Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

Bygga motståndskraftig infrastruktur, verka för en inkluderande och hållbar industrialisering samt främja innovation.

9.jpg

På denna sida hittar du nyheter och information från Mittuniversitetet som samlas under taggen HÅLLBAR INDUSTRI, INNOVATIONER OCH INFRASTRUKTUR. Sidan skapas utifrån den tagg du klickat på för att komma hit.

Det finns 4 svenska sidor och 4 engelska sidor som är taggade med HÅLLBAR INDUSTRI, INNOVATIONER OCH INFRASTRUKTUR. Innehållet kan variera beroende på språk.

DRIVE

En snabb strukturomvandling sker inom gröna transporter och tillväxttakten är mycket hög inom den gröna energi sektorn.

BioRem Fiber

Inom forskningsprojektet BioRem Fiber är målet att utveckla marknadsanpassad miljöteknik för att sanera fiberbankar längs Västernorrlands kust med hjälp av svamp, växter och bakterier, så kallad...

BioChange

BioChange ska skapa förutsättningar för företag att enklare ställa om från fossilbaserad plast till mera biobaserade plaster genom att erbjuda snabba jämförelsetester på råmaterialet innan produktion.