser

Antalet platser är begränsat och beror på tillgången till projektarbete och handledning i aktuella forskningsprojekt och forskargrupper. Hösten 2017 har vi 6 platser

Ansökan

Ansökan sker via antagning.se. För mer information och länk till ansökningsformuläret , följ denna länk. Vi vill också att du kompletterar din ansökan med följande:

  • Personligt ansökningsbrev där du beskriver varför du vill gå utbildningen och vilket ämnesområde du vill arbeta inom i första och andra hand.
  • CV med referenser
  • Tidigare självständiga arbeten, t ex examensarbete eller forskningsrapport som åberopas, skall insändas om de inte redan finns digitalt tillgängliga i Mittuniversitetets databas DIVA.

 Skicka denna information i pdf-format till studentexpeditionen: veronica.norman@miun.se

Ansökan skall vara inkommen senast 18 april 2017 kl 24.00.

Urvalskriterier

  • Kandidatexamen om minst 180 hp, varav minst 60 hp i medie- och kommunikationsvetenskap, journalistik, statsvetenskap eller företagsekonomi
  • Sökandes kompetens i förhållande till vald ämnesinriktning
  • Vetenskaplig kvalitet på självständigt arbete
  • Personligt ansökningsbrev
  • Studentens analytiska förmåga samt förmåga att arbeta både självständigt och i grupp

Vid frågor, kontakta inriktningsansvarige, Kajsa Falasca.

Master by Research Conference den 17 dec

Den 17 december kl 11.00-14.00 hålls en Master by Research konferens i media- och kommunikationsvetenskap. Plats: Campus Sundsvall, sal J503.
Läs hela programmet härLyssna

Kontakt

Vid frågor, kontakta inriktningsansvarig:
Kajsa Falasca: kajsa.falasca@miun.se

PROGRAMPLAN

Masterexamen i medie- och kommunikationsvetenskap, 120 hp
Degree of Master of Arts with a Major in Media and Communication Science

HT 1
Medie- och kommunikationsvetenskap som forskningsområde, 15 hp
Avhandlingsprojekt I, 15 hp

VT1
Vetenskaplig metod, 15 hp
Avhandlingsprojekt II, 15 hp

HT2
Vetenskapligt skrivande för samhällsvetare, 7,5hp
Vetenskapsfilosofi för samhällsvetare 2,5 hp
Avhandlingsprojekt III, 20 hp

VT2
Avhandling 30 hp