Ekonomi

Spara favorit 24 maj maj 2016
CER

Våra företags och nationalekonomer.

Ekonomi

Martin Johansson

Martin Johanson, professor i företagsekonomi, särskilt marknadsföring. Expertområden: internationalisering, internationell marknadsföring, nätverk, tillväxt- och transitionsekonomier.

Peter Öhman

Peter Öhman, professor i företagsekonomi och centrumledare för Centrum för forskning om ekonomiska relationer (CER). Expertområden: revision/granskning, redovisning, banker och bankservice.