Fibre Science and Communication Network (FSCN)

Spara favorit 10 jul juli 2017
FSCN laboratories

Mittuniversitetet är beläget i en region med mycket skog och stark skogsbaserad industri. Vårt multidisciplinära forskningscentrum FSCN, Fibre Science and Communication Network, utvecklar kunskap och teknologi som förbättrar lönsamhet och hållbarhet för näringslivet samt skapar nya innovationer och affärsidéer för biobaserade hållbara material från fibrer och cellulosa med höga miljöprestanda.

Tre fokusområden inom FSCN

1. Resurseffektiv industriell produktion och bioekonomi

Vårt fokus är processteknologi, systemdesign och utveckling av nya produkter. Vi forskar bland annat på högutbytesmassor, mekanisk massa, kemisk massa, biobaserade bränslen, kemikalier och sidoströmmar i processerna från skogen till färdiga pappersprodukter. Vi utvecklar också teknologi för hållbara systemavskiljningar för metall ur industriella processer och vattensystem.

2. Förnybara energisystem genom funktionella material

Vi studerar nya applikationer och funktionaliteter för stora ytor, som t ex papper. Vi integrerar pappersteknologi med materialfysik och design samt elektronik. Forskargruppen KEPS (Kinetic Energy Storage of Paper-based Supercapacitors) har visat att grafenbestrykning av papper möjliggör produktion av en kostnadseffektiv, högeffektiv superkondensator som har lovande förutsättningar i framtidens elbilar.

3. Nya cellulosamaterial

Vi forskar på nya fiberbaserade material, naturliga polymerer och biokompositer. Vi arbetar också med kompositstrukturer av cellulosa och utveckling av cellulosa, hemicellulosa och ligning.

Transformation av de industriella ekosystemen

Vårt mål är att öka resurshushållning och minska energiförbrukning samt miljöpåverkan från industriella processer. Därtill arbetar vi aktivt för att stödja utvecklingen av nya produkter och affärsområden, varor och tjänster baserade på processer i och omkring fibrer och cellulosa. Forskningen supportar utvecklingen av de industriella ekosystemen. Tillsammans med forskningscentrum STC driver vi forskningsmiljön Transformative Technologies.

FSCN är ett internationellt forskningscentrum och vår kommunikation sker i huvudsak på engelska. Därför har vi valt att publicera fullständig information och nyheter på FSCNs engelska webbplats. Klicka på "In English" längst upp på sidan så kommer du till den engelska webbplatsen.

FSCN grundades 1999. Vi har idag 17 professorer som är anställda vid Mittuniversitetet och 5 adjungerade professorer. Verksamheten bedrivs i huvudsak vid Mittuniversitetets campus Sundsvall och forskningsmiljön ligger i framkant med ett flertal välutrustade laboratorium för bl a mekanisk massateknologi, teknisk kemi och materialfysik.

Mycket av forskningen sker i samproduktion med näringslivet. Det betyder att forskargrupperna ofta har både akademiska och industriella medlemmar vilket ger dynamiska och intressanta miljöer som kan tänka nytt och därigenom driva tillväxt i både etablerade och nya företag.

FSCN i media

Kontakt

Centrumledare

Kaarlo Niskanen

Centrumadministratör

Anna Haeggström

Kommunikatör

Inger Axbrink

Adress

Besöksadress

Campus Sundsvall
Holmgatan 10
851 70 Sundsvall

Växeltelefon

010-142 80 00

 

FSCN Annual Report 2015