Avdelningen för hälsovetenskap (HLV)

Spara favorit 6 okt oktober 2016

Avdelningen för hälsovetenskap har verksamhet på Campus Sundsvall och Campus Östersund. Verksamheten utbildar och forskar inom folkhälsovetenskap, idrottsvetenskap och rehabiliteringsvetenskap.

Vår avdelningen erbjuder kurser, grundutbildningar och utbildning på avancerad nivå. Våra två grundutbildningsprogram är Programmet för hälsa och rehabilitering i arbetslivet samt Idrottsvetenskapligt program.

Vår forskning är mångvetenskaplig och bedrivs inom ämnena folkhälsovetenskap, idrottsvetenskap, rehabiliteringsvetenskap, samt vid Nationellt vintersportcentrum (NVC). 

 

Kontakta HLV-avdelningen

Avdelningschef:
Sture Espwall

Postadress:
Mittuniversitetet
HLV
831 25 
Östersund

Mittuniversitetet
HLV
851 70 Sundsvall

Besöksadress:
Östersund:
Kunskapens väg 8
Hus D och P

Sundsvall:
Holmgatan 10
Hus D

HLVexp@miun.se