Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

Bygga motståndskraftig infrastruktur, verka för en inkluderande och hållbar industrialisering samt främja innovation.

Globala målen

Vi har nära kopplingar till regionens industri, inte minst skogsindustrin. I våra samarbeten sker forskning och utveckling på lokal och global skala helt integrerat. Det handlar om allt från rening av industrislam, via cellulosa- och kemiindustri till medverkan i InnovationLab2030 som fokuserar på att stödja svenska myndigheter i att arbeta med och utvecklas i riktning mot FNs hållbarhetsmål.

​Här kan du läsa hur Mittuniversitets forskning och utbildning bidrar till FN:s globala mål för hållbar utveckling (Agenda 2030).

På denna sida hittar du nyheter och information från Mittuniversitetet som samlas under taggen HÅLLBAR INDUSTRI, INNOVATIONER OCH INFRASTRUKTUR. Sidan skapas utifrån den tagg du klickat på för att komma hit.

Det finns 7 svenska sidor och 5 engelska sidor som är taggade med HÅLLBAR INDUSTRI, INNOVATIONER OCH INFRASTRUKTUR. Innehållet kan variera beroende på språk.

DRIVE

Detta projekt finansieras av den Europeiska regionala utvecklingsfonden. En snabb strukturomvandling sker inom gröna transporter och tillväxttakten är mycket hög inom den gröna energi sektorn. För...

BioRem Fiber

Inom forskningsprojektet BioRem Fiber är målet att utveckla marknadsanpassad miljöteknik för att sanera fiberbankar längs Västernorrlands kust med hjälp av svamp, växter och bakterier, så kallad...

BioChange

BioChange ska skapa förutsättningar för företag att enklare ställa om från fossilbaserad plast till mera biobaserade plaster genom att erbjuda snabba jämförelsetester på råmaterialet innan produktion.

Sidan uppdaterades 2019-09-25