Demokrati, kommunikation och medier

Spara favorit 29 jun juni 2016

Experter inom demokrati, kommunikation och medier

Elisabeth Stúr

Elisabeths forskning handlar om lokala mediers framtid med fokus på hur nyhetsbevakningen på landsbygden drabbats när den lokal pressen under det senaste årtiondet har centraliserats och omorganiserats, med följd av neddragningar där färre får göra mera: Vilka konsekvenser har utvecklingen för den lokala journalistiken?

Terje Lindblom

Terje Lindblom forskar och undervisar inom bildjournalistik och visuell journalistik. Hans expertis är främst bilder och videos betydelse i det digitala medielandskapet samt den bildjournalistiska yrkesrollens historiska utveckling i ett svenskt och internationellt sammanhang.

Niklas Bolin 300p

Niklas Bolin

Niklas Bolin forskar om politiska partier, väljare och val. Särskilt fokus på frågor som rör partiers interndemokrati, partiledarval och medlemmar. Dessutom har han ett forskningsintresse för högerpopulistiska och gröna partier.

Lottie Jangdal

Lottie Jangdal är doktorand på Institutionen för medie och kommunikationsvetenskap och knuten till forskningscentret DEMICOM, Centre for study of democracy and communication. Lottie forskar om hyperlokal journalistik och demokrati.

Catrin Johansson

Catrin Johansson

Catrin Johanssons forskning handlar om organisationers kommunikation. Hon fokuserar på kommunikation och ledarskap och har även genomfört och leder projekt om förändringsprocesser, kriskommunikation, sociala mediers roll i den interna kommunikationen, strategisk förändring av kommunikationsfunktionen, kommunikationschefers roll och värdet av kommunikation.

Kajsa Falasca

Kajsa Falascas forskning berör den politiska kommunikationens utveckling i den moderna demokratin. Hon studerar även mediernas rapportering om politik samt mediernas effekter och inflytande i opinionsbildning.

Lars Nord

Lars Nord

Lars Nord forskar om den politiska kommunikationen mellan makthavare, medier och medborgare fungerar i den moderna demokratin och hur samhälls- och medieutveckling påverkar villkoren för fri opinionsbildning, informationsförmedling, granskning och debatt.